pil
*736* Niels Olufsen
(Omkr 1650-Omkr 1730)
N. N.
*738* Clemmen Olufsen
N. N.
*368* Jørgen Nielsen Holm
(Omkr 1683-1755)
*369* Anne Clemmensdatter
(Omkr 1684-1729)
*184* Niels Jørgensen Holm
(1719-1789)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. *185* Ane Margrethe Frandsen Blichfeldt

2. Maria Christine Mathiasdatter

*184* Niels Jørgensen Holm

  • Født: 24 Sep. 1719, Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Ægteskab (1): *185* Ane Margrethe Frandsen Blichfeldt den 16 Mar. 1752 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Ægteskab (2): Maria Christine Mathiasdatter den 8 Dec. 1767 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Død: 26 Maj 1789, Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt i en alder af 69 år
Billede

punkttegn  Notater:

Bonde, gårdbeboer og købmand.
Fra slægtsbogen "Slægten Holm fra Alstrup i Besser Sogn:
Niels Jørgensen Holm overtog i 1752 fødegaarden i Alstrup med den dertil hørende købmandshandel og maa samtidig hermed have overtaget fæstet paa de til gaarden hørende jorder, selvom fæstebrevet fra grevskabet først er dateret 1757. Det fremgaar heraf, at det drejede sig om to fjerdinger jord, anført i jordebogen under nr. 2, og bestaaende af et hartkorn paa 5 tdr. 6 skpr. 3 fjdkr. ½ alb. Da faderen i 1755 døde, arvede Niels Jørgensen Holm endvidere halvparten i Toftebjerg Mølle samt halvparten i Tohøjs Mølle.
Den 12. juni 1767 blev der afholdt skifte efter Niels Jørgensen Holms hustru Anne Margrete Blichfeld, der foruden enkemanden efterlod sig sønnerne Frantz Blichfeld Nielsen Holm, 13½ aar gammel, og Jørgen Nielsen Holm, 5½ aar gammel. Selve ejendomsjorden samt jorden under bygningerne ansattes til en værdi af 216 rdr. 8 skill., medens bygningerne vurderedes som følger: ni rejsninger stuehus mod syd, 44 rdr. 2 mk., fem rejsninger paa tværs i gaarden, 22 rdr. 3 mk., sytten rejsninger mod øst, 34 rdr., fem rejsninger faarehus, 9 rdr. 1 mk., femten rejsninger mod nord, 32 rdr. 3 mk., nitten rejsninger mod vest, 39 rdr. 3 mk. 8 skill. , fem rejsninger tværhus i "Indgaarden", 10 rdr. 5 mk., og seks rejsninger i den vestre fold 6 rdr.
Gaardens indbo er ikke udspecificeret, og det hedder blot herom: jernfang, 34 rdr., kobber og tin, 70 rdr., sengeklæder, bænkedyner og hynder, 30 rdr., trævarer i korsstuen, 16 rdr., i østerstuen, 9 rdr., i det østre kammer, 4 rdr., i storstuen, 7 rdr., i køkkenet, 6 rdr., og i bryggerset, 16 rdr. ovntræ, sengetræ og brændetræ, 40 rdr. Kornbeholdningen vurderedes til 70 rdr., og herudover ejede boet halvparten i en mølle, sat til 80 rdr., samt en trediepart i skuden "Haabet", vurderet til 209 rdr. Endelig oplyste enkemanden, at han havde 13 rdr. 2 mk. tilgode hos Peder Fløjstrur i Onsbjerg samt 180 rdr. hos sin svoger Henrich Frantzen Blichfeld i Bergen, Norge.
Boets samlede værdi opgjordes til 1263 rdr. 4 mk. 2 skill., medens der ingen gæld var. Overskudet fordeltes med halvdelen til enkemanden og den anden halvdel til de to sønner med 315 rdr. 5 mk. og 8½ skill. til hver.
Niels Jørgensen Holm videredrev gaarden indtil sin død, hvorefter den blev overtaget af den yngste søn Jørgen, medens den ældste søn Frantz Blichfeld, der maa have haft et eller anden handicap, fik ophold i gaarden, hvor han i øvrigt døde ugift i 1806.


Billede

Niels blev gift med *185* Ane Margrethe Frandsen Blichfeldt, datter af *370* Frands Henriksen Blichfeldt og *371* Mette Christoffersdatter Falck, den 16 Mar. 1752 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. (*185* Ane Margrethe Frandsen Blichfeldt blev født den 12 Aug. 1722 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt og døde den 2 Maj 1767 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.)


Billede

Niels blev derefter gift med Maria Christine Mathiasdatter den 8 Dec. 1767 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. (Maria Christine Mathiasdatter blev født omkring 1732.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk