Arent Olufsen
(Omkr 1600-Efter 1662)
N. N.
Mogens Jacobsen
(-Før 1689)
Margrethe Arentsdatter
(Omkr 1635-Efter 1701)
Johanne Mogensdatter Levin
(1660-1739)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Jacob Christensen Gamst

2. Burchard von der Burgh

Johanne Mogensdatter Levin

  • Født: 29 Nov. 1660, Vor Frue Sogn, København Vor Frue, København
  • Ægteskab (1): Jacob Christensen Gamst den 13 Jun. 1677 i Vor Frue Sogn, København Vor Frue, København
  • Ægteskab (2): Burchard von der Burgh den 7 Apr. 1713 i Kalundborg, Ars herred, Holbæk Amt
  • Død: 13 Mar. 1739, Kalundborg, Ars herred, Holbæk Amt i en alder af 78 år
Billede

punkttegn  Notater:

H.Hjorth-Nielsen: De fem ældste led af en familie Gamst fra Kolding (Personalhistorisk Tidsskrift 75. Årgang (13. række 3.bind) 1955):
Hun blev Stammoder til en ret talrig, men ikke særlig levedygtig Slægt, idet, et uforholdsmæssigt Antal af Slægtens Medlemmer døde som Børn eller som ganske unge.
Ved Vielsen er Johanne Mogensdatter i Kirkebogen anført med Tilnavnet Levin, der iøvrigt ikke er fundet anvendt. I Uddrag af Store Fuglede Series pastorum nævnes hun som Datter af Magnus, islandsk Købmand i København. Ved hendes Søn Hermans Daab 1701 har Jacob Gamst i Store Fuglede Kirkebog indført, at Barnet blev baaret af "Margretha Arentsdaatter min Hustrus Moder." Ogsaa i 1699 træffes Margrethe Arentsdatter som Fadder ved et af sine Datterbørns Daab, og ved Kristinas Daab i 1698 træffes blandt Fadderne Arent Mogensen af København, der uden Tvivl har været en Broder til Johanne Mogensdatter. Ved Hjælp af ham sættes vi i Stand til at kaste en Smule Lys over Johannes Familieforhold, 11. Februar 1693 fik Arent Mogensen kgl. Brev paa at maatte sælge en Lejevaaning, der hørte til hans Bryggergaard i København, uden at Bryggerprivilegiet gik tabt. I Bryggerlaugets Privilegier af 26. Marts 1687 opføres: „Ved nørre Port Nr. 44 Mogens Jacobszens gaard" som en af de privilegerede Bryggergaarde, men Betingelsen for Privilegiets Opretholdelse var, at Leje-vaaningen ikke blev fraskilt Hovedgaarden, og det er dette Baand paa Ejendommen, som Arent Mogensen nu faar løst, (Københavns Diplomatarium VII s. 408 f.). Herefter ved vi alt saa, eller har med stor Sandsynlighed Lov til at gaa ud fra, at Arent Mogensen og Johanne Mogensdatter var Børn af Mogens Jacobsen og Margrethe Arentsdatter.
I sit Ægteskab med Jacob Christensen Gamst fødte Johanne Mogensdatter mindst 9 Børn, af hvilke de 7 opnaaede at blive voksne og gifte. Mulig har der i Ægteskabet været flere Børn, men Kirkebogen for Skørpinge og Faardrup Menigheder begynder først 1740, saa vi er ude af Stand til at erfare, om der under Ægteparrets Ophold her er blevet født Børn, der er døde som smaa. Dette har dog næppe været Tilfældet, idet den før omtalte Indførsel i Store og Lille Fugledes Series pastorum, der synes at være udtømmende, intet nævner herom. Savnet af Skørpinge Faardrup Kirkebog bevirker ogsaa, at vi ikke er i Stand til at angive de i Tiden før 1697 fødte Børns Fødsels- eller Daabsdatoer, naar disse ikke kendes andet Steds fra.
I sin næsten tre Aars Enkestand var hun blevet boende hos sin Søn i Store Fuglede.


Skifte: Kalundborg Byfoged, Holbæk
Johanne Mogensdtr 7 Mar/18 Aug 1739 pg 197
2HUSB: Burchard von der Burgh/Burch
1HUSB: Jacob Gamst
CH: Christen Gamst sognpraest i Store Fuglede
Mogens Gamst (dod)
CH: Johan Jacob Gamst chrirurgius i Khvn
Mogens Gamst chrirurgius i Khvn
Hermand Gamst kiobmand i Nyekiobing, Arts herred
Else Margrethe Jacobsdtr Gamst enke = afg. lieutenant von Staden i Callundborg
CH: .... = Christian Jacobsen Aarestrup (hendes svigersøn)
Live Gamst = Christian Edvard Rosenberg capitain i Khvn
Christine Gamst = Jens Sorensen Boshaldt/Bosholt hor kraemmer i Khvn
[Kalundborg Byfoged; Book 7 1731-1754; film 49354]

punkttegn  Dødsnotater:

78 år, 3 måneder 10 dage


Billede

Johanne blev gift med Jacob Christensen Gamst, søn af Christen Iversen Gamst og Else, den 13 Jun. 1677 i Vor Frue Sogn, København Vor Frue, København. (Jacob Christensen Gamst blev født den 18 Jun. 1651 i Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt og døde den 28 Jun. 1709 i Store Fuglede Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt.)


Billede

Johanne blev derefter gift med Burchard von der Burgh den 7 Apr. 1713 i Kalundborg, Ars herred, Holbæk Amt. (Burchard von der Burgh blev født omkring 1663 og døde den 15 Apr. 1741 i Kalundborg, Ars herred, Holbæk Amt.)


punkttegn  Parnotater:

Han: "den velagtbare og fornemme Negotiant i Kalundborg Burchard van der Burgh.'' Vielsen foregik efter kongelig Bevilling i Brudgommens Hus.Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk