*2464* Jacob
N. N.

*1232* Eiler Jacobsen
(Ca. 1561-1640)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Johanne Nielsdatter

2. Margrethe Pedersdatter
3. *1233* Karen Hansdatter
4. Margrethe Pedersdatter

*1232* Eiler Jacobsen

  • Født: Ca. 1561
  • Ægteskab (1): Johanne Nielsdatter cirka 1591
  • Ægteskab (2): Margrethe Pedersdatter cirka 1605
  • Ægteskab (3): *1233* Karen Hansdatter cirka 1621
  • Ægteskab (4): Margrethe Pedersdatter cirka 1625
  • Død: 27 Aug. 1640, Vordingborg, Baarse Herred, Præstø Amt i en alder af ca. 79 år
Billede

punkttegn  Notater:

Ridefoged på Vordingborg Slot. Borgmester og toldforvalter i Vordingborg.

I en retssag fra 1593 kaldtes han af Beritte Jens Smeds for "en rødhovedet og rødskægget skælm og skurk".
For dette dømtes Beritte til "at tage kagen i favn", men på Eiler Jacobsens forbøn blev hun dog
forskånet for denne straf.

I et skifte fra 28.2.1598 efter sognepræst i Vordingborg Hans Lauridsen, optræder ridefoged til Vordingborg Eiler Jacobsen som overværer sammen med præsterne Hr. Søren Jørgensen i Sværdborg og Hr. Jens Nielsen i Nestelsø samt fogederne Laurids Hansen, byfoged i Vordingborg og Mads Jensen, foged på Beldringe.

1602, 10. Nov.
Anden sag:
Hans Hermandsen og Laurids Hansen blev borgere i Vordingborg foran byens råd, overværende: Eiller Jacobsen borgmester, Søffren Jensen, Rasmus Lauritsen, Thiess Jacobsen og Peder Søffrensen rådmænd.

Skifte 9.7.1606:
Johanne Nielsdatter
g.m. Eiller Jacobsen, borgmester og tolder
1 søn, 2 døtre:
A: Niels Eilersen
B: Karine Eilersdatter
C: Susanne Eilersdatter
Omtales tillige:
1 søster, 1 søsterdatter:
D: Anne Nielsdatter, g.m. Niels Eriksen, tidl. Borgmester og tolder
1: Karine g.m. Mag. Simmens
I overværelse af afdødes søster Anne Nielsdatter og hendes datter Karine, g.m. Mag. Simen Nielsen. Foruden Jens Matzen byfoged, Mester Simen Nielsen, sognepræst i Vordingborg, Hr. Søffren Jørgensen i Sværdborg, herredsprovst i Hammer herred og præst i Sværdborg, Hr. Lauritz Jacobsen i Udby, sognepræst til Udby og Ørslev samt byens råd Rasmus Lauritsen og Peder Søffrensen rådmænd, Søffren Bremme, Peder Skriver, Peder Nielsen bykæmner og Jacob Nielsen skrædder.
Kommentar: De mange præsters tilstedeværelse kunne tyde på at Johanne og søsteren Anne var præstedøtre.

Nævnes i et skifte 30.12.1606: Værge for afdøde Niels Erichsens søn Jacob (Niels Erichsen var svoger til Eiler Jacobsen).

2.12.1610: Nævnes i et skifte efter Gertrud Sørensdatter: Ett ny røtt kledeschiørtt och enn klede trøie foruden arbedtzløn och beredning, kaasted kleds …. xxxj mk, som borgmester Eiller Jacobsenn till sig annamm udj

19.9.1613: Nævnt i et skifte efter Hendrick Lauritzen, fordum borger: Tilføjelse: 1616, 19. Apr. Har Jens Hansen, Else Hendricksdatters stedfader, leveret til Peder Matzen barnets værge, et markstykke til en værdi af 1 rigsdaler som Else skulle have. I overværelse af Eiller Jacobsen borgmester og tolder, Rasmus Orgemester og Anders Pedersen, der er Peder Matzens søn.
Underskrevet Rasmus Orgemester med egen hånd.

Nævnes i et skifte efter Hans Jacobsen, feldbereder 24.10.1619, men det ser ikke ud til at det er en slægtning - trods efternavnet.

Der findes et epitafie i Vor Frue, Vordingborg. Malet 1620 af Peter de Meyer.
Oprindeligt forestillede det Eiler Jacobsen med de to første hustruer (den anden levede endnu, men må være død kort efter. Desuden de indtil da fødte børn (både dem, der stadig levede, og dem der var døde). Senere er tilføjet hans øvrige børn (levende som døde), men der er ikke blevet plads til hans 3. og 4. hustru. De døde børn er klædt i hvidt og med et rødt kors på hovedet. Der er også vist 2 dødfødte børn (sort kors i panden og et rødt kors på hovedet). På hovedet af hans første hustru kan også anes et rødt kors, hvorimod der ikke er et rødt kors på hovedet af hans anden hustru - hun må altså antages at leve endnu.
Af Epitafiet: Med den første hustru Johane Nielsdatter, død 6.okt. 1604, var gift i 13 aar og havde 4 sønner, 2 døtre, med den anden hustru Margrete Pedersdater havde han 1 søn, 3 døtre.
Ialt fik han 18 børn (10 drenge og 8 piger, hvoraf 2 døde som spæde, 1 pige som lille og 5 drenge som små).
Navnene på de 9 (10) børn, der levede i hhv. 1604 og 1640 kendes, men ikke hvilken af hans hustruer, der var moder til dem. Desuden fremgår navnene på 3 børn af første ægteskab, der døde før deres moder på en gravsten.

Skifte 22.4.1625:
Karen Hansdatter
g.m. Eiler Jacobsen, borgmester og tolder
Vurderingsmænd: Jens Spur og Henning Jensen.
Efterladt gods: inkluderede blandt andet:
j skiffue med tho skuffledding … iiij dr
j stoertt røtt boesckaff skaff medt
[pag.]
ij smaa tinfadt och iiij tallerkenn
weiede xij biß mk, mken viij sk … i dr
j gammel tinfadt aff mauggett
i kogen, ij salsmecken, j tinpott, j senge
potte, j tallerchen, weiede til hobe xviij
biß mk, mken vj sk, er … vi mk iiij sk
j gammill gott becken … i mk
j liden liusstage … i mk
iiij par halffslitt blaargarns lagen
… ij dr j mk
j par halffslit hørgarnns lagen … ij dr
ij ny hørgarnns serche … vj mk
j gammill serch … i mk
j blaargarns serck … j mk
j dreiels skiffue dug … ij mk
iij gammill blaargarns foreklede … ij mk 4 sk
j hørgarns foreklede … ij mk
j gammill hørgarnns handklede … j mk
j hørgarns pudis wor … ij mk
j gammill hørgarns pudiswor … xij sk
[pag. ]
j hørgarns oplede … j mk
j klede schiørtt … x dr
j klede trøie … iij dr
j soertt firetraadt skiørtt … viij dr
j firetraadtz trøie … vj dr
j klede trøie … vj mk
j arask stackitt kaabe medt gammill
foder vnder … vj mk
Noch haffde S: Karine Hans daatter j klede
kaabe, Lodvig sagde den att were
udsatt for … xxvj dr
j fløiels huffue med soertt bremme … iiij dr
j klede huffue med soertt bremme … i dr
iiij halß kleder … iiij mk
ix skellhatte … x mk
j rock … ij mk
j rock … i mk

18.8.1629: Værge i skiftet efter Niels Rasmussen byfoged (ukendt slægtskab).

21.9.1632: Laugsværge for 1. hustrus niece Karine Jacobsdatter.
Tilføjelse: 1634, 4. Dec. anvordedes borgmester Eiler Jacobsen ham det skiftebrev efter sal. Anne
Nielsdatter udi hans brodersøns Hans Hansen nærværelse og sagde han ville lægge det i byens skrin.

Skifte 30.10.1640:
1640, 30. Okt.
Eiler Jacobsen, borgmester og kgl. Tolder
g.m. Margrethe Pedersdatter
4 sønner, 5 døtre:
A: Hendrick Eilersen. Værge: Christoffer Madsen.
B: Jacob Eilersen. Egen værge.
C: Peder Eilersen. Værge: Christoffer Madsen.
D:Jørgen Eilersen. Egen værge.
E: Karen Eilersdatter g.m. Jacob Madsen. Værge: Jørgen Suaabe.
F: Susanne Eilersdatter, g.m. Mester Jørgen Madsen, provst og sognepræst i Malmø. Værge: ægtemand.
G: Karen g.m. Mogens Raahr, borgmester i Næstved. Værge: ægtemand.
H: Johanne, enke efter Morten Færgemand. Værge: Hendrick Staabe.
I: Hillvig (Helvig) Eilersdatter, ugift. Værge: Hendrick Staabe.
Efterladt gods: stort skifte med meget løsøre, gården indeholdt flere stuer med møbler og tekstiler.
Dragterne optræder i en selvstændig post, fugtpletter med udslettet skrift, lakuner angivet i skarp
parentes [ ].
Her for wden befandtis S: Borgmeßter
Eyller Jacobßens gangkleder som arffuingerne
allen till kommer mod Margrettis,
Som ehr:
j sort kape med [ta]fft forneden … xx dr
j lang wlffschin[ds …] aff
brun [ ] … xx [ ]
j brun vngersch (ungarsk) roch med
reffue vnder … vii dr
j brun regen kape med bay
vnder forit … ix dr
j sort fin klede kledning med
sort floß vnder kiollen … xxiiij dr
j g: sort kape … 4½ dr
j brun klede kledning … iii dr
j par brune klede bugxer … iii dr
j g: fembschafftes kledning … v mk (antagelig skriverfejl for dr)
j blaae wlden schiorte med
kafe vnder … ij dr
j g: ßort groffgrøns kledning … vii dr
j fembschafftis kledning trøje
och bugxer … xij dr
j fløiels sabels huffue … ix dr

5.5.1646: Nævnt i Skifte efter Morten Mortensen Murmester: gæld i Morten Murmesters bo til bl.a. Margrethe Eyllers (borgmester Eiler Jacobsens).


Billede

Eiler blev gift med Johanne Nielsdatter, datter af Niels og Anne Mortensdatter, cirka 1591. (Johanne Nielsdatter døde den 6 Okt. 1604 i Vordingborg, Baarse Herred, Præstø Amt.)


Billede

Eiler blev derefter gift med Margrethe Pedersdatter cirka 1605. (Margrethe Pedersdatter blev født cirka 1570 og døde den 10 Okt. 1620 i Vordingborg, Baarse Herred, Præstø Amt.)


Billede

Eiler blev derefter gift med *1233* Karen Hansdatter cirka 1621. (*1233* Karen Hansdatter døde den 22 Apr. 1625 i Vordingborg, Baarse Herred, Præstø Amt.)


Billede

Eiler blev derefter gift med Margrethe Pedersdatter cirka 1625. (Margrethe Pedersdatter døde i 1668 i Vordingborg, Baarse Herred, Præstø Amt.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8 Jan. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane@outlook.dk