*2464* Jacob
N. N.
*1232* Eiler Jacobsen
(Ca. 1561-1640)
Margrethe Pedersdatter
(Ca. 1570-1620)
Jørgen Eilertsen
(1616-1686)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Kirstine Jensdatter Bang

Jørgen Eilertsen

  • Født: 16 Nov. 1616, Vordingborg, Baarse Herred, Præstø Amt
  • Ægteskab (1): Kirstine Jensdatter Bang den 11 Okt. 1646
  • Død: 22 Sep. 1686, Trinitatis Sogn, København Vor Frue, København i en alder af 69 år
Billede

punkttegn  Notater:

Om Jørgen Eilersen vides på grund af hans senere karriere, væsentligt mere end om nogen af de andre af Eiler Jacobsens børn.
Han blev født d. 16. november 1616, og var efter alt at dømme, den søn Eiler Jacobsen fik med sin anden hustru Margrethe Pedersdatter. På Epitafiet oplyses som sagt at Margrethe blev mor til en søn og tre døtre, og det synes ikke sandsynligt at hun kan have nået at få flere børn inden sin død kort efter epitafiet stod færdigt.
Jørgen valgte en akademisk karriere og nåede at blive professor i litteratur og matematik ved Københavns Universitet, denne stilling havde han under den svenske belejring af København. Af
skolegang gik han først i Latinskolen i Vordingborg, og i 1635 træffes han som student fra
Herlufsholm.
Han skulle vistnok have været præst, og fik også tilkendt et præstekald i 1640, nemlig Riserup på
Falster, men undskyldte sig med sin unge alder og takkede nej. Han var da 24 år. Såfremt han havde takket ja, ville han have kommet til at bo nær sin søster Johanne, der omkring den tid blev
præstekone til Gundslev på Falster.
I A. Leth & G.L. Wad: Meddelelser om dimitterede fra Herlufsholm, anføres følgende om Jørgen
Eilersen:
"født i Vordingborg 16/11 1616. Forældre: Eilert Jacobsen, Borgmester og Tolder i Vordingborg,
og Margrethe Pedersdatter. Han gik først i sin fødebyes Skole, rejste udenlands 1638-40, blev 3/3
1641 Konrektor ved Latinskolen i Kjøbenhavn, 1.6. samme Aar Magister, 5/10 1646 Rektor i
Kjøbenhavn, 1654 tillige Professor literarum humaniorum ved Universitetet, senere Professor i
Mathematik.
Under hans Rektorat udstod han paa Grund af Belejringen mange Besværligheder, som han
omtaler i nogle Optegnelser, der ere trykte i Metropolitanskolens Program for 1815. 1672 afstod
han Rektoratet til M. Henrik Bornemann og døde 22/9 1686. Sit Bibliothek paa 1409 Bøger
testamenterede han Walkendorff's Kollegium."
Jørgen Eilersen skulle desuden have fået eneret på at lade forfærdige og trykke almanakker i 1645,
idet rektor og professorerne ved Universitetet havde "eragtet ham dygtig til at forfatte og
komponere Almanakker." Et monopol, der må have været ikke bare prestigefyldt, men også
ganske indbringende.
Jørgen Eilersen blev gift 11. okt. 1646 med Kirstine Jensdatter Bang, født 28.apr. 1612, død 22. juli
1654. Hun var datter af Jens Nielsen Bang, sognepræst til Flemløse, Fyn og dennes hustru Eline
Nielsdatter. Eline Nielsdatter, er enkelte steder omtalt Jensdatter, men hed retteligt Nielsdatter.
Kirstine Bang kom i 1630, i en alder af 18 år, i huset hos en slægtning, Margrethe Claus Bangs i
Odense, og senere styrede hun huset for sin bror Professor Thomas Bang. Kirstine blev gift i en
ganske sen alder efter tidens standard, Kirstine var således 34 år gammel da hun blev gift i 1646.
Af deres fire børn overlevede kun en enkelt datter, Margrethe, (måske opkaldt efter sin farmor), der
blev gift med Baron Didrik Fiuren og nobiliteret med titlen Baronesse Elers. To sønner skulle
være taget af pesten i 1654, hvilket moderen Kirstine Bang skulle have taget ualmindeligt tungt. I
følge forfatteren S.M. Gjellerup i Dansk Biografisk Lexicon, angives: "Da Pesten i dette Aar
udbredte sig i Hovedstaden, sendte han [Jørgen Eilersen] sin Familie til Slangerup, men her
bortreves 2 Sønner af Sygdommen, og Moderen tog sig Tabet saa nær, at hun døde 22. Juli 1654."
Andet sted beskrives om sønnernes død: "Den stakkels Moder blev aldeles fortvivlet ved dette
haarde Slag, ja efter Programmets stærke Udtryk fristes man til at antage, at hun er bleven Sindsforvirret; hendes mand skyndte sig til Slangerup for at hente hende Hjem, efter at hun først af
Byens Sognepræst, Mag. Søren Poulsen Gothlænder, havde modtaget Sakramentet. Men Sorgen
havde saaledes rystet hende, at hun efter sin Hjemkomst Dag for Dag blev svagere, uden at alle Ole Worms Lægemidler eller Dygtighed formaaede at hjælpe hende. Efter at have velsignet sine Børn og takket sin Husbond for hans trofaste Kjærlighed, hensov hun den 22. Juli 1654 om Aftenen."
Med programmet menes ligprogrammet, dvs. det mindeskrift eller lille tryk, man for finere folk fik
fremstillet til en begravelse. Heri fandtes som regel en kort biografi over afdøde, og man angav
deres mereitter og dyder, alder og familieforhold.
Den lægekyndige Professor Ole Worm skrev om Kirstine Bangs død i et brev kort efter, dateret d.
27. Juli 1654: "Døden slog ned for Fode, igaar begravede vi Jørgen Eilersens Hustru." En måned
senere var også Ole Worm død af pest.
En løs plade af ligkisten findes i Trinitatis kirke, den bærer indskriften: "Christina Bangia Jani
Filia, D. M. Georgii Hilarii Rectoris Scholæ Hafniensis et Professoris Regii uxor optime merita
qvatuor liberorum parens hic expectat resurrectionem mortua est Anno Christi M. DC. LIV. die 22.
Julii."
På epitafiet i Vordingborg Vor Frue, må Jørgen være den ældste eller næstældste søn på billedet,
mest taler for at han er fremstillet som den ældste levende søn, idet broderen Niels antagelig var
død.
Jørgen Eilersen blev begravet i Trinitatis kirke i København. Et marmormonument blev opsat over
hans grav. I et af gravkapellerne under kirkens alter ligger endnu en løs plade af hans ligkiste med
indskrift. Indskriften lyder: "Salig Mag. Jørgen Eilersøns Liig, Hand døde den 22. sept: Anno
1686."
Jørgen omtales desuden både i skiftet efter sin fader og sin broder Henrik. I skiftet efter faderen i
1640, er Jørgen og broderen Jacob, de eneste der optræder som egne værger og som dermed var
myndige.


Billede

Jørgen blev gift med Kirstine Jensdatter Bang, datter af Jens Nielsen Bang og Eline Nielsdatter, den 11 Okt. 1646. (Kirstine Jensdatter Bang blev født den 28 Apr. 1612 og døde den 22 Jul. 1654 i Trinitatis Sogn, København Vor Frue, København.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8 Jan. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane@outlook.dk