Iver Jacobsen
(Omkr 1575-)
Karen
Christen Iversen Gamst
(Omkr 1613-1665)
Else
(Omkr 1620-1679)
Jacob Christensen Gamst
(1651-1709)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Johanne Mogensdatter Levin

Jacob Christensen Gamst

  • Født: 18 Jun. 1651, Kolding Sankt Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
  • Ægteskab (1): Johanne Mogensdatter Levin den 13 Jun. 1677 i Vor Frue Sogn, København Vor Frue, København
  • Død: 28 Jun. 1709, Store Fuglede Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt at age 58
Billede

punkttegn  Notater:

Student fra Kolding 1673.
Residerende Cappelan i Skjørpinge 21.8.1676.
Sognepræst i Store Fuglede 1697.

Skal have haft 13 børn.

H.Hjorth-Nielsen: De fem ældste led af en familie Gamst fra Kolding (Personalhistorisk Tidsskrift 75. Årgang (13. række 3.bind) 1955)
Han blev Student fra Kolding og immatrikuleredes 19. Juli 1673 ved Københavns Universitet. I Universitetsmatriklen staar han anført som Jacobus Christierni, men i Kommunitetsmatriklen er Tilnavnet Gamstius medtaget. 21. August 1676 blev han residerende Kapellan til Skørpinge og Faardrup Menigheder i Vester Flakkebjærg Herred og forblev i dette Embede i 21 Aar til 1697, da han blev kaldet til Sognepræst til Store og Lille Fuglede Menigheder i Arts Herred, i hvilket Embede han i August blev indsat af Provsten Hr. Peder Raer, og her forblev han til sin Død.
I Store Fuglede Kirkebogs Series pastorum findes en Indførsel, der lyder som følger: „Dominus Jacobus Christiani Gamst, antea Ecclessiarum Schorpogensis et Fordropensis Flakkeberg Occidentalis, Dom. 9. Trin. 1697 inauguratus est. Conjux illi fuit Johanna, filia Magni mercatoris Islandici Havniæ, qvæ post mortern mariti, lustro completo, nova inuit vota conjugi cum mercatore Borchardo von der Burg Calundæ, qvæ sustinuit in annum 1738. Habuit præter liberos 8 mortuos post mortern prioris mariti 5 filios, primogenitura Christianum, successorum patris, Magnus chirurgum Nestvediæ, Johannum chirurgum Havniæ, Hermannum chirurgum dein mercatorem Nevpolitae Otzensis, nunc vero Zystepsam Havniæ, Ivarum mortuum 1711, filias Elisam Margaretam, Johanni Henrico legionarie eqvestrium, Livicham Christiano Peitscher poshact (c: posthac) centurioni Christiane Rosenberg, Christinam Petro Hennetved mercatori Havniæ nuptas."
Indførslen fortsættes med samme Haand for Christen Jacobsen Gamst, men da den intet oplyser udover, hvad Kirkebøgerne giver, meddeles den ikke her. Den citerede Indførsel er sandsynligvis foretaget i Aarene 1751-55, idet Ordene om Herman „nunc vero Zystepsam Havniæ" betegner ham som nu Brygger i København, og det var han kun i disse Aar, thi han løste Borgerskab 12. Juli 1751 og døde 1755.
Sin Sognekirke skænkede Jacob Christensen Gamst et Jærnværk om Alteret og en Lysekrone (Hoffmanns Fundatser VIII S. 189). Lysekronen er antagelig den, der i Løfflers Beskrivelse af Store Fuglede Kirke (i Nationalmuseets Arkiv) omtales som „en anden fra en senere Tid" i Modsætning til en tidligere omtalt fra 1600-Tallets Begyndelse. Den er en smuk ottearmet Lysekrone, men er desværre ikke forsynet med Inskription. Jernværket er forsvundet og erstattet af en ret kedelig Skranke med drejede Søjler, men gamle Folk i Sognet siger dog, at de ikke kan mindes nogen anden. Som det nedenfor vil ses, har adskillige af Familiens Medlemmer fundet deres sidste Hvilested i Kirken, men Ligsten eller andre Minder er ikke bevarede.
Hvorledes Familielivet formede sig i Store Fuglede Præstegaard i Jacob Christensens, og efter den Tid i hans Søns og Efterfølger, Christen Jacobsens Tid, altsaa til 1760, ved vi naturligvis ikke. Der er dog et Par Ting, der viser lidt herom. Hjemmet synes saaledes at have været ret velstillet. Herpaa tyder det, naar Jacob Christensen havde Raad til at pryde sin Kirke med det ovenfor omtalte Jærnværk og Lysekrone. Skifte efter ham findes desværre ikke, men da Hustruen døde 1739, fik Børnene og Børnebørnene ved Forlig af 28. August s. Aar med hendes efterlevende Ægtefælle udbetalt 400 Rdl., og saa udviser Boet endda, at han til hendes Børn af første Ægteskab og disses Børn havde udredet 1015 Rdlr. Da hun indgik sit andet Ægteskab i 1713, var hun 52 Aar gammel, og ogsaa dette kan jo tyde paa, at hun har været, hvad man kalder, et godt Parti.
Hjemmet i Store Fuglede Præstegaard var Stedet, hvor i alt Fald Døtrene tyede hen, naar Lejlighed gaves. Da saaledes Livecke i 1710 eller 11 var blevet Enke, rejste hun hjem, og i Store Fuglede Kirke begravedes hendes Barn. Familiens Medlemmer træffes ofte som Faddere ved Daabshandlinger i Hjemsognet, og 1730 sendte Moderen, som Skiftet efter hende udviser, til sine to Døtre i København en Del af sine bedste Silke-, Ulden- og Linnedklæder, vurderede til 150 Rdl. I 1723 fik Kirstine til sit Udstyr Møbler, Klæder og Husgeraad til et Beløb af 465 Rdlr.


Billede

Jacob blev gift med Johanne Mogensdatter Levin, datter af Mogens Jacobsen og Margrethe Arentsdatter, den 13 Jun. 1677 i Vor Frue Sogn, København Vor Frue, København. (Johanne Mogensdatter Levin blev født den 29 Nov. 1660 i Vor Frue Sogn, København Vor Frue, København og døde den 13 Mar. 1739 i Kalundborg, Ars herred, Holbæk Amt.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 25 Nov. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk