pil pil
32. Iver Hansen
(1813-1898)
33. Kirstine Christensdatter
(1817-1892)
Johan Nielsen
Karen Nielsdatter
Jens Iversen
(1850-1883)
Caroline Johansdatter
(1853-1925)
Carl Emil Iversen
(1879-1936)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Rasmine Kristine Rasmussen
2. Elise Johanne Schou

3. Edith Anna Andrea Graff

Carl Emil Iversen

  • Født: 23. Maj 1879, Karrebæk Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
  • Ægteskab (1): Rasmine Kristine Rasmussen den 2. Dec. 1904 i Vamdrup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt
  • Ægteskab (2): Elise Johanne Schou den 6. Maj 1911 i Apostelkirken Sogn, København Vestre, København
  • Ægteskab (3): Edith Anna Andrea Graff den 13. Jun. 1934 på Københavns Magistrat (Rådhuset), København, København
  • Død: 23. Jul. 1936, Betlehems Sogn, København Vor Frue, København i en alder af 57 år
  • Begravet: 28. Jul. 1936

punkttegn   Dødsårsag: Lungebetændelse.

punkttegn   Et andet navn for Carl var Iversen Madsen.

Billede

punkttegn  Notater:

Tog tilsyneladende navneforandring til Iversen Madsen eller Madsen Iversen efter hans stedfader.
Skomager, Viktualiehandler (1921).
Iflg. Karrebæk Kirkebog (ved Fødsel) er han udmeldt af Folkekirken 26.4.1911 (i København), og indmeldt igen 12.5.1929 (meddelelse fra St. Andreas Kirke i København).
FKT 1890: Hos moderen i Karrebæksminde.
Lægdsrulle 1897: Næstved
23.10.1900 fra Frederiksberg til Ryesgade 66.2 (skomager) (efter fætrene Jens Kristian og Peder Laurits)(hos Borgwartz)
1901 fra Næstved til lægd 1-1-Æ-5476
FKT 1901: Ryesgade 66.2. Fra Hamborg i 1900. Logerende (hos politibetjent Carl Bertram Burgwaldt) skomagersvend (hos Hausler, Bjælkes Alle 50)
28.3.1901 Slotsgade 34 (Petersen)
21.9.1901 fra Ryesgade 66.2 til Læsøgade 20.1 (Skotøjstilskærer Hansen) (sammen med fætteren Peder Laurits)
23.10.1901 Guldbergsgade 11.3 (Malmberg) (sammen med fætteren Peder Laurits)
1902: Lægdsrulle 63 3/4", IEB Uds.
31.1.1906 Hiort Lorenzensgade 19.3.tv (forsikringsagent)
FKT 1906 Hiort Lorenzensgade 19.3.tv (inkasator - distriktsagent)
Mathäusgade 42 (Montør)(iflg. politiblade)
6/1 1910 Fra Herning til Dannebrogsgade 14.3.th (hos Jensen)(iflg. politiblade)
1/11 1910 til Westend 4 (iflg. politiblade)
1910-fødsel: Westend 4.4 - Ekspedient
FKT 1911: Westend 4.4. Lejer. Expedient, med kommende hustru (logerende expeditrice)
29.juni 1911: Næringsbrev som datailhandler - forretningssted: Vendersgade 16.
1912-fødsel: Westend 4.4 - Viktualiehandler
1914-fødsel: Westend 4.4 - Viktualiehandler
1.5.1914 Borgergade 53 st
FKT 1916: Borgergade 53 (Viktualiehandler), med hustru og 3 børn.
14.6.1918 Behandling af konkursbo: Har opgivet sin viktualiehandel for et års tid siden, og er nu bestyrer af en viktualiehandel beliggende samme sted: Borgergade 53, sidehusen. Indehaves nu af Chr. Rønnebo, Henrik Ibsensvej 18.1
1.5.1920 Stevnsgade 14.2
1.5.1921 Hans Tavsensgade 25.3
FKT 1921 Hans Tavsensgade 25.3.th med kone og 3 børn.
Pol. Reg: 1.5.1923 fra Hans Tavsensgade 25 til Nansensgade 84.st
FKT 1925: Nansensgade 84.st. Viktualiehandler med kone og 3 børn.
FKT 1930: Nansensgade 84.st.th. Viktualiehandler med hustru og datter Aase (skoleelev). Gift 1909(?), 3 levende børn.

10.1.1934: Skilsmissesag. Overenskomst:
Underskrevne ægtefæller boende Nansensgade 84.st.
1: Formuefællesskab ophæves
2. Fællesboet, der består af indbo og en viktualieforretning beliggende Vendersgade 16, fordeles således mellem ægtefællerne: Forretningen med varelager, inventar og andet tilbehør tilfalder hustruen mod at hun udreder den forretningen påhvilende varegæld, der andrager ca. 600 kr. Alt inbo, derunder et klaver tilfalder ligeledes hustruen med undtagelse af 1 sengeklæder, 1 stueur, 1 tæppe, 2 lagener, 2 håndklæder samt spiserekvisitter, der tilfalder manden, som iøvrigt får udleveret alle til hans personlige brug bestemte ting.
3. Det bemærkes, at der ikke af ægteskabet er børn under 18 år.
4. Ingen af ægtefællerne svarer bidrag til den anden ægtefælles underhold.
5. Skilsmissekravets gyldighed afgøres af overøvrigheden uden gejstlig mægling.

11. juni 1934: Forretningssted: Borups Allé 176 (hvor hans kommende kone har drevet forretning siden 5. marts 1931).
Skiftet efter ham foretages først i 1938.

1.8.1936: Fuldmagt: Undertegnede frk. Aase Iversen Madsen, boende Nansensgade 84, befuldmægtiger herved min broder Robert Iversen Madsen, boende sammesteds, til enten selv eller ved befuldmægtiget at repræsentere mig i enhver henseende i boet efter min afdøde fader viktualiehandler Carl Emil Iversen og således, at han skal være berettiget til i en hver henseende på mine vegne at afgive erklæring i boet, herunder navnlig erklæring angående gældsansvarets overtagelse eller ikke-overtagelse, til at tage boet extraderet, til at anerkende opgørelse i boet og frafalde appel af samme, til at modtage og kvittere skadesløst for, hvad der tilkommer mig i boet, samt til overhovedet på mine vegne at foretage ethvert skridt vedrørende bemeldte bo, som måtte anse nødvendigt eller hensigtsmæssigt.
(til vitterlighed: K. Johansen)

15.9.1936: Til Københavns Byrets Skifteret: I fortsættelse af tidligere sket anmeldelse om, at min mand viktualiehandler Karl Emil Iversen Madsen, den 23.7.1936 afgik ved døden på Kommune-hospitalet, tillader undertegnede hans enke Edith Anna Andrea Iversen Madsen, født Graff, boende Aaboulevarden nr. 1.3.sal, mig herved at meddele, at jeg i henhold til lov nr. 120 af 20.4.1926 kap.II agter at hensidde i uskiftet bo med mine udarvinger, nemlig min mands 3 børn af første ægteskab, hvilke 3 børn alle er fuldmyndige. Disse er:
Vera Iversen Madsen, født 7.12.1910,
Robert Iversen Madsen, født 28.5.1912 og
Aase Iversen Madsen, født 13.1.1914
Jeg tillader mig derhos at oplyse:
at min mand tidligere har været i ægteskab med Johanne Elise, født Schou, men at dette ægteskab ved skilsmissebevilling af 12.2.1934, der vedlægges blev opløst
at der kun er fornævnte 3 børn fra første ægteskab
at der ikke er børn i vort ægteskab
at han ikke havde adoptivbørn
at han ikke havde særeje
at han ikke har efterladt sig testamente samt
at jeg enken forpligter mig til at betale den boet påhvilende gæld.

30.12.1936: Opgørelse over fællesboet: Undertegnede, der har overtaget boet efter min den 23.7.1936 afdøde ægtefælle viktualiehandler Karl Emil Iversen, kaldet Madsen, Aaboulevarden nr.1.3.sal til hendidden i uskiftet bo, afgiver herved følgende Opgørelse over Fællesboet:
Formue:
Besætning, inventarium, maskiner, driftsmateriel samt andet tilbehør til de faste ejendomme: 1500 kr.
Private indbogenstande, klæder, smykker og samlinger: 1000 kr.
Ialt 2500 kr.
Heri fragår:
Udgifter ved begravelsen og boets behandling: 400 kr.
Pantegæld (restgæld) og andre behæftelser på boets ejendele: 1500 kr.
Ialt 1900 kr.
Den beholdne formue udgør altså 600 kr.
underskrevet Edith Iversen (Madsen)

28.11.1938: Københavns Byrets Skifteafdeling I til fru Johanne Madsen, Nansensgade 84.st.: I anledning af boet efter Karl Emil Iversen, kld. Madsen og efterlevende ægtefælle Edith, født Graff, er begæret taget under skiftebehandling, skal man anmode dem om at indsende dåbsattester for Vera, Robert og Aase Madsen, samt deres vielsesattest her til Skifteretten.

21.12.1938: Brev: Undertegnede erklærer til brug for skifteretten, at afdøde Carl Emil Iversen, kaldet Madsen første gang var gift med en dame hvis navn jeg ikke husker og som afgik ved døden nogle år efter ægteskabet, der ikke efterlader livsarvinger.
Anden gang med fru Johanne født Schou, der opløstes ved skilsmisse og i hvilket ægteskab der var tre børn, Vera, Robert og Aase Madsen og tredie gang med Edith, født Graff, af hvilket ægteskab der ikke efterlades livsarvinger. Afdøde efterlod sig ikke andet arveberettiget afkom, derunder adoptivbørn, end de tre nævnte børn.
Karl Johansen, Dr. Tværgade 49.

23.12.1938: Fuldmagt: Johanne Iversen (Carl Emils 2. kone) giver fuldmagt til at møde til Robert Madsen Iversen.

1938/39: Mødt var Edith Anna Andrea Iversen f. Graff, kld. Madsen, Aaboulevarden 1.3, der begærer skifte foretaget efter hendes den 23.7.1936 afdøde ægtefælle viktualiehandler Karl Emil Iversen kld. Madsen efter hvem hun under Nr. B 922 36/37 hensidder i uskiftet bo med hendes 3 stedbørn:
1. Vera Iversen Madsen f. 7.12.1910
2. Robert Iversen Madsen f. 28.5.1912
begge boende Nansensgade 84 st.
3. Aase Iversen Madsen, f. 13.1.1914
boende i USA.
Skifteretten tog beretningen til følge og tog boet under behandling til skifte og deling.
Endvidere var mødt afdødes første hustru fru Johanne Madsen f. Schou, Nansensgade 84.st.
For Vera Madsen og Robert Madsen personlig samt for Aase Madsen.
Kpld. Edith Madsen forkl. foreh. sit ansvar efter loven, at afdøde kun har været med Kpld. Fru Johanne Madsen f. Schou, hvilket ægteskab blev opløst ved skilsmisse, samt med hende, at afdøde ikke efterlader sig andre livsarvinger derunder adoptivbørn end de 3 nævnte børn af første ægteskab, at afdøde ikke har efterladt sig testamente og ikke havde særeje.
Kpld. fru Johanne Madsen og Robert Madsen erklærer at de kan tiltræde ovennævnte forklaring.
Der forevises dåbsattest for de 3 børn samt vielsesattest for afdøde og fru Johanne Schou.
Den ved mandens død indgivne opgørelse over fællesboets aktiver og passiver var til stede i retten og udviste:
Aktiver: 2500 kr.
Passiver: 1900 kr.
Rest 600 kr.
Kpld. Edith Madsen forkl. endvidere at fællesboet nu kun ejer indboeffekter til 3 værelser hvis værdi hun ansætter til ca. 350 kr.
at hun skylder følgende bort:
1: Skandinavisk Møbellager: 1190 kr. (bemærkning: på hvad?)
Skriv fra Fa. herom foreligger
2: Høkerforeningen: 196,50
Skriv herom foreligger
3: Martin Pedersen, Kattesundet 12: 117,98
4: J Steffensen: 186,70
For de to sidste beløb foreligger ingen dokumentation.
Ibm. foreligger en skriv af 27.9.1938 fra Skattedirektoratet, hvorefter han har søgt om henstand med betalingen af skat samt om bortfald af ansættelse for skatteåret 1938/39
Kpld. fru Johanne Madsen og Robert Madsen erklærer at de ikke kan oplyse andre aktiver for boet end opgivet af fru Edith Madsen, og erklærer iøvrigt, at der intet foreligger til arv.
Skifteretten slutter herefter boet i medfør af D.L.5.2.24

Billede

punkttegn  Begivenheder

• Konfirmation, 9. Apr. 1893, Karrebæk Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt.


Billede

Carl blev gift med Rasmine Kristine Rasmussen, datter af Rasmus Nielsen Harsberg og Ane Matilde Poulsen Samsøe, den 2. Dec. 1904 i Vamdrup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt. (Rasmine Kristine Rasmussen blev født den 16. Nov. 1882 i Vamdrup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt, døde den 31. Jan. 1906 i Brorson Sogn, København Vor Frue, København og blev begravet den 6. Feb. 1906 i Vestre Kirkegård, København, København.). Årsagen til hendes død var Tuberkulose.


punkttegn  Parnotater:

Carl Emil: "opholdende skomager i Vamdrup"

Billede

Carl blev derefter gift med Elise Johanne Schou, datter af Niels Andreas Vilhelm Schou og Maren Larsen, den 6. Maj 1911 i Apostelkirken Sogn, København Vestre, København. (Elise Johanne Schou blev født den 14. Dec. 1881 i Nørre Jernløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, døde den 23. Dec. 1962 i Sankt Andreas Sogn, København Vor Frue, København og blev begravet i Holbæk, Merløse Herred, Holbæk Amt.)


punkttegn  Parnotater:

Carl Emil: Ekspedient.

Billede

Carl blev derefter gift med Edith Anna Andrea Graff, datter af Thorkild Christian Julius Graff og Lassebine Frederikke Larsen, den 13. Jun. 1934 på Københavns Magistrat (Rådhuset), København, København. (Edith Anna Andrea Graff blev født den 12. Mar. 1892 i Sankt Johannes Sogn, København Vor Frue, København, døde den 15. Dec. 1974 i Betlehems Sogn, København Vor Frue, København og blev begravet på Bispebjerg Kirkegård, Bispebjerg-Brønshøj, København.)


punkttegn  Parnotater:

Begge: Åboulevarden.Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 11. Jun. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk