*1472* Oluf Nielsen
N. N.
*736* Niels Olufsen
(Omkr 1650-Omkr 1730)
N. N.
*368* Jørgen Nielsen Holm
(Omkr 1683-1755)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. *369* Anne Clemmensdatter

*368* Jørgen Nielsen Holm

  • Født: Omkr 1683, Onsbjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Ægteskab (1): *369* Anne Clemmensdatter omkring 1716 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Død: 19 Feb. 1755, Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt i en alder af ca. 72 år
Billede

punkttegn  Notater:

Fra slægtsbogen "Slægten Holm fra Alstrup i Besser Sogn:
Skønt Anne Clemmensdatter efter hendes første mand Jørgen Jensen Holms død sad tilbage med 4 smaa børn, nemlig Jens, 8 aar, Johanne, 6 aar, Clemmen, 4 aar, og Margrethe, 2 aar gammel, var hun saaledes alligevel et usædvanlig godt parti, og da Jørgen Nielsen (Holm) fra Toftebjerg kort efter giftede sig med hende, overtog han gaard og formue mod at paatage sig forsørgelsen af de 4 børn, og - naar den tid kom - at udbetale dem deres fædrene arv. I forbindelse med ægteskabets indgaaelse overtog Jørgen Nielsen (Holm) endvidere tilnavnet Holm fra hustruens tidligere mand. I ægteskabet med Anne Clemmensdatter fik han derefter børnene Jørgen, født 1717, Niels, født 1719, Anne, født 1722, og Oluf, født 1725.
Anne Clemmensdatters ældste søn Jens fra første ægteskab med Jørgen Jensen Holm omkom i september 1726, da hans skib paa vej til Norge forliste. Den 29. april 1728 afholdtes skiftet efter ham, og her nævnes som arvinger foruden moderen endvidere hans helsøskende Clemmen, 16 aar, Johanne, 18 aar, og Margrethe samt hans halvsøskende Jørgen, 11 aar, Niels, 9 aar, Anne, 6 aar, og Oluf, 3 aar gammel. Afdøde efterlod sig 444 rdr., som han havde arvet efter sin far Jørgen Jensen Holm.
Efter Anne Clemmensdatters død blev der den 7. maj afholdt skifte i boet mellem Jørgen Nielsen (Holm) og afdødes børn af begge ægteskaber. Paa skiftet vurderedes gaardens bygninger med tilhørende grund til 405 rdr., og herudover nævnes af værdier besætningen vurderet til 195 rdr., trævarer, 95 rdr., jernfang, 34 rdr., sølv, kobber, tin og messing, 112 rdr., sengeklæder og linned, 98 rdr., øvrigt indbo, 122 rdr., rugsæd og vaarsæd, 96 rdr., udskibet korn, 98 rdr., to smaa baade, 20 rdr., Tohøjs Mølle, 230 rdr., halvparten i Toftebjerg Mølle, 100 rdr., og to skibsankre, 15 rdr. Herudover havde Jørgen Nielsen (Holm) en hel del penge tilgode, nemlig hos Jørgen Thunboe i Nordby, 132 rdr., hos degnen Niels Clemmentin i Koldby, 12 rdr., hos Peder Clemensen i Nordby, 50 rdr., hos Niels Kræmer i Onsbjerg, 8 rdr., hos Jens Michelsen paa Tunø, 14 rdr., hos kontrollør Stadelin, 12 rdr., hos Jens Pedersen Smed i Nordby, 7 rdr., hos Søren Gylling paa Tunø, 10 rdr., hos Morten Nielsen i Toftebjerg, 10 rdr., hos Jacob Skomager i Onsbjerg, 66 rdr., hos Villads Jensen i Onsbjerg, 5 rdr., hos Hans Merckel i Onsbjerg paa dennes mors vegne, 30 rdr. 5 mk. 1 skill., og hos madame Merckell efter en gammel regning, 11 rdr. Herudover oplyste Jørgen Nielsen (Holm), at han hos forskellige havde mindre tilgodehavender paa tilsammen 248 rdr. 5 mk. 15 skill., samt at han raadede over en kontant beholdning af penge paa 448 rdr.
Boets samlede værdi blev herefter opgjort til 2701 rdr. 2 mk. 12 skill., medens gælden var paa 1234 rdr., hvilket beløb var hans 3 stedbørns tilgodehavende arvelodder efter deres far Jørgen Jensen Holm.
Et par aar efter fyldte stedsønnen Clemmen 18 aar, og da han ønskede at modtage sin arv paa 284 rdr. 1 mk. 4 skill., udstedte Jørgen Nielsen (Holm) et skøde til ham paa 1/6 af "den sidst afvigte Sommer af nye opbygte Jagt, Lammet kaldet, drægtig 20 Læster" tilligemed ankre, tove m.m.
Den 26. februar 1735 ses Jens Ibsen Holm i Brundby at have udstedt et gældsbrev til "velfornemme Jørgen Nielsen Holm i Alstrup" lydende paa 140 rdr. mod pant i hans ejendom i Brundby, og i 1742 udstedte Rasmus Jørgensen i Thorup et gældsbrev til Jørgen Nielsen (Holm) lydende paa 96 rdr.
Den 10. februar 1752 oprettede Jørgen Nielsen (Holm) kontrakt med sin søn Niels om at denne skulle overtage gaarden formedelst 700 rdr., og 2 aar efter oprettedes det endelige skøde, hvoraf det fremgaar, at sønnen Niels foruden selve gaardens bygninger med tilhørende jord under disse samt tilliggende have og græsgange endvidere overtog besætning, redskaber og indbo samt en baad, "som bruges til Holmen". I skødet anføres udtrykkelig, at undtaget herfra var de ejendele, som sønnen Oluf havde faaet tillagt, nemlig en kiste, en dragkiste og en anpart i skibet "Møllen".
Den 30. januar 1754 ses Jørgen Nielsen (Holm) i øvrigt til Peder Hansen og Joseph Christoffersen i Erøskøbing formedelst 99 rdr. at have solgt sin ved Langør Havn beliggende jagt "Christina", drægtig 3 læster, med tilhørende skibsbaad.
Den 17. februar 1755 afholdtes skiftet efter Jørgen Nielsen (Holm), hvori det hedder, at sønnen Niels, som i forvejen havde overtaget gaarden, endvidere skulle overtage den halvpart i Toftebjerg Mølle, som faderen havde været ejer af. Sønnen Oluf skulle arve to parter i skibet "Kreierten", sat til en værdi af 1000 rdr., samt en tilsvarende anpart i skibets ladning, som var vurderet til 643 rdr. Endvidere skulle han i kontanter have udbetalt sin mødrene arv paa 200 rdr. samt 43 rdr., som han særskilt havde tilgode. Om skibet hedder det, at det skulle afgaa til Norge, saasnart "Søen bliver aaben og Vinden føjelig". De to sønner skulle endvidere arve lige store parter i Tohøjs Mølle, medens afdødes temmelig store tilgodehavender hos forskellige skulle deles lige mellem alle tre sønner. Da datteren Anne ikke nævnes, og sønnen Jørgen blot synes at have faaet en mindre del, maa disse to paa et tidligere tidspunkt, medens faderen endnu levede, havde faaet arv i forskud.


Billede

Jørgen blev gift med *369* Anne Clemmensdatter, datter af *738* Clemmen Olufsen og N. N., omkring 1716 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. (*369* Anne Clemmensdatter blev født omkring 1684 i Onsbjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt og døde den 17 Jan. 1729 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk