pil pil pil pil
64. Hans Pedersen
(1762-1831)
65. Lisbeth Ivarsdatter
(1780-1840)
66. Christen Larsen
(1785-1832)
67. Maren Jensdatter
(1782-1854)
32. Iver Hansen
(1813-1898)
33. Kirstine Christensdatter
(1817-1892)
Karen Marie Iversen
(1839-1908)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Christen Jensen

2. Knud Marcussen Larsen
3. Ukendt Jensen
4. Søren Nielsen

Karen Marie Iversen

  • Født: 7 Apr. 1839, Karrebæk Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
  • Ægteskab (1): Christen Jensen i 1861
  • Samliv (2): Knud Marcussen Larsen i 1863
  • Ægteskab (3): Ukendt Jensen i 1865
  • Ægteskab (4): Søren Nielsen den 20 Mar. 1875 i Gunderslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
  • Død: 7 Jan. 1908, Vallensved Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt i en alder af 68 år
  • Begravet: 16 Jan. 1908, Glumsø Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt

punkttegn   Dødsårsag: Miseries decubitus (Mavesår).

Billede

punkttegn  Notater:

Fik (mindst) 3 børn udenfor ægteskab, med 3 forskellige mænd.
FKT 1855 tjenestepige i Gumperup, Karrebæk Sogn.
Opholder sig fra 1857 (hendes 18. år) til 7.11.1861: Karrebæk.
FKT 1860 Tjenestepige på Enø - Gård #7 hos Hans Pedersen. På gård #5 tjener Christen Jespersen, der er far til hendes første barn.
7.11.1861 til 1.5.1862 i Fodby.
1.5.1862 til 31.5.1866 i Karrebæk
4.3.1864: Præstø Amt Journalsag 1864/237: Karen Marie Iversen ctr. skræddersvend Knud Marcussen Larsen i København. Byfogeden i Næstved begærer Marcus Larsen, eller som han rettelig hedder Knud Marcussen Larsen i København tilpligtet at udrede undeholdningsbidrag til et af Karen Marie Ivesen i Karrebæk udenfor ægteskab født barn d. 30. oktober forrige år. Knud skulle efter sigende logere i Gothersgade 93.2sal hos Halkjær. Eftersøgning af politiet uden resultat. I Præstø Ant journal er der notater fra Københavns Rådhus 16.3.1864 samt 4.5.1864 og henvisning til Oveformynderiets O.J.Journal-410, hvoraf det fremgår at barnets navn er Vilhelmine Frederikke Marie Hansen. Knud er "ej fundet og ej mødt".
31.5.1866 til 10.4.1869 i Korsør
Korsør Byfoged Tyendeprotokol: 8.4.1869: Har været hos forpagter Munch på Kruseminde og på Phoenix - rejser nu til Karrebæk.
10.4.1869 til 1.11.1869 i Karrebæk.
1.11.1869 til 1.5.1870 i Glumsø/Bavelse.
FKT 1870: Bavelse, tjener på Bavelsegaard.
1.5.1870 til 31.10.1870 i Herlufmagle.
1.11.1870 til 1.11.1871 i Fensmark.
Næstved Byfoged Tyendeprotokol: 1.11.1871: Kommer fra Fensmark, skal tjene farver Jacobsen - skudsmålsbog udstedt 18.4.1854 i Karrebæk.
1.11.1871 til 1.5.1872 i Næstved.
Næstved Byfoged Tyendeprotokol: 1.5.1872: Rejser til Karrebæk.
fra Næstved til Karrebæk 3.5.1872
14.5.1872 til 1.11.1872 i Gunderslev.
4.11.1872 til 24.11.1872 i Karrebæk.
24.11.1872 til 1.11.1873 i Bavelse.
1.11.1873 til 4.5.1875 i Gunderslev.
Gunderslev Kirkebog: fra Bavelse til Gunderslev 20.1.1875 (hun kom hertil 1.11.1873, men har forglemt at melde sig til sognet indtil nu. Hun agter at gifte sig).
4.5.1875 fra Gunderslev til Bavelse (med mand Søren Nielsen).
4.5.1875 til 1.11.1878 i Bavelse.
Ved søn Peter's konfirmation i 1875 står der forældre: fruentimmeret Karen Marie Iversen og Christen Jespersen af Enø.
Ved datter Wilhelmines konfirmation i 1877 står der forældre: husmand Peter Hansen og hustru Karen Marie Iversen af Karrebækstorp. Det ser ikke ud til at Peter Hansen var far til Wilhelmine - i hvert tilfælde er det ikke ham, der var en fadderskabs-sag mod.
Ved søn Hans Christians i 1879 konfirmation er hun på Karrebæk fattiggaard.
27.5.1878: Glumsø Præstegård: N. Nielsen: Forgæves forlig, manden påstår at han ikke kan eller vil bo sammen med sin hustru, hvorfor han siden påsken dette år har forladt hende og taget ophold hos sine forældre i Glumsø sogn, medens konen på den anden side ligeså bestemt erklærer at hun på ingen måde vil enten separeres eller skilles fra sin mand, men ønsker at han vil vende tilbage og bo hos hende. Fremdeles siger hun, at manden siden han forlod hende ikke har givet hende det fornødne eller tilstrækkeligt til hendes næring og liveophold, og dertil måtte han jo dog være forpligtet og kunne forliges med den civile rets gode foranstaltning i ethvert tilfælde. Ægteparet har heldigvis ingen børn.
1.11.1878 fra Bavelse til Karrebæk.
29.3.1879: Forligsprotokollen for Præstø Amts 7. forligskreds: Parterne mødte personlig og godvillig. Attest fra sognepræst N.Nielsen i Glumsø af 27.5.1878, hvorefter den gejstlige mægling forgæves har været forsøgt. Kommisionens mægling viste sig ligeledes frugtesløs, idet de begge erklærede at det var deres bestemte vilje at ville skilles ad. Manden er 28 år, konen 40 år. Ægteparet har ingen børn, de har været gift i omtrent 4 år, men har i det sidste år ikke levet sammen, så de har intet fælles bo. Manden forpligtes til at betale konen i de 3 år separationen varer 36 kr. om året - 18 kr. førstkommende første maj og derefter 18 kr. hvert halve år.
1.4.1879: Separationsansøgning.
6.5.1879: Præstø Amts 7.forligskreds: Søren Nielsen af Regerup, nu på Bavelse contra Karen Marie Iversen tjendende hos Vilh. Baggesen på Enø. Forgæves mægling i Glumsø 27.5. Ægteparet har ingen børn, de har været gift i 4 år, men har i det sidste år ikke levet sammen, har intet fællesbo. Manden forpligtes til et alimentationsbidrag til konen i de 3 år separationen varer 36 kr. om året.
15.3.1880: Afhøring af Karen Marie Iversen som har begæret fattigunderstøttelse af Karrebæk Kommune. Fødested: Karrebæk 7.4.1839, helbredstilstand: svag, Separeret: 27.3.1879 (?), erhverv: strikning og sygerning, opholdssted: i Karrebæk hos sine forældre. opholdssteder siden 1.11.1878: (se ovenfor). Hun anser sig forsørgelses berettiget i Bavelse sogn, for hendes separerede mand er hjemmehørende der. Har fået understøttelse i Karrebæk Kommune før hendes giftermål. Grundet på svaghed kan hun fortjene 50 øre om ugen. Ingen indtægt udenfor arbejdsfortjenesten. Hun bor hos sine forældre til leje for 12 kr. halvåret. Hendes ejendele: 1 seng med tilbehør, 1 klædeskab, 2 borde, 3 stole, 1 klædekiste, 3 sæt gangklæder. Anslået til 85 kr. Gæld til læge Mejer, Karrebæksminde: 6 kr. 94 øre. Årsag til trang er svaghed og begjærer 1 krone ugentlig.
Ved FKT 1880 (Karrebæk) står hun som fraskilt (bor hos forældrene).
Karrebæk Kommune: 12.5.1882: Afsendt regning til Glumsø Bavelse Sogneråd over ydet fattighjælp til Marie Iversen: 11 kr.
22.2.1884: læge Hans Korsberg: Fraskilte Marie Iversen lider af en kronisk ledbetændelse. Den skade der er sket lader sig ej - efter mit skøn - ej rette. Ved ... behandling , hvortil særlig ... bade er at anbefale, kan sygdommen i gunstig fald ... og bedre. En behandling vil eventuelt være vanskelig at ... udenfor et sygehus.
16.7.1884: Glumsø-Bavelse sogneråd: Anmodning om indkaldelse af Søren Nielsen hos hr. forpagter Brohm, Bavelse for at yde underholdningsbidrag til Karen Marie Iversen. Hun har nu i ca. 4 år kostet Kommunen 100 kr. årlig, og Søren Nielsen har ikke betalt andet end hvad der er anført på separationsbevillingen. Det er oplyst at hans stilling er så at han godt kan yde sin hustru de 100 kr. årlig, da hans løn antages at udgøre 300 kr. årlig foruden kost og logis.
30.7.1884: Tybjerg Herreds politiprotokol: Forhør over Søren Nielsen af Bavelse. Han er i maj 1879 separeret fra sin kone Karen Marie Pedersen (??) Han har betalt det vedtagne underholdningsbidrag for de 3 år, men ikke senere og er heller ikke blevet afkrævet nogen. Han har i det sidste år haft 300 kr. i løn på Bavelse, men forlader sin tjeneste der den 1. november, da han på grund af svagelighed ikke kan udføre sit arbejde. Han tilføjer på anledning, at deres indbo var assureret for ca. 900 kr., men lod han hende beholde det hele. Han erklærer at han ikke godvillig vil yde noget til konens underhold, da hun som sagt har fået deres hele bo, men ønsker han nok at skilles fra hende.
16.8.1884: Glumsø-Bavelse sogneråd: Efter afhøring af 15.3.1880 har Karen Marie været svagelig og været under lægebehandling af flere læger, hvoraf den sidste læge Hr. Korsbergs erklæring om hendes tilstand følger. Hun er nok noget bedre end hun har været, men at hun har eller kunne påtage sig nogen fast tjeneste antager sognerådet ikke. Børn har hun ikke at forsørge; de er for lang tid siden konfirmerede. At det skulle være på grund af svagelighed at Søren Nielsen forlader sin tjeneste på Bavelse til 1. november tror man ikke, men formener at det er på grund af at han til den tid foretrækker at overtage sine forældres hus i Næsby. Det kunne måske være heldig nok at han blev fraskilt Marie Iversen når han så giftede et andet fruentimmer i Bavelse sogn som han har avlet børn med i de senere år.
28.8.1884: Præstø Amtshus: Resolution: Efter begæring af Glumsø-Bavelse Sogneråd, der har måttet overtage forsørgelsen af forkarl på Bavelsegård Søren Nielsens fraseparerede hustru Karen Marie Iversen, bliver det herved pålagt bemeldte Søren Nielsen fra 1. maj dette år at regne og så længe hans hustru nyder fattigunderstøttelse under lovens tvang at udrede årlig bidrag af 100 kr. til hendes forsørgelse. Dette bidrag som amtet forbeholder sig ret til at forhøje eller nedsætte erlægges halvårlig hver 1. november og 1. maj, første gang 1. november dette år for det da forløbne halvår til Glumsø-Bavelse sogneråd. Når denne resolution forkyndes for Søren Nielsens husbond bliver denne i medfør af Kanceli Circulaire af 5. dec. 1820 pligtig til i hans løn at indeholde det fornødne beløb til bidragets berigtigelse.
24.10.1885: Hendes mand får tilladelse til at indgå nyt ægteskab med enken Ane Sofie Frederikke Christiansen.
9.11.1886: Brev fra Karen Marie Iversen (hun er her 47 år): Andragende til Glumsø-Bavelse sogneråd: Undertegnede tillader mig hermed at andrage hos det ærede sogneråd om velvilligt at blive tildelt en lille ekstra hjælp til ildebrænde. Det er med bekymring jeg går fremtiden i møde, da mit helbred stadig bliver mere og mere svækket, jeg kan jo meget dårlig færdes fra nabo til nabo og mine hænder ere nu så sammengroede af gigt at det er meget enkelt arbejde jeg kan udføre og sommetider er min tilstand sådan at jeg ikke kan formå at føre mad til munden - lige som det er mig umuligt selv at holde mig hel og ren. I denne min sørgelige tilstand er det jeg tillidsfuldt bønfalder det ærede sogneråd om hjælp - og da min fraskilte mand forhåbentlig udreder det af ham til sognerådet indgåede årlige bidrag ville det ærede sogneråd ... glæde og gammes mig ved at betænke mig lidt til min tidligere ... begæring om jeg kunne blive tildelt noget til anskaffelse af nyt linned som jeg med årene bliver medtaget og som jeg også er knapt forsynet med. I det håb at det ærede sogneråd velvilligt opfylder min bøn og tildeler mig hjælp ... forbliver jeg ... det ærede sogneråd ... og takskyldig.
Marie Iversen (sandsynligvis med "ført pen").
15.11.1886: Karrebæk Præstegaard: Ansøgningen kan med god grund anbefales, da ansøgeren er meget trængende.
25.11.1886 Anmodning fra Søren Nielsen om nedsættelse af bidrag til 30 kr. årligt.
10.12.1886: Sognerådet finder ikke nogen anledning til at der indrømmes nogen nedsættelse af det af amtet fastsatte årlige bidrag 100 kr. Et andragende fra Marie Iversen viser at de 100 kr. hun hidtil har fået er lidt nok, og at hun fremdeles er trængende til hjælp.
FKT 1890: Karrebæk by, liste nr. 17. Karen Marie Nielsen (født Iversen). Fraskilt, bor hos bagersvend Anders Nielsen. Ophold fra (Toksværd?) Kommune.
FKT 1901: matr. 1ak, 15b ( Ejer: Saltø Gods). Navn: Marie Iversen. Fraskilt, bor hos daglejer Bertel Petersen (der er født i Vallensved Sogn).
FKT 1906: Karrebæk matr. 10a m.fl. Enke på fattighjælp hos agerbruger Bertel Pedersen.

PatientJournal for Præstø Amts Sygehus i Næstved:
Marie Iversen 69 år, frasep. kone fra Saltø By. Indlagt 28.12.1907, død 7.1.1908.
Patienten har i de senere år været i pleje forskellige steder. Det sidste sted skal hun have fået en dårlig behandling. For at komme under tåleligere forhold indlægges hun så her. Hun ser meget elendig ud, er meget snavset og (uvacineret?). Der er incontinentia... et urinae (kan ikke holde på afføring/urin). Såvel over- som undersextiem. Er contraherede i Articulat og fingerleddene er meget deforme. P.100-regelen svag. De overfladiske arterier rigide. Intet abnormt ved hjertetest ... Nedad på brystets for- og bagflade høres en del fugtige rallelyde. Det er hende umuligt at sidde overende. Meget udbredte, men ikke særlig dybtgående decubitus på ryggen og hofter. ...Kan ikke opsamle salvelapper.
2.1.1908: Meget sløj, nyder kun lidt
6.1.1908: Meget desolat (fjern).
7.1.1908: Mors (død).

1908: Marie Iversen. 14.3.1908 fremlagdes til skifteprotokollen en rapport fra politibetjent Hansen af Hyllinge, hvorefter den afdøde fraseparerede kone Marie Iversen af Saltøby var under fast fattigforsørgelse og intet efterlader til skifte og deling.

punkttegn  Dødsnotater:

Det er ikke 100% sikkert at det er Karen Marie.
På Præstø Amts Sygehus i Næstved: Marie Iversen - Separeret kone (69 år), fattiglem i pleje i Saltø By, Vallensved Sogn.
Det kunne stemme med Karen Maries alder, ophold i Saltø By er også meget muligt, og at hun bliver begravet 16.1.1908 i Glumsø Sogn, kan skyldes at hun er under fattighjælp fra Glumsø-Bavelse kommune.
Dødsattest: Separeret fattiglem, bopæl: Saltø By - Vallensved Sogn, dødssted: Næstved - Præstø Amts Sygehus. Dødsårsag: Miseries decubitus. Sygdoms varighed: ½ år. Dødstegn: Rigor.

Billede

punkttegn  Om :

• Konfirmation, 1854, Karrebæk Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt.

• Dåb, 11 Jul. 1869. Faddere:
Tjenestepigen Ane Marie Christensen af Karrebæk bar barnet (moster),
Tjenestepigen Karen Marie Iversen ibid. stod hos (faster).
Mandefaddere vare:
Tjenestekarl Christen Iversen Karrebæk (farbror)
Tjenestekarl Jens Iversen af Karebækstorp (farbror).


Billede

Karen havde et forhold til Christen Jensen, søn af Jens Jespersen og Ellen Larsdatter, i 1861. (Christen Jensen blev født den 12 Feb. 1833 i Sønder Bjerge Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt og døde den 28 Mar. 1881 i Karrebæk Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt.)


Billede

Karen havde et forhold til Knud Marcussen Larsen, søn af Lars Clausen og Karen Pedersdatter, i 1863. (Knud Marcussen Larsen blev født den 12 Aug. 1840 i Magleby Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt.)


Billede

Karen havde et forhold til Ukendt Jensen i 1865.


Billede

Karen blev derefter gift med Søren Nielsen, søn af Niels Jensen og Ane Sophie Pedersdatter, den 20 Mar. 1875 i Gunderslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. (Søren Nielsen blev født den 17 Dec. 1850 i Bavelse Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, døde den 25 Jun. 1935 i Sankt Lukas Sogn, Frederiksberg, Frederiksberg og blev begravet den 29 Jun. 1935 i Bavelse Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk