*738* Clemmen Olufsen
N. N.
*369* Anne Clemmensdatter
(Omkr 1684-1729)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Jørgen Jensen Holm

2. *368* Jørgen Nielsen Holm

*369* Anne Clemmensdatter

  • Født: Omkr 1684, Onsbjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Ægteskab (1): Jørgen Jensen Holm omkring 1708 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Ægteskab (2): *368* Jørgen Nielsen Holm omkring 1716 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Død: 17 Jan. 1729, Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt i en alder af ca. 45 år
Billede

punkttegn  Notater:

Fra "Af Nordby Sogns historie":
Jørgen Jensen Holm blev gift med gårdmandsenken Johanne Madsdatter i Alstrup og fik på den måde hendes gård. Ægteskabet var barnløst. Efter hendes død ægtede han o. 1707 pigen Anne Clemmensdatter, som fødte ham 2 sønner og 2 døtre. Jørgen Jensen døde 1716. Skiftet efter ham (10.7.1716) viser, at han ved sin død var en hovedrig mand. Foruden gården, hvis areal han skal have forøget til det dobbelte ved erhvervelse af en ekstra gårdlod, ejede han både et skib og en mølle. Nettoformuen blev opgjort til ikke mindre end 4000 rdl. En lysekrone i Besser kirke er ifølge en indskrift derpå skænket af Jørgen Jensen Holm og Johanne Madsdatter 1695, og i 1703 skænkede de et hus i Taftebjerg til en skole for børn fra Besser og Onsbjerg sogne. Huset havde været beboet af en søster til Johanne Madsdatter, og det var næppe ret stort. Men det var måske stort nok. Der var jo ingen skolepligt dengang. - Som enke giftede Anne Clemmensdatter sig med en mand ved navn Jørgen Nielsen. Han fik både gården og forgængerens tilnavn, så der fremdeles var en Jørgen Holm i Alstrup. I dette ægteskab fødtes 3 sønner og 1 datter. Fra Anne Clemmensdatter to hold børn nedstammer Holm'erne på Sydsamsø. Men kun efterkommerne af det første hold er blodsbeslægtede med Holm'erne i Nordby sogn.

Fra slægtsbogen "Slægten Holm fra Alstrup i Besser Sogn:
Anne Clemmensdatters herkomst kendes ikke med sikkerhed, idet der er to muligheder. Matriklen fra 1688 omtaler nemlig baade Clemmen Olufsen og Clemmen Jørgensen, begge gaardmænd i Onsbjerg. Da Clemmen Jørgensen i 1715 døde, blev der afholdt skifte efter ham, og her nævnes som arvinger blot sønnen Jørgen Clemmensen i Torup og datteren Apollone, hvorfor det maa antages, at Anne Clemmensdatter var datter af Clemmen Olufsen, efter hvem skifte forgæves er søgt. Det vides, at Anne Clemmensdatter havde en bror, Jens Clemmensen i Onsbjerg, og det besynderlige er, at han jævnligt optræder som fadder ved Jørgen Clemmensen i Torups børns daab. I øvrigt ses Anne Clemmensdatters bror Jens den 18. oktober 1718 af grevskabet at have faaet fæste paa den halve fjerding jord i Onsbjerg, som hans forældre indtil da havde været fæstere af, men i fæstebrevet er forældrenes navne ikke oplyst.
Anne Clemmensdatter var ved ægteskabets indgaaelse med Jørgen Nielsen (Holm) enke efter Jørgen Jensen Holm i Alstrup, med hvem hun blev gift i 1708. Af arkivalierne fremgaar det, at parret den 13. juli 1708 fik kongelig bevilling til ægteskab, uanset at Anne Clemmensdatter var beslægtet i 2. led med Jørgen Jensen Holms første hustru Johanne Madsdatter.
Anne Clemmensdatters første mand Jørgen Jensen Holm, der var gaardmand og skipper i Alstrup, var den ældste af en søskendeflok paa 6 og søn af Jens Sørensen Holm i Nordby, som var en velstaaende og anset mand, der havde en gaard paa 3½ otting jord, og som endvidere ejede to tredieparter i et skib. Da Jørgen Jensen Holm blev voksen, giftede han sig med gaardmandsenken Johanne Madsdatter i Alstrup og overtog hendes afdøde mands gaard. Egteskabet var barnløst, og i 1695 ses parret at have skænket Besser Kirke en lysekrone. Desuden skænkede de i 1703 Besser og Onsbjerg sogne et hus i Toftebjerg til skole for børnene fra de to sogne.
Jørgen Jensen Holm blev efterhaanden en overmaade velhavende mand, og foruden den jord han havde i fæste af grevskabet, købte han en ekstra jordlod, saaledes at han forøgede jordarealet til det dobbelte. Endvidere ejede han baade et skib og en mølle, og paa skiftet efter ham den 10. juli 1716 blev boet opgjort til en nettoværdi af 4000 rdr., hvoraf de 2500 rdr. var rede penge.

punkttegn  Dødsnotater:

Alstrup.


Billede

Anne blev gift med Jørgen Jensen Holm, søn af 1396./2932. Jens Sørensen Holm og 1397./2933. Margrethe Mortensdatter, omkring 1708 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. (Jørgen Jensen Holm blev født i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt og døde den 10 Jul. 1716 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.)


punkttegn  Parnotater:

Fra: "Ekstrakter af samtlige Kongelige bevillinger til ægteskab m v.":
Jørgen Jensen Holm, boende i Alstrup ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen Holm, boende i Alstrup og Anne Clemensdatter af Onsbjerg by på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangen hustru udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 13 juli 1708.

Billede

Anne blev derefter gift med *368* Jørgen Nielsen Holm, søn af *736* Niels Olufsen og N. N., omkring 1716 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. (*368* Jørgen Nielsen Holm blev født omkring 1683 i Onsbjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt og døde den 19 Feb. 1755 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk