pil pil pil pil
Hans Peter Christensen
(1859-)
Elmine Laurine Kristine Cecilie Christiansen
(1857-)
Lars Peter Andersen
(1865-1945)
Mette Jensine Iversen
(1875-1951)
Otto Christian Christensen
(1890-)
Petra Johanne Andersen
(1898-)

Gunnar Christensen
(1915-Omkr 1929)

 

Familie

Gunnar Christensen

  • Født: 7 Feb. 1915, Karrebæk Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
  • Død: Omkr 9 Okt. 1929, Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt about age 14
  • Begravet: 27 Okt. 1929, Karrebæk Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt

punkttegn   Dødsårsag: Druknet i Kolding Å.

Billede

punkttegn  Notater:

FKT 1916: Karrebæk matr. 12b, Hos mor-forældrene og moder.
FKT 1921. Hos mor-forældrene.
FKT 1925. Hos mor-forældrene.
Forsvundet 8.10.1929, efterlyst 12.10.1929 og fundet død i Kolding Å 22.10.1929
Boet udlagt til plejefader husmand Lars Peter Andersen (morfar) i Karrebæk.

Næstved politi journal 1929 #2662+3518.
2662: Forladt hjemmet 10.10.1929. I anledning af anmeldelse af husmand Lars Peter Andersens hustru af Karrebæk om at deres 14 årige dattersøn Gunnar Christensen født 7.2.1915 i Karrebæk Sogn uden hendes og hendes mands vidende og tilladelse afvigte tirsdag (8.10) kl. ca. 19 har forladt sit hjem hos dem i Karrebæk, og ikke senere vendt tilbage, og anmoder om at drengen må blive eftersøgt ved politiets foranstaltning. Drengen var middel af vækst og bygning, blondt hår og blå øjne, gråternet sixpence, gråt jakkesæt, grå sweater, sorte sko, medførte en ældre herrecycle.
10.10.1929 til politimesteren
11.10 sagen tilbage til Jørgen
11.10 sagen til politimesteren med kontinuition af d.d. om eftersøgning af den bortgåede dreng.
12.10 Sagen tilbage for at henstille til de lokale dagblade om at de respektive blade, at optage en meddelelse om drengens bortgang.
12.10 Sagen til politimesteren men kontinuition, hvorefter sådant er sket. Den bortgåede drengs signelement optaget i D.P.E. no. 246 pkt 2391.
23.10 Pr. kontinueret d.d. med oplysning om at det ved tvende telefonsamtaler d.d. med Kolding politi er fremkommen, at den savnede dreng formeentlig er identisk med et gårs dato i Kolding Å fundet lig af en ung mand, hvor med den savnede drengs familie ved fru Jensen (hans moster), Grimstrup er gjort bekendt.
3.11 Sagen henlagt
25.2.1930 sagen til politimesteren til brug ved refusion af udgifter.

3518: 21.12.1929 Politimesteren i Kolding sender skrivelse af 18.12.1929 fra Kristine Jensen, Grimstrup pr. Næstved, der af politiet i Kolding udbeder sig et fotografi tilsendt af Gunnar Christensen, Karrebæk, der druknede i Kolding Å i oktober måned 1929, da nogle af familien gerne ville se et sådant fotografi. Vedlagt 4 stk. fotografier af nævnte Christensen. Skrivelsen har påregning om at fotografierne ved politiets foranstaltning må blive forevist for vedkommende familie, hvorefter de med skrivelsen tilbage forventes sendt dertil. vedlagt 1 frankeret konvolut.
27.12 Sagen tilbage til politimesteren i Kolding med påtegning at ommeldte fru Kristine Jensen, Grimstrup ved henvendelse har erklæret, at det ikke har nogen interresse, hverken for hende selv eller nogen af familien at få bemeldte fotografier forevist når de ikke må udleveres til hende, idet både hun selv og flere af familien under deres tilstedeværelse i Kolding i anledning af ulykken har set samtlige fotografier. Hendes ønske var at have fotografierne til opbevaring og til forevisning ved senere lejligheder, et af de nævnte fotografier af Gunnar Christensen.

Journal-sag 3133/1929 fra Politimesteren i Kolding (Arkivsignatur: B406-7227):
Kolding Politi Rapport Tirsdagen den 22' Oktober 1929.
P.B. 10 Karlevs Rpt. Ang. Liget af en dødfunden ukendt mandsperson.
Efter at der pr. Telefon Dags Dato Fm. Kl. ca. 7½ var meddelt Politivagten fra Plovkompagniet at der i Aaen i Nærheden af Østerbro antageligt drev et Lig, indfandt jeg mig efter Ordre saa hurtigt som muligt pr. Cykle anførte Sted.
Det viste sig, at der ganske rigtigt drev et Lig af en Mandsperson i Aaen ca. 10 m. Vest for Østerbro og midt i Aaen.
Sammen med en af de tilstedeværende gik jeg ned i en Baad som laa fortøjet i Nærheden, roede ud til Liget og fik dette forsigtigt bugseret ind til Aaens Sydside. Liget laa med ansigtet nedad og i skraa stilling, saaledes at kun skuldrene og det bagerste af Kasketten var oven for Vandet.
P. B. Rasmussen kom nu til stede og sammen med ham fik vi nu et Sejl skubbet ind under Liget, og i dette blev det løftet op paa Aabredden.
Vi lagde straks Mærke til, at Liget da det nu blev vendt med ansigtet opad, havde en ca. 3 cm. Langt og temmelig dybt Saar skraat over højre Øje og Næseroden.
Liget blev i Vognmand Faaborgs Lastbil transporteret til Overmarksgaarden under min Ledsagelse.
Liget, der var saavel P. B. Rasmussen som undertg. Ubekendt, saa ud til at være af en ca. 20 aarig Mandsperson, ca. 163 cm. Høj, noget klejn, lysbl. Haar.
Det var iført: billigt groft graat Jekkesæt med 3 Knapper foran, to Sidelommer og en brystlomme udvendigt i Jakken, men derimod ingen Inderlommer i denne. Vesten var af samme Stof og forsynet med to udvendige lommer for neden, en i hver Side, men derimod ikke med Inderlomme. Benklæderne var ligeledes af samme Stof og uden Opslag. De var forsynet med to almindelige Lommer foran, men ingen Baglommer. Graa Sweater med spraglet Bindeslips anbragt om dennes Krave, graa sokker og sorte Sko, Snøresko, samt blød graa Sixpence. Endvidere var det iført endnu en brunlig Sweater og lilla Skjorte med grønne Striber og paa hver side af disse en smal hvid Stribe.
Ved Visitationen, der blev foretaget paa Overmarksgaardens Ligkapel, fandtes paa Liget følgende Effekter, der tages i bevaring til Sagen under:
Nr. 1: en Pung indeh. 33 Kr. 79 Øre samt 2 Billetter gældende for Transport af Cykle, 1 fra Storebæltsoverfarten Kr. 19,50 og 1 fra Lillebæltsoverfarten Kr. 8,49, samt en fra Lillebæltsoverfarten gældende for Personbefordring Kr. 20,94, alle udstedt af De danske Statsbaner.
Nr. 2: en Lommelampe, elektrisk;
begge disse Effekter beroede i højre udvendige Jakkelomme.
Nr. 3: Nogle Landkort over Danmark
Nr. 4: et Lommespejl med Kam beroende i øverste udvendige Jakkelomme.
Nr. 5: et Sølv Lommeur med Kæde mkt. "Cylinder 10 Stein Nr. 159088", beroende i venstre Vestelomme
Nr. 6: et Lommetørklæde uden Mrk. Beroende i højre Benklædelomme.
Nr. 7: et do, uden Mrk.
Nr. 8: en Kniv, Lommekniv med 2 Blade og en Proptrækker samt Perlemorsskaft.
Nr. 9: en Æske Tændstikker i Metal-etui mkt. "Gordon Mixture" beroende i venstre Benklædelomme.
Der fandtes ingen Legitimationspapirer paa Liget.
Det kunne se ud til, at dette havde ligget i Vandet i ca. 14 Dage eller 3 Uger, idet Hænderne og Ansigtet var noget opløste af Vand.

P. Karlev P.B.10.


Kolding Politi Rapport Tirsdag den 22' Oktober 1929
P.B. 10 Karlevs Rpt. Ang et i Kolding Aa funden Lig af en ukendt mandsperson.
I fortsættelse af min Rapport af Dags Dato ang. En i Kolding Aa i Nærheden af Østerbro dødfunden ubekendt Mandsperson, har jeg efter Ordre foretaget nærmere Undersøgelse i Sagen og i den Anledning optaget Rids over Aaen fra Østerbro til Brandorfs Cementstøberi.
./. Ridset vedlægges ./.
Arbejdsmand Thomas Christian Jensen, 57 Aar, Aagade 31 her, til hvem jeg henvendte mig, fulgte paa Opfordring med til Aaen og paaviste Stedet, hvor han havde fundet Liget i Vandet. Det viste sig, at dette var ca. 10 m. Vest for Østerbro og omtrent midt i Aaen.
Han forklarede, at han Dags Morgen, da han kom fra Havnen, hvor han havde været nede for at se om der skulde være noget Arbejde, standsede paa Østerbro og saa ned ad Aaen baade mod Øst og Vest. Kl. var da ca. 7½. Han saa da, at der laa noget i Vandskorpen paa ovenanførte Sted. Det bevægede sig ikke, og han kunne ikke straks se, hvad det var; mans han stod og saa derpaa, kom Formand Simonsen; Plovkompagniet, til stede paa Vej til sin Arbejdsplads. Kpt. Henledte dennes Opmærksomhed paa, at der laa noget i Vandskorpen, og de talte derefter et Øjeblik sammen om, hvad det kunne være; men pludselig blev Kpt. Opmærksom paa Ligets Hænder, som han kunne se under Vandet og han var da klar over, at det var et Lig, for at faa dette nærmere konstateret roede Simonsen ud til dette og efter at have overbevist sig om, at det virkeligt var et Lig, roede han atter ind til Aabredden og ringede til Politivagten og gav Meddelelse om Fundet.
Simonsen rørte absolut ikke ved Liget, men saa kun paa det. Han rørte heller ikke ved det, hverken med Aare eller Baadshage.
Liget laa med ansigtet nedad i Skraa Stilling, saaledes at det hældede mod Øst i samme Retning, som Strømmen løb. Der var kun det bagerste af Sixpencen og lidt af Skuldrene oven for Vandet og baade Sixpencen og Jakken var meget tilsmudset af Mudder.
Vandet i Aaen var mudret og uklart, men strømmen var ikke særlig stærk, og Liget drev ikke med denne, men holdt sig paa samme sted.
Kpt. Hævder, at Liget endnu laa paa samme Sted da undertg. Kort efter kom til Stede og fiskede det op.
Kpt. Forklarede nærmere, at han Onsdag den 9' ds. Kl. ca. 7 Morgen, da han passerede Vejen, der ligger paralelt med og Syd for Aaen, blev opmærksom paa, at der laa en Cykle paa Aabredden, der samtidigt er Vejrabat. Cyklen laa med Styret og Sadlen ind mod Vejen og med Hjulene ud mod Aaen. Den var lagt ned paa venstre Side, og dens Stilling gav ikke Indtryk af, at Cyklisten var væltet med den, men derimod langt snarare, at Cyklen med Vilje var lagt det anførte sted. Cyklen laa med Styret mod Vest.
Kpt. Tænkte ikke straks videre over at Cyklen laa der, idet der saa ofte ligger Cykler langs med Aakanten, idet der ligger Motorbaade fortøjet, hvis Ejere ofte lægger deres Cykler paa Bredden, mens de sejler ud eller arbejder paa Baadene; men da han i de efterfølgende Dage stadig saa Cyklen ligge paa samme Sted og i samme Stilling naar han kom forbi, tog han Søndag den 13' ds. Om Eftermiddagen Cyklen med hjem og bragte den op paa Politistationen, hvor han indleverede den som Hittegods, om Mandagen den 14' ds.
Forinden havde han dog forhørt sig hos Baadeejerne om Cyklen skulde tilhøre en af dem, men de nægtede alle at kende noget til den.
Kpt. Paaviste Stedet, hvor Cyklen havde ligget, og hvordan den havde ligget. Dette er nøjagtigt indtegnet paa Ridset.
Han oplyste, at Aaen netop i de Dage, han gik og saa paa Cyklen, blev renset med Muddermaskine, men Muddermaskinen var passeret det Sted, hvor Cyklen laa, paa Vej mod Øst med Strømmen, da Kpt. Første gang fik Øje paa Cyklen.
Han har ikke set noget til, at nogen Cyklist har lagt sin Cykle anførte Sted, eller at denne Cyklist skulle være falden i Aaen eller maaske med Vilje druknet sig, og han har heller ikke hørt noget derom; men Vejen er ikke meget befærdet, saa det kan let være sket uden at nogen har lagt Mærke dertil.
Han selv, der bor i Nærheden, passerer Vejen adskellige Gange hver Dag, men har ikke set noget til Liget før dags Morgen Kl. ca. 7½.
I forening med Vidnet har undertg. Foretaget Opmaalinger af Aaen og dens Omgivelser. Det viste sig, at Aaen er ca. 17 m. bred, og Dybden er ca. 1,25 m. ved daglig Vande, dog er der Steder, hvor der er indtil 2 m. dybt Vand, og Bunden er noget mudret. Langs begge sider af Aaen er der nedrammet Pæle med ca. 75 cms Mellemrum. Disse, der er alm. Runde Granpæle, er ca. 12 cm. i Gennemsnit og lige afsavede foroven saaledes, at der er skarpe Kanter paa dem. De rager ca. 1,50 m. op over Vandfladen og skraaner ud mod Vandet med nederste Ende, og fra Vejen, der ligger i samme højde over Vandfladen skraaner Vejrabatten og Aabredden ned mod Vandspejlet saaledes, at Pælene staar temmelig frit. Indenfor er der igen anbragt en række Pæle, der er lidt klejnere og skraaner den modsatte Vej. Disse rager kun ca. ½m. ovenfor Skraaningen og er næsten alle frønnede og flossede i øverste Ende.
Fra det sted i Aaen, hvor Liget blev fundet, og til det sted, hvor Cyklen blev fundet er der 104 m. og Strømmen løber fra Vest mod Øst, netop i den Retning, som Liget er drevet, saafremt afdøde er falden i Vandet eller har druknet sig der, hvor Cyklen laa.
Ved Henvendelse til Entreprenør Christian Petersen, Toldbodgade her, der forestaar Oprensningen af Aaen, oplyste han paa Forespørgsel, at han i Tiden fra den 8. til den 10. ds. har foretaget Oprensning af Aaen fra Brandorfs Cementfabrik, der ligger lidt Vest for det Sted, hvor Cyklen blev fundet, og til Østerbro, men hverken han eller hans Folk har lagt Mærke til Liget, og han har heller ikke lagt Mærke til Cyklen. Ved Forhøring blandt Folkene paa Muddermaskinen fremkom intet til Oplysning i Sagen, udover at flere af dem har set Cyklen ligge paa Aabredden, men ingen af dem kunne opgive, hvornaar de første gang havde set den, idet de alle hævdede, at der ofte ligger Cykler der.
Ved Forhøring blandt Arbejderne paa Brandorfs Cementfabrik fremkom heller intet til Oplysning i Sagen, idet ingen af dem har lagt Mærke til Liget af afdøde eller Cyklen, skønt de alle af og til passerer Vejen Syd for Aaen fra og til deres Arbejdsplads.
Murer Meurak Wagner, Graaksvej 24, her, der var til stede, da Liget blev fisket op, og havde Lejlighed til at se dette, mente at det var Liget af en Arbejdsmand, hvis Navn han ikke kendte, men som skulde have boet i et lille Hus ved Siden af Villa "Lykkebo" paa Sdr. Vang.
I den Anledning har jeg henvendt mig i Villa "Lykkebo" og alle Ejendommene i Nærheden af denne; men ingen der kunde give nogen som helst Oplysning om at nogen Mandsperson var bortgaaet eller savnet, saa Vidnet maa aabenbart have taget forkert.
Den omh. Cykle er indleveret her paa Politistationen som Hittegods den 14'ds. og indført under Nr. 397/1929. Det er: en Herrecykle, Værdi ca. 25 Kr. sortlakeret Stel og Styr samt Fælge. Den ser ud til at være hjemmelakeret, i hvert Fald er den ikke ovnlakeret. Den er forsynet med alm. Brun Sædesadel med graat og sortmønstert Plys-Sadelbetræk og Hængefjedre, engelsk Styr, noget rustent med sorte noget defekte Gummihaandtag, alm. Brun Lædertaske anbragt paa Stellet, Torpedo Frihjul, lille sortlakeret Klokke, Lygte mrkt. "Lohmann Werke, Bielefeld", smal Kædeskærm, alm. Klodsgummipedaler, sort Haandpumpe, Fordækket, omtrent nyt og mrkt. "Dania Pneumatik" og Bagdækket, ligeledes omtrent nyt mrkt. "Æqvator, Schiønning & Arve, Kvalitet b".
Der fandtes intet Mærke eller Nr. paa Cyklen, der stadig ikke er afhentet.
Da der paa Liget fandtes Billetter saavel fra Overfarten over Storebælt som fra Overfarten over Lillebælt gældende for en Cykle samt endvidere en Billet gældende for Overfarten over Lillebælt for en Person, maa det formodes, at afdøde har medført den omh. Cykle, som han har haft med her til fra Sjælland; men de anførte Billetter er kun forsynet med Nr. og ikke med Dato, saa det kan ikke ses, hvilken Dag han er taget over Bælterne. Hans Ur er gaaet i Staa Kl. 6.42, og saafremt det har været om Eftermiddagen, har det allerede været mørkt paa dette Tidspunkt for ca. 14 Dage siden.
Aaen befares hver Dag af en Del Motorbaade, og det er muligt, at afdøde med et Skrueblad fra en saadan er bleven tilføjet Saaret i Panden, men han kan ogsaa have paadreget sig dette ved at støde imod en af Pælene langs Aabredden, da han er falden eller har kastet sig i Vandet.
Det er ikke lykkedes mig at faa noget som helst oplyst om, hvem afdøde var.
Ved Eftersyn af D.P.E. fandtes ingen efterlyst, hvis Signalement kunde passe paa afdøde.
P. Karlev P.B.10

UDSKRIFT
af
Politiprotokollen for Kolding Købstad m.v.
Aar 1929 den 22' October Kl. 10½ Form. indfandt undertegnede Politiassistent G. Kleberg sig i Forening med Kredslæge Dr. med. Axel Hansen paa Overmarksgaardens Ligstue , hvor der foretoges;
medicolegal Ligsyns- og Undersøgelsesforretning i Anledning af at der Dags Form. Kl. ca. 7.30 er fundet Liget af en ukendt Mandsperson i Kolding Aaa i Nærheden af Østerbro.
Der fremlagdes under A. Rapport af Dags Dato fra Kolding Politi.
Politibetjent 10 Karlev paaviste Liget, der henlaa fuld paaklædt paa en Baare i Ligstuen paa Overmarksgaarden. Liget afklædtes. Det var iført graalig Sixpence med gult Foer paa hvilket er paatrykt "The All Round", graalig Jakke (Vadmel), do Vest og Benklæder, broget Bindeslips, omtrent nye Seler, hvide med en smal sort Stribe i hver Kant, graalilla Uldsweater med vissengrømne tvæsrstriber, derunder endnu en brunlig Uldsweater med graa og mørklilla Mønstre, lilla Skjorte med mørkegrønne langs-Striber, i Kanten paa hvilke en fin hvid Stribe, to Par Sokker (BomuId) henholdsvis sorte og graa, sorte Snøresko ca. Nr. 4o.
Liget synedes nøgent i Forening med Kredslægen. Det er af en yngre Mandsperson ca. 18-20 Aar gl., 163 cm. høj, middel af Bygning, skægløs, mellemblondt Haar, de to yderste Fortænder i hver Side af Overmunden lidt bagved de øvrige, Tandstillingen i Undermunden uregelmæssig, Visdomstænderne mangler, de øvrige Tænder velbevarede bortset fra et par ormstukne Kindtænder. Der er ingen Tatoveringer, Ar eller særlige Kendetegn paa Liget ligesom det heller ikke paa dets Beklædning er Identifikationsmærker. I Ligets Ansigt begyndende paa Næseroden ca. 1 cm. over højre Øjebryns inderste Kant strækkende sig bueformet til højre inderste Øjevinkel et ca. 4 cm. langt Saar strækkende sig helt ind i Knoglen, øjensynligt tilføjet med et skarpt Instrument. Fra Saaret flyder en Del Blod. Der er ingen Blødning fra Næse, Mund eller Ører. Overhuden i Ansigtet og forskellige Steder paa Legemet er opløst og i begyndende Forraadnelse, saaledes at den gaar af ved Berøring. Iøvrigt ses paa Liget ikke udvendige Tegn paa Vold. Der er grønlig Misfarvning af Halsen og Brystets Forflade, dog ikke over alt, meget lidt fremtrædende Grønfarvning af Underlivet og paa Ryggen. Der er Dødsstivhed i Underkæben .
Politiassistenten bemærkede, at Ligets Ansigt og Beklædning var stærkt tilsølet af Mudder, sarnt at dets Tilstand i det Hele bærer Præg af at have ligget i længere Tid - antagelig ca. 14 Dage - i Vandet. Liget blev foranlediget fotograferet.
Kredslægen afgav medicolegal Ligsynsattest.
Undersøgelsen Udsat.
G. Kleberg. Politiassistent.
Vidne L. Madsen (p.B. 6)


Medicolegal Ligsynsattest
Ukendt Mandsperson
Senere oplyst; Gunnar Christensen (tilføjet af Kredslægen)
Fødselsdag og Aar.: ? ---- 7/2 1915
Fødested: ? --- Karrebæk
Stilling og Næringsvej:
Ukendt
Tjemestedreng (senere oplyst Kredslægen)
Dødsdag:
Findedag 22/10 -1929 - Dødsdag omtrent 9/10 29. Alder ca. 18 aar.
Dødsstedet:
Kolding Aa (Findested)
Forsørgelsesanstalten "Overmarksgaarden" i Kolding (Ligsynsstedet)
Dødsmaaden:
Ulykkestilfælde ?
Tegn paa vold paa liget:
Ja - Saar ved Næseroden
Forraadnelse eller andre dødstegn:
Maceration af Huden. Grønfarvning af Huden paa Hals, Bryst og Underliv. Hypostaser paa Ekstremiteterne.
Dødsaarsagen:
Drukning ?
Da Dødsaarsagen ikke helt sikkert kan oplyses ved Ligsyn alene, kan der være nogen grund til legal Obduktion.
Undertegnede Læge har d. 22/10 1929 i Forbindelse med Politiassistent K1eberg synet Liget af ukendt Mandsperson
Axel Hansen, Kolding.
Anmærkning:
Redningsforanstaltninger eller Oplivlivningsforsøg ikke foretaget, Læge ej kommen til Stede før Døden. Liget angives fundet paa Bunden af Kolding Aa, Vanddybde ca. 1 m. Mudderbund. Øvrige Omstændigheder ukendt.
Embedslaegens Paategning:
(om hvorvidt legal Obduktion har fundet Sted, i bekraeftende Fald med hvilket Resultat).
Obduktion har fundet Sted den 23/10 1929. Dødsaarsagen maa derefter antages at være Drukning.
Øvrighedens Paategning.
Afskriftens Rigtighed bekræftes.
Kolding Politistation den 23' Oktober 1929.

UDSKRIFT
Af Politiprotokollen for Kolding Købstad m.v.
Aar 1929 dsn 23'Oktober Kl..9 Form. indfandt undertegnede Politiassistent G. Kleberg sig i Forening med Politibetjent 6 Madsen som Vidne paa Koldlng Sygehus Obduktionsstue, hvor jeg afleverede Liget af ukendt Mandsperson til Statsobducent Dr. Tage Lund og Kredslæge Dr. med. Axel Hansen sarnt afgav Udskrift af det legale Ligsyn med Bilag.
Saaledes passeret.
G. Kleberg Politiassistent,
Vidne L. Madsen P.B.6
Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Kolding Politistation den 23' Oktober 1929

Kolding den 23' Oktober 1929.
Lovmæssig Ligaabning af ukendt Mandsperson.
Dags Dato mødtes undertegnede Læger paa Kolding Sygehus paa Foranledning af Politimesteren i Kolding for at foretage lovmssssig Ligaabning af Liget af en Mandsperson, der er fundet i Kolding Aa og sorn ikke er identifiseret.
Efter hvad der er oplyst i Sagen er Liget fundet i Kolding Aa den 22' ds. Da Dødsaarsagen ikke kan oplyses ved det medicolegale Ligsyn foretages der legalt Ligaabning.
A. Udvendig Undersøgelse.
1. Liget overleveredes i Obduktionsstuen ved Kolding Sygehus af Poliassistent Kleberg. Det er Liget af en Mandsperson, der henligger nøgent indhyllet i et Lagen. Liget er 163 cm. langt, Vægten anslaaes til ca. 50 kg., Alderen anslaaes til ca. 18-20 Aar, han er middel kraftig bygget, Muskulaturen ikke videre kraftig. Haaret er blondt ca. 5 til 6 cm. Langt, Øjenbrynene ligeledes blonde ret kraftig udviklede, Øjnene saavidt man kan se er brune, de er dog forandrede af Raadenskab. Hovedet er af firkantet Form, Tænderne er velbevarede, men sidder noget uregelmæessig saaledes at højre Hjørnetand i Undermunden springer fremad medens den ydre højre Fortand i Overmunden er vokset frem bag ved Tandrækken. Der findes Tatoveringer, man kan ikke finde nogle Ar eller særlige Kendetegn paa Lemmer eller Krop.
2. Begge Øregange er fyldt med Mudder og Snavs, der findes ikke Blod i Øregangene, der er ingen Blodudtrædninger i Øjnenes Bindehinde men Øjeæblerne er sammenfaldne, i Næseborene findes lidt skummende Vædske blandet med Snavs, der er ingen Blødning og intet Udflod fra Kønsorganerne. I Endetarmsaabningen findes rigelig Afføring af grødet Konsistens, der er intet Blod og ingen Materie. det lykkedes ikke at udtømme Urin med Katederet.
3. Dødsstivhed findes næsten ikke, baade Arme og Ben bevæges let, der er ingen Stivhed af Muskulaturen, der er ingen udtalte Dødspletter men Huden er i Ansigtet og paa Halsens For- og Bagflade samt ned over hele Brystet og Lyskeregionferne af en stærk skidden, grøn Farve. Blodkarrene tegner sig paa Halsen og Brystets Forflade i Lyskeregionerne, og navnllg paa højre Underextremitet som et Netværk af rød-brune Striber. Overhuden i Ansigtet er i stærk Opløsning, ved ganske let Berøring gaar Haarene af Hovedet og Øjenbryn, paa store Dele af Kinderne og Hagen er Overhuden afstødt i store Flager. Paa Underarmene er Huden ligeledes i Opløsning og kan trækkes af i Flager paa Knæernes Forside er Huden grønfarvet, opløst i Blærer og af skubbet, Huden paa Hænderne og paa begge Fødder er af graahvid Farve meget stærkt rynket, vaskekoneagtigt.
2. Der findes ingen Blodudtrædninger eller Blødning i Huden .
3. I Ansigtet findes et 3½ cm. langt gabende Saar, der gaar bueformet fra Midten af Panderegionen ned mod højre indvendige Øjevinkel lige over Næseseroden, Saarrandene er skarpe og Saaret strækker sig gennem Huden helt ind til Knoglen og ind i denne, der flyder lidt blodig, tynd Vædske fra Saaret der er ingen Blodudtrædninger i Huden langs Saarrandene, efter Afdicikering af Huden over Saaret finder man Underhudvæven af skidden, rødbrun Farve, fugtigt og i Forraadnelsesopløsning, men der kan ikke findes Blødninger i Vævet omkring Saar-kanalen, i den underliggende Sene er der heller ingen Blødning, man finder i Knoglen svarende til Saaret en 2 cm. lang og nogle m/m, dyb Læssion i Knoglen, der er Pandeformet og 2 m/m. bred, der findes ingen Revner ud til Siderne. Der findes ellers ingen Læsioner paa hovedet eller Kroppen .
4. Man føler ingen Steder Tegn til Brud af Knoglerne, hverken Krop eller Lemmer.
4. Paa højre Haands Tommelfinger findes udfor Grundleddet paa Bøjesiden en Fortykkelse som en halv Ært i Huden og paa Toppen af denne findes en lille Indtrækning, der gør et mere uregelmæssig og skrumpet Indtryk end Rynkerne i den vaskekoneagtige Hud, Fortykkelsen føles fast og haar og ved Snit ind gennem Huden finder man Underhudsvævet fast og seneagtig fortykke svarende til Fortykkelsen, den underliggende Sene og Knogle er uden defekter.
B. 1. Kraniet og Hjernen.
1. Fornyet Undersøgelse af Kraniet findes ingen Læssioner udover det Saar, der er beskrevet i Panden, der er ingen Blødninger i Huden. Efter Fjernelse af Hud og Skalpen ses ingen Blodudtrædninger i eller under disse, der er ingen Revner i Kraniekuplens Knogler, ingen Tegn til Brud af disse.
2. Efter Fjernelse af Kraniekuplen finder man den haarde Hjernehinde af let rødbrun Farve, men iøvrigt narturlig, der er ingen Læsioner, ingen Blodudtrædninger og ingen Betændelsesforandringer. Den længdeløbende Blodleder indeholder lidt flydende, mørkt Blod, hvori der er Luftudvikling .
3. De bløde Hjernehinder er forraadnelsesforandrede, men frembyder ellers intet abnormt, der er ingen Blødninger, ingen Tegn til Læsion, Blodkarrene er kun svagt fyldte.
4. Hjernen er af narturlig Størrelse og Form, Overfladen er af skidden, grønbrun Farve, der findes paa Hjernens Overflade ingen Steder Tegn til Læssion af Hjernevævet, der ses ingen Blødninger og ingen sygelige Forandringer. Der er ingen Blodansamlinger i Hjernens forskellige Hulrum, Hjernevævet er af graagrøn Farve og smøragtig Koncistens, der findes ingen Steder Tegn til Kvæstelse af Vævet, der ses ingen Blødudtrædninger ejheller punktformede Blødninger, Mellemhjernen, Hjernebroen og Lillehjernen med det forlængede Rygmarv frembyder ikke noget abnormt, specielt findes ingen Tegn til Læsion af Vævet, der ses ingen Steder Blødninger.
5. Kraniets Grundflade frembyder ingen Steder Tegn til Knoglebrud, specielt ses ingen Revner svarende til det udvendige Saar i Pandebenet.
II.1. Efter Aabning af Underlivshulen findes Organerne i narturlig Leje der staar lidt skidden, brunrød Vædske i Bækkenhulen men der er ingen Blødninger og der findes ingen læsioner af Organerne. Der er ingen fremmede Bestanddele i Underlivshulen, der findes ingen Brokdannelser .
2. Mellemgulvet staar i Højde med 5' Ribben paa begge Sider.
3. Efter Fjernelse af Brystben med Ribbensbrusk findes Lunger og Hjerte i narturlig Leje, Lungerne fylder stærkt op i Brysthulen, de er af graabrun Farve meget stærkt udspilede, vatagtig, i Lungesækken findes paa venstre Side, ca. 100 kbcm. brun Vædske, i højre Side 200 kbcm. lignende tyndtflydende Vædske, der er ingen Tegn til Læsioner af Lungehinderne eller Lungerne.
4. I Hjerteposen findes 50 kbcm. tyndtflydende skiddenbrun Vædske, der er ingen Tegn til Læsioner, ingen sygelige Forandringer, men Hjerteposens Hinder er af skiddenbrun Farve.
5. Efter Fjernelse af Huden paa Halsen finder man ingen Steder Tegn til Læsioner af Huden eller Halsorganerne, der er intet Brud paa Strubehovedet, de store Blodkar frembyder intet abnormt.
6. I Mundhulen finder man lidt Vædske blandet med lidt Snavs og Mudder, men ellers intet abnormt, ingen Blødninger og ingen Fremmedlegemer.
7. Ved Opklipning af Strubehovedet og øverste Dele af Luftrøret finder man ingen sygelige Forandringer i disse, der er ingen Vædskeudtrædning i Vævet.
8. Hjertet er af narturlig Form og Størrelse, Bredden 11 cm. Længden 9 cm., Omfanget 26½ cm. Hjertet er narturligt udviklet, der findes ingen Steder sygelige Forandringer, alle Hjerteklapper er narturlige Hjertekødet er af en skiddenbrun Farve, frembyder ingen sygelige Forandringer, der er ingen Tegn til Læsioner.
9. De store Blodkar og den store Pulsaare frembyder ikke noget abnormt, der ingen Læsion og ingen sygelige Forandringer, Vævet er røbrun, inbiberet.
10. Binyrerne narturlig Størrelse og Form, ingen Blødninger, ingen sygelige Forandringer.
11. Bugspytkirtlen er af rødlig Farve i Forraadnelsesopløsning, den frembyder ikke noget abnormt.
12. Paa Tungen findes ingen Saar eller Kvæsstelser, det Lymfatiske Væv paa Tungeroden er kraftigt udviklet. Mandlerne er ret store, men uden Betændelsesforandringer. Skjoldbruskkirtlen narturlig Form og Størrelse, Vævet rødbrunt. l Spiserøret findes intet abnormt, der er ingen Vædske.
13. Luftrøret og dettes Forgreninger i Lungerne opklippes, der er ingen Vædske, men Slimhinderne er fugtige og rødbrune, der findes hist og her paa Slimhinden smaa Fremmedlegemer, der ligner Snavs.
14. Lungerne er store, stærkt lutudsplilede af graabrun farve Koncistencen elastisk, Vævet stærkt knittrende, der ses ingen Steder Blodudtrædninger under Lungehinderne, paa Snitfiaderne er Lungevævet af mere rødlig Farve, Lungeblærerne er stærkt udspilede. Der kan udpresses lidt skummende, tyndtflydende Væske, der findes ingen udtalte Blodsænkninger i Lungerne, der er ingen Steder Tegn til sygelige Forandringer.
15. Mavesækken er ret stor, indeholder ca. 300 kubcm. Føderester af Koncistens som Havresuppe, der ses ingen fremmede Bestanddele som Planter, Mudder eller lignende, Mavesækken frembyder iøvrigt intet sygeligt abnormt, der er ingen sælig Lugt ved Maveindholdet, specielt ingen Spirituslugt.
16. Milten narturlig Form og Størrelse, Kapslen naturlig, den er af blaarød Farve, der ses ingen sygelige Forandringer, ingen Tegn til Læsion, Vævet er i stærkt Forraadnelse.
17. Leveren narturlig Form og Størrelse, Kapslen frembyder intet abnormt, Levervævet er af skidden, brungrøn Farve med stærk Luftudvikling i det indre, der er ingen Læsioner, ingen sygelige Forandringer.
18. Galdeveje og Galdeblære frembryder intet abnormt.
19. Nyrerne er begge af narturlig Form og Størrelse, Kapslerne afløses let, Overfladerne ere glatte, Nyrevævet er af skidden, mørk, rødbrun Farve, der ses ingen Læssioner, ingen sygelige Forandringer. Urinlederne frembyder intet abnormt, Urinblæren er tom, der ses ingen sygelige Forandringer, ingen Læsion, ingen Blødninger. Blærehalskirtlen og Sædbeholderne og Kønskirtlerne er narturligt udviklede, uden Tegn til Læsion.
20. Tyndtarm og Tyktarm frembyder ingen sygelige Forandringer, der er specielt ingen Læsioner, Tyktarmen er fyldt med formet Afføring, det Lymfatiske Væv i Tarmkanalen er ret kraftigt udviklet, Endetarmen er fyldt med Afføring, frembyder ellers intet abnormt, Tarmkrøset er uden sygelige Forandringer.
21. Blodet er mørkt, sortrød, flydende med kraftig Luftudvikling.
22. Ved Undersøgelse af Rygsøjlen fra Underlivs- og Brysthulen finder man ingen Tegn til Brud af Knoglerne.
Der skønnes ingen Grund til at aabne Rygmarvskanalen.
K O N K LUSION.
Ved den lovmæssige Ligaabning har man fundet, at det drejer sig om en Mandsperson, der saa vidt man kan se for Forraadnelsen er i en ung Alder mellem 16 og 20 Aar. Organerne er narturligt udviklede og uden sygelige Forandringer saaledes at det antagelig har drejet sig om en sund Mandsperson.
Paa højre Tommelfinger udfor Grundleddet er der fundet en Aragtig Fortykkelse i Hud og Underhudsvæv, hvis Oprindelse man ikke kan udtale sig om.
Dødsaarsagen maa antages at være Drukning, da man finder Lungerne stærkt udspilede og i øvrigt Tilstande, der har kunnet foraarsage Døden.
Det fundne Saar over Næsseroden maa antages at væere opstaaet ved kraftigt Slag af en skarpkantet haard Genstand. Det kan næppe være Aarsag til Døden. Da der ikke er vitale Reaktioner i Omegnene af Saaret, er der intet, der tyder paa, at det er opstaaet i levende Live.
Efter de fundne Forandringer i Organer og Hud i Forbindelse med Aarstiden, maa man antage, at Døden er indtraadt for ca. 2 Uger siden.

Kolding Politi Rapport Tirsdag den 22' Oktober 1929
Kontinueret d. 23' s. M.
Dags Fm. Kl. ca. 10 telefonerede Næstved Politi til herværende Politistation og henledte Opmærksomheden paa den i P.E. Nr. 246/29 efterlyste Gunnar Christensen f. i Karrebæk d. 7/2-15, der er bortgaaet fra Hjemmet og skal have et stort Ar efter Operation ved højre Haands Tommelfinger.
Obducenten blev straks anmodet om at undersøge hvorvidt et saadant Ar findes paa Liget.

Aar 1929 den 24'Oktober Kl.9 Formiddag foretoges paa Kolding Politistation ved Politiassistent G. Kleberg:
foranstaaende Ligsyns-og Undersøgelsesforretning kontinueret.
Der fremlagdes under;
B. Rapport af 22'ds.fra Kolding Politi med Kontinuation af 23' s.M.
C. Et Rids over Kolding Aa.
D. 4 Fotografier af Afdøde.
Paa Foranledning af Næstved Politi var Ekspeditrice Petra Johanne Andersen., 31 Aar gl. boende Vedbæksgade 9.I København. mødt og blev forevist de paa Afdøde fundne til Sagen i Bevaring tagne Effekter, samt Fotografierne Litra D, hvorefter hun erklærede, at hun af Fotografierne med Bestemthed kan erklære at disse er af hendes udenfor Ægteskab fødte søn Gunnar Christensen født 7/2 1915 i Karrebæk.ligesom hun med Bestemthed genkender Effekterne som tilhørende samme hendes fornævnte Søn, Forevist den ved Kolding Aa fundne Herrecykle, genkender hun ligeledes med Bestemthed denne, som hendes førnævnte Søn tilhørende.
Komptd. Erklærer, at hun med afgjort Sikkerhed af de foreviste Fotograf ier genkender sin ovennsevnte Søn, ligesom hun ogsaa efter at være gjort bekendt med det ved Ligsynet optagne Signalement af Afdøde, erklærer, at dette i ethvert Henseende, saaledes i Særdeleshed ogsaa Beklædningsgenstandene nøje svarer til dem hendes Søn havde paa, da han den 8'ds om Aftenen forlod sit Hjem i Karrebæk hos hendes Forældre.
Komptd. forklarede nærmere, at Afdøde fra sin Fødsel har været i Pleje hos hendes Forældre Husmand Lars Peter Andersen og Hustru i Karrebæk, og var det Meningen at han, der hlev konfirmeret i Foraaret, skulde i Handelslære, til hvilket han havde ytret Lyst, men da en saadan Lære ikke hidtil har kunnet faas, gik Afdøde midlertidig Komptd's. Fader tilhaande hjemme. Komptd. ved fra sine Forældre, at Afdøde forlod Hjemmet Tirsdag den 8'ds. ved 7'Tiden om Aftenen, medtagende sin Cykle og i al Hemmelighed, uden at have opgivet til nogen, hvor han agtede sig hen, eller hvad Grunden var dertil. Der var Komptd. bekendt ingen Uoverensstemmelser mellem Afdøde og hendes Forældre, og hendes Indtryk har altid været, at Forholdet mellem Afdøde og Bedsteforældrene var det bedste.
Den 10'ds .foretog Komptds. Forældre Anmeldelse til Politiet i Næstved om Afdødes Forsvinden og den 11'ds modtog Komptd. Underretning gennem Københavns Politi. I Tiden derefter, har hverken Komptd. Eller nogen af hendes Familie hørt noget fra Afdøde, og da hun ikke har nogen Slægtninge eller Bekendte her paa Egnen, eller overhovedet i Jylland hvilke hun mener var Tilfældet med Afdøde, er det hende ganske uforstaaeligt, hvad hans Hensigt har været med at tage her til Byen.
Afdøde medførrte, efter hvad Komptd. har faaet oplyst i Hjemmet, ca. 4o Kr da han forlod dette, og hendes Forældre har oplyst, at der nogle Dage efter Afdødes Forsvinden i Hjemmet blev fundet en af ham udarbejdet Fortegnelse over de Effekter, han førte med sig, hvilken passer med hvad Afdøde ved Politiets Visitation er fundet i Besiddelse af.
Afdøde var ikke tungsindig og havde ikke Hang til Spiritus; han var af et roligt Gemyt, og har hende bekendt aldrig udtalt sig om, at ville begaa Selvmord eller ytret Livslede under nogen Form, og Komptd. kan ikke tænke sig Muligheden af, at han har berøvet sig Livet, men mener at Afdøde ved et Uheld maa være styrtet i Aaen og er druknet.
Opl. Vedt.
Petra Johanne Andersen.
Derpaa fremstod forrige Komptd's Søster Former Niels Jensens Hustru Kristine Dorthea f. Andersen, 33 Aar gl. boende i Grimstrup, pr. Næstved, der ligeledes forevist Fotografierne Litra D i disse med afgjort Sikkerhed genkender Gunnar Christensen, ligesom hun i de hende foreviste til Sagen i Bevaring tagne Effekter genkender disse som tilhørende Gunnar.
Komptd. forklarede iøvrigt nøje overensstemmende med den af Afdødes Moder foran afgivne Forklaring og har intet yderligere at tiføje.
Opl. vedt.Aftr.

De under Nr. 1 til 9 til Sagen i Bevaring tagne Effekter samt Cyklen Hittegods Nr. 397/29 blev derefter udleverede til Afdødes Moder, mod hendes Kvittering her til Protokollen.
Petra Johanne Andersen
Undersøgelsen sluttet.
Saaledes passeret.
G. Kleberg. Politiassistent.
Vidne P. Hjort. P.B.7.
Udskriftens Rigtighed bekræftes
Kolding Politistation den 24' Oktober 1929.

Politimesteren i Kolding m.v. 25/10 1929
Idet man hemed fremsender Udskrift med tilhørende Bilag af Politiprotokollen for 34' Politikreds vedrørende et den 22' ds. paa Overmarksgaardens Ligstue i Kolding foretaget legalt Ligsyn over Liget af en i Kolding Aa samme Dag funden ubekendt Mandsperson, der senere er identificeret som værende Gunnar Christensen, f.d. 7/2 1915 i Karrebæk, skal man efter det foreliggende tillade sig at henstille at der ikke fra det offentliges Side foretages videre.
Statsadvokaten i Sønderborg.

Tilbagesendes tjenstlig med Bemærkning, at der ikke for Anklagemyndighedens Vedkommende er fundet Anledning til at foretage videre i Sagen
Statsadvokaten i Sønderborg den 28/10 1929.

Næstved 18/12/29
De Hrr. Bedes undskylde, at jeg gør Dem Ulejlighed. Det er angaaende, Gunnar Christensen, Karrebæk, som druknede i Kolding Aa, i Oktober Maaned '29
Hvis De har hans Fotografi endnu, kunde jeg saa ikke faa et tilsendt, det der er taget fra Siden, da nogle af Familien gerne vilde se ham.
Jeg sender en frankeret Konvolut med, hvis der er Mulighed for, at jeg kan faa Billedet.
Kristine Jensen
Grimstrup
Pr. Næstved

Fremsendes til Politimesteren i Næstved under Vedlæggelse af den ommeldte Fotografier af paagaeldende Gunnar Christensen, Fotografierne bedes ved Politiets Foranstaltning forevist for vedkommede Familie, hvorefter de med nærværende Skrivelse tilbage forventes tilbagesendt hertil.
Politimesteren i Kolding m.v. den 21.12.1929

Tilbagesendes tjenstligst Politimesteren i Kolding m.v. under Vedlæggelse af ovennævnte 4 Fotografier og en frankeret Konvolut, idet bemærkes, at ommeldte Fru Kristine Jensen, Grimstrup, ved Henvendelse har erklæret, at det ikke har nogen Interesse, hverken for hende selv eller nogen af Familien, at faa bemeldte Fotografier forevist, naar de ikke maa udleveres til hende, idet baade hun selv og flere af Familien under deres Tilstedeværelse i Kolding i Anledning af Ulykken har set samtlige Fotografier; hendes Ønske var at have til Opbevaring og til Forevisning ved senere Lejligheder et af de nævnte Fotografier af Gunnar Christensen.
Politimesteren i Næstved Købstad den 27' December 1929.

punkttegn  Dødsnotater:

Fundet død 22.10.1929.
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 5 Aug. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk