pil pil
Carl Lindam Voss
(1842-1881)
Catharine Henriette Tolstorff
(1843-1888)
Bengt Johansson
Albertine Sofia Larsdotter
Frederik Martin Niels de Voss
(1873-1921)
Hedda Beata Bengtsson
(1872-1952)

Erik Gustav Verner de Voss
(1902-1962)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Emma Magdalene Brendle

2. Erna Camilla Emilie Norquist Hansen
3. Edith Worm

Erik Gustav Verner de Voss

  • Født: 23 Feb. 1902, Køge Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt
  • Parforhold (1): Emma Magdalene Brendle i 1921
  • Ægteskab (2): Erna Camilla Emilie Norquist Hansen den 2 Jul. 1922 i Brønshøj Sogn, Bispebjerg-Brønshøj, København
  • Ægteskab (3): Edith Worm den 14 Jun. 1930 på Københavns Magistrat (Rådhuset), København, København
  • Død: 30 Aug. 1962, Sankt Stefans Sogn, København Nordøstre, København i en alder af 60 år
  • Begravet: 30 Aug. 1962, Sundby Sogn, København Søndre, København
Billede

punkttegn  Notater:

Fra Generalie-kort: Været bud, inkassator og lagerarbejder. Medlem af Handels & Kontormedhjælpernes fagforening.
Støberi-arbejder.

Anholdt 28.8.1913 (11 år gammel). Sammen med sine to brødre Frederik og Aksel.
Anklaget for at stjæle fra en lejlighed på Blegdamsvej 8.
Modtager derfor en alvorlig advarsel.

14.12.1920 (AJ-sag 2700/1935). Emma Brendle ctr. Erik Gustav Verner de Voss: Afhøring af EGV: Bud, ugift, løn 55 kr. ugentlig, ikke andre børn uden for ægteskab, 30 kr. ugentlig for kost og ophold. Ikke straffet. Flyttet til København i 1904.
20.12.1920 Alimentations-resolution: Bud EGV. de Voss, Poppelgade 4 (kan ikke antages at være forsørgelsesberettiget her i landet). Alimentationsbidrag: 360 kr. årlig i de første 4 leveår, 288 kr. årlig til det fyldte 14. år og derefter 192 kr. årlig.

FKT 1921 Poppelgade 4 baghus 3. th. Hos moderen, Bud hos A/S Håndarbejdsmagasinet.

Dømt for tyveri 10.7.1922.

Dømt for bedrageri 28.7.1922. Havde 15.7.1922 ved 17.30-tiden indkasseret 14,50 kr. for firmaet Chr. S. Jacobsen - Bredgade 36, hvor han var ansat som bud. Han tog pengene med hjem, og begyndte samme aften at bruge af pengene. Brugte også af dem den 17. og 18 (bl.a. til kaffe) - ialt 8 kr. Ved afregningen sagde han at han havde glemt de 14,50 kr hjemme. Han tjener 40 kr. om ugen. Den 15. havde han fået fratrukket 10 kr. da han havde fået forskud. Den 19. om formiddagen fik han udleveret regninger til ca. 500 kr. han skulle inkassere. Han havde inkasseret de 5 regninger til et samlet beløb af 151,34 kr. De øvrige regninger lod han ligge i sin frakkelomme. Da han hen på eftermiddagen opholdt sig i beværtningen Tingvalla havde han brug resten af de penge han havde opkrævet den 15, og besluttede at forbruge de øvrige penge også (sammen med broderen Aksel). Aksel tog en af regningerne og indkasseret 99 kr. Den 20. om formiddagen aftalte de at bruge de penge Aksel havde opkrævet i fællesskab. Aksel afleverede de resterende regninger i sit hjem for ikke at blive fristet til at indkassere flere. Erik løslades til Husumvej 38, Aksel til Poppelgade 4. Aksel og Erik skal betale sagens omkostninger, deriblandt salær til den beskikkede forsvarer overretssagfører Lachmann 25 kr. samt inden 15 dage betale de 250,34 kr fra den 19. og Erik desuden de 14, 50 kr. fra den 15.
Indsat i Vestre Fængsel 15.9 til 25.10.1922 - forlænget til 9.1.1923.

28.6.1923: Overtrædelse af straffelov 1866 §256 - vedtaget bøde 20 kr.
Dømt for bedrageri 1.12.1924.
Indsat i et Københavnsk Fængsel 2.3.1925 - 15.3.1925. (bøde: 30 + 25 kr.).
Indsat i et Københavnsk Fængsel 28.9.1925 - 14.10.1925. (underhold: 169 kr.).
Københavns Overpræsidium: Sager med hustru Erna: S.2535/26, BJ 1770/27, SJ1402/28, SJ 913/29, BJ 3224/29, SJ 1455/30, BJ 3963/30, BJ 2889/40, AJ 2949/42.

SJ 2535/26: Erna søger skilsmisse. Kan ikke samleve mere. Manden er meget fordrukken. Har hævet 2 gange understøttelse og drukket pengene op, desuden utro. Har gået på værtshuse og indtaget spiritus uden at kunne betale, hvilket medførte bøder. Desuden overfaldet hustru. 2.10.1924 Begge bor Frederiksborgvej 16. Erna bor 22.1.1925 Husumvej matr. 13e (og også Korsager Alle 9), Erik bor Poppelgade 4.3 (moderen).

Indsat i et Københavnsk Fængsel 23.4.1926 - 2.5.1926. (bød: 40 kr.).
Indsat i et Københavnsk Fængsel 13.1.1927 - 18.1.1927. (bøde: 25 kr.).

24.2.1927, 1.3.1927 og 7.4.1927 er der forhør over Erik, hustruen Erna, moderen Hedda og nogle af naboerne på Artillerivej for at finde ud af hvor tit han overnatter hos sin hustru, og da Erna tillader dette, kan der ikke gives tilhold mod Erik om ikke at opsøge Erna.

Dømt for bedrageri 5.4.1927.

1928: Artillerivej 64.1 (lagerarbejder).
Indsat i Vestre Fængsel 18.3.1928 - 23.3.1928.
Dømt for vold og legemsbeskadigelse mod hustru og beruselse 30.3.1928.
Siden sidste løsladelse arbejdet på lager, sidst for Dansk Svensk Staal på Vesterbrogade, 6 måneder på fattighjælp.

30.6.1928: Separation. Bopæl Artillerivej 64.1.tv.
Grund: Manden yder intet til børns eller hustrus underhold, stærkt forfalden til spiritus og under beruselse ofte voldelig over for børn og hustru. Hus-beboerne foranledigede i maj '28 politiet at anholde ham fordi han i beruselse ødelagde møblerne, væltede det mindste barns seng og mishandlede hustruen. Ca. 1 år før var de separerede i ca. 3 måneder, men genoptog samlivet på hans udtrykkelige henstilling at han lovede bod og bedring. Mægling forsøgt 21.5.1928 uden resultat.
Overenskomst: De tre børn kommer under hustruens formynderskab.
Manden svarer bidrag til børnenes underhold.
Ingen af parterne bidrager til den andens underhold.

Indsat i et Københavnsk Fængsel 3.7.1928 - 4.7.1928 (bøde: 25 kr.).
Indsat i Vestre Fængsel 24.8.1928 - 15.10.1928, herefter Forbedringshus.

7.9.1928 Københavns Byret 8. afd. Dombog: Arrestanterne Carl Frederik Cristian, Erik Gustav Verner de Voss og Aksel Johan Gunnar de Voss. Tyveri, førstnævnte tillige for overtrædelse af tilhold.
Alle tre har i forening d. 23.8.1928 kl. ca. 1 eftermiddag i tyvagtig hensigt ved at ituslå en rude i entredøren og åbnet Yalelpsen indvendig fra skaffet sig indgang til kontorchef O.B.Kofoeds lejlighed Åboulevarden 4.4 og der stjålet gangklæder, dækketøj, sølvtøj m.m. af samlet værdi 856 kr.
Straffet med forbedringshusarbejde i 8 måneder.
Udtalelse fra straffeanstalt: Stilfærdig, rigtig godt med, vistnok ikke helt ødelagt.
Siden sidste løsladelse været bud hos boghandler Hallberg, Frederikssundsvej 146.
Bopæl: Frederikssundsvej 128H.1

Indsat i Vestre Fængsel 2.4.1929 - 1.5.1929 (bøde: 20 kr.). Bopæl: Blegdamsvej 48 kld. Løsladt til Sundholm.

30.5.1929: Skilsmisse fra Erna Camilla Emilie f. Norquist-Hansen.
3 børn under hustrus formynderskab. Han svarer bidrag til børns underhold. Ingen af ægtefællerne yder bidrag til hinanden.

Indsat i Vestre Fængsel 6.8.1929 - 10.8.1929 (bøde: 18 kr.). Bopæl Poppelgade 4.3.
Indsat i Vestre Fængsel 25.10.1929 - 6.1.1930. (Dømt for bedrageri 6.11.1929 - Straffelov 1866 §253 - 60 dages fængsel). Bedrageri 120 kr. overfor sidste arbejdsgiver - drak pengene op. Siden sidste løsladelse ernæret sig som lagerarbejder, senest tankpasser i ca. 2 måneder, ophørt 14 dage før anholdelse, for Droskeejernes Indkøbsforretneng, Amagerbrogade (40 kr. ugentlig), siden uden arbejde og understøttelse. Bor hos moderen Poppelgade 4.3.
Indsat i Vestre Fængsel 26.5.1930 - 2.6.1930 (bøde 30 kr.). Bopæl Poppelgade 4.3. Fra fængsel: Ved uheld slået smørkop itu (metalkop).

Indsat i et Københavnsk Fængsel 26.3.1932 - 2.4.1932 (bøde 30 kr.). Bopæl Vermundsgade 30.2.
Indsat i et Københavnsk Fængsel 19.4.1933 - 23.4.1933 (bøde 25 kr.). Bopæl Vermundsgade 30.2.

16.1.1934 S.J. sag 146(separation). Adr. Vermundsgade 30.2.
8.2.1934 Ingen børn i ægteskabet. Ingen svarer bidrag til hinanden. Han overtager bondestuemøblerne samt 3 malerier og en lænestol. Hun overtager lejemålet.

Indsat i et Københavnsk Fængsel 22.6.1934 - 26.6.1934 (bøde 25 kr.). Bopæl Blegdamsvej 22.1 hos fru Hansen.
Indsat i et Københavnsk Fængsel 29.6.1934 - 3.7.1934 (bøde 25 kr.). Bopæl Blegdamsvej 22.3.
Indsat i et Københavnsk Fængsel 28.7.1934 - 30.7.1934 (bøde 15 kr.). Bopæl Blegdamsvej 22.3.
Indsat i et Københavnsk Fængsel 2.10.1934 - 11.10.1934 (bøde 25 kr + 20 + 15 - beruselse). Bopæl Fensmarksgade 18.4.

AJ-sag 2700/1935. Emma Brendle ctr. Erik Gustav Verner de Voss:
9.3.1935: Emma beder om bidrag til datterens konfirmation. Hun har ikke fået noget til hende fra hun var 1 år til hun var 13 år. Hun skal konfirmeres 31.3. Hun har kun 48,45 kr. i sparekassen og 131,14 i forsikring, ellers intet, og får ikke hjælp nogle steder fra, og har desuden været syg i 3 uger og fået nyt arbejde hos Henriksen, Nørregade 41.2, hvor hun får 42 kr. om ugen, men hvor længe det varer ved hun ikke.
28.3.1935: Parterne mødes og der fastsættes et beløb på 50 kr. til konfirmationen, at erlægge straks. Han erklærer sig ude af stand til at betale beløbet, da han er arbejdsløs. Barnemoderen anmoder om at beløbet måtte blive udbetalt af det offentlige, hvor hun får bidrag udbetalt. Udover den ommeldte forsikring, der i februar måned er udbetalt hende med 131,14, får hun ingen hjælp til barnets konfirmation.

Indsat i et Københavnsk Fængsel 19.10.1935 - 21.10.1935 (bøde 20 kr. - beruselse). Bopæl Vesselsgade 5.5.
Indsat i et Københavnsk Fængsel 15.2.1936 - 17.2.1936 (bøde 15 kr. - beruselse). Bopæl Vesselsgade 5.5.
Dømt for betleri 5.6.1937.
Dømt for tyveri 21.6.1937.
Indsat i et Københavnsk Fængsel 30.8.1937 - 2.9.1937 (bøde 20 kr.). Bopæl Vesselsgade 5.5.
Indsat i et Københavnsk Fængsel 23.9.1937 - 24.9.1937 (beruselse). Bopæl Vesselsgade 5.5.
Indsat i et Københavnsk Fængsel 7.1.1938 - 10.1.1938 (bøde 20 kr.). Bopæl Vesselsgade 5.5.
Indsat i et Københavnsk Fængsel 6.3.1938 - 10.3.1938 (bøde 25 kr - uberettiget ophold). Bopæl Vesselsgade 5.5.
Indsat i et Københavnsk Fængsel 16.5.1938 - 22.5.1938 (bøde 15 kr + 25 kr. - beruselse). Bopæl Vesselsgade 5.5.
Indsat i et Københavnsk Fængsel 24.9.1938 - 27.9.1938 (bøde 20 kr.). Bopæl Vesselsgade 5.5.
Indsat i et Københavnsk Fængsel 18.7.1939 - 21.7.1939 (bøde 20 kr. - beruselse). Bopæl Vesselsgade 5.5.
Indsat i et Københavnsk Fængsel 7.3.1940 - 10.3.1940 (bøde 20 kr.). Bopæl Vesselsgade 5.5.
11.6.1940 dømt for overtrædelse af Politivedtægtens § 1 og 9, stk 1, jfr. lov nr. 219 af 1.5.1940§2.. stk 2 med hæfte i 10 dage, betinget.

15.6.1940: Tysklandsarbejder. Hovmestervej 45, fagarbejder (før Wesselsgade 5). Til B.W.A. Eckernførde.

Anholdt 23.9.1940 kl. 13.30 hos sin fraseparerede hustru i Sigurdsgade 3.4, men bor hos sin moder Blaamejsevej 11.2.tv.
Han forklarer, at han i nogle år har gået og handlet med klude, d.v.s. opkøbt klude sammen med en af de andre arrestanter (Otto Frederik Nordin), men de har dog været borte fra hinanden i godt et års tid, indtil han i foråret 1940 påny traf sammen med ham i kvarteret ved Gormsgade, hvor Nordin nu var i besiddelse af en trehjulet cykle, og de havde så talt om, at de igen skulle til at begynde at handle sammen. Desuden lærte han de andre arrestanter at kende omtrent samtidig. Der havde ikke fra begyndelsen været tale om at forøve tyverier, men Nordin havde sagt, at nu blev der igen noget at handle med, idet folk nu skulle til at rydde deres pulterkamre. Under deres samvær i Gormsgadekvarteret, gik de og drak, og de blev som regel berusede af Portvin og bajere, og tid efter anden førte det til, at han sammen med de andre begyndte at forøve tyverier fra pulterkamre. Nogle af de stjålne genstande bliver pantsat i Låneforretningen i Allersgade 4, andre til Låneforretningen, Nørrebrogade 219, Assistenshuset, Nørrebrogade 176 og andet solgt til diverse privat-personer (cigarhandler Krogh i Gormsgade - fru Nielsen, Gormsgade 9 - fru Madsen i cigarhandlen, Rådmandsgade 27 - Villiam Ranch, Thors Passage 6.st - samt andre ukendte personer). Han husker ikke i øjeblikket hvilke ulovligheder han har været med til at forøve, men at han har gået sammen med de andre en måneds tid, og i denne tid været med til at stjæle, og ligeledes været med til at afsætte forskellige tyvekoster.
Hans hustru Edith afhøres, og hun forklarer at hun godt var klar over, at hendes mand var kommet i slet selskab i Gormsgadekvarteret. Hendes mand var ofte beruset når han indfandt sig hos hende, og hver eneste morgen i en periode, før han den 15.6.1940 rejste til Tyskland, havde han meget travlt med at komme over i Gormsgade. Hun havde advaret ham om at komme ind i noget ulovligt. Da han omsider havde fået bragt sine sager i orden, så han kunne komme afsted til Tyskland for at arbejde, havde han sagt til hende, at det var godt, for det "var ganske frygteligt, hvad der foregik i Gormsgade hos de andre", og at han var meget glad for, at han nu skulle rejse til Tyskland. Hun erklærer at Erik ikke har hjembragt noget som helst til hende, og at hun aldrig har set ham være i besiddelse af noget, som hun kunne antage var erhværvet på ulovlig måde.
Anklages for en dag i slutningen af maj 1940 (29/5-5/6), tyveri sammen med 2 andre: 4 frakker (værdi 300 kr.) fra læge Gunnar Krogh-Lundes pulterkammer, Sdr. Fasanvej 39 (de Voss holdt vagt mellem køkkentrappen og loftsgangen).
29.5.1940 kl. ca. 14-15, tyveri sammen med 2 andre: Forskelige beklædningsgenstande og en rejsegrammofon (værdi 325 kr.) fra direktør Carl Reinhardts pulterkammer, Sct. Kjeldsgade 5, hvortil de hævder, at der var fri adgang, idet hængelåsen var frabrudt.
Vistnok 1.6.1940 kl. ca. 15, tyveri sammen med en anden: et divantæppe (værdi 10 kr.) fra fru Johanne Melchiors pulterkammer, Kronprinsesse Sofiesvej 12C, hvor de frabrød hængelåsen.
En dag omkring 1.6.1940 kl. ca. 15, tyveri sammen med en anden: en kåbe, en ulster, en svager og et par skibenklæder (vurderet til 135 kr.) fra frk. Kirsa Scheels pulterkammer på Ane Kathrinesvej 4, hvis hængelås de frabrød. Sælger den for 2 kr. Tiltale frafaldes for dette forhold. Desuden 2 tæpper (værdi 50 kr.) fra et andet pulterkammer på Ane Kathrinesvej, hvis hængelås de frabrød.
8.6 1940 kl. ca. 16-17, tyveri af forskelligt tøj (værdi 150 kr.) sammen med 2 andre, fra direktør Axel Madsens pulterkammer, Nørrebrogade 159, hvis hængelås de frabrød.
Er også tiltalt for hæleri, idet han har solgt 2 kjoler (værdi ca. 110 kr.), som han havde modtaget af en anden, men Voss siger at han ikke vidste at de var stjålet. Tiltale frafaldet.
De tiltalte erklærer efter at have forhandlet med deres forsvarere, at de ønsker sagen påkendt efter retsplejelovens §925 uden anklageskrift og domsforhandling. Voss tiltales for tyveri.
Tiltales efter straffelovens §285, 1' jfr. §276, således at han i medfør af straffelovens §57, 1' punktum idømmes en fællesstraf for de ved dommen af 11.6.1940 påkendte lovovertrædelser og de i denne sag omhandlende forhold, hvilken fællesstraf findes at kunne bestemmes til fængsel i 8 mdr. 7 dage, hvoraf de 34 dage i medfør af straffelovens §86 anses for udstået.
De domfældte erklærer efter samråd med deres forsvarer, at de modtager dommen og frafalder anke.
Voss er fængslet under sagen 24.9.1940 - 6.12.1940. Derefter til Straffefængsel - Vridsløselille. Udtalelse fra straffeanstalt: udvist flid og god opførsel. Bopæl Blåmejsevej 11.3.

Anholdt 15.10.1941. 14 dages hæfte 29.11-13.12.1941 (Beruselse, slagsmål, skænderi). Bopæl Bjelkes Alle 28.1.

Indsat i et Københavnsk Fængsel 18.12.1942 - 19.12.1942 (Beruselse og husspektakler). Bopæl Hovmestervej 45.1 (hos broderen Alfred).

18.1.1945: Tysklandsarbejder. Hovmestervej 45, fagarbejder. Brdr. Jensen, KBH til Strandstr. 1, Rostock.

Dømt for tyveri 28.10.1948. Indsat i fængsel 24.9-2.10.1948. Bopæl Hovmestervej 45.1 (hos broderen Alfred).

punkttegn  Fødselsnotater:

Brogade 11.

punkttegn  Dødsnotater:

Thyrasgade 5.


Billede

Erik havde et forhold til Emma Magdalene Brendle, datter af Ludwig Brendle og Marie Waag, i 1921. (Emma Magdalene Brendle blev født den 22 Sep. 1903 i Sankt Andreas Sogn, København Vor Frue, København og dåb den 22 Nov. 1903 i Sankt Andreas Sogn, København Vor Frue, København.)


Billede

Erik blev derefter gift med Erna Camilla Emilie Norquist Hansen, datter af Hans Jacob Norquist Hansen og Camilla Emilie Petersen, den 2 Jul. 1922 i Brønshøj Sogn, Bispebjerg-Brønshøj, København. Ægteskabet endte med skilsmisse den 30 Maj 1929. (Erna Camilla Emilie Norquist Hansen blev født den 22 Jun. 1903 i Husum Sogn, Bispebjerg-Brønshøj, København og døde den 21 Nov. 1987 i Avedøre Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt.)


punkttegn  Parnotater:

Separations-ansøgning i 1925 (SJ-sag 134) og 1926 (SJ-sag 2535).

Billede

Erik blev derefter gift med Edith Worm, datter af Ukendt og Johanne Bernhardine Dorthea Worm, den 14 Jun. 1930 på Københavns Magistrat (Rådhuset), København, København. (Edith Worm blev født den 6 Apr. 1903 i Den Kongelige Fødselsstiftelses Sogn, , København, dåb den 6 Sep. 1903 i Kristkirken Sogn, København Vestre, København og døde den 20 Jan. 1979 i Kingo Sogn, København Nordøstre, København.)


punkttegn  Parnotater:

Han lagerist, Poppelgade 4, skilt.
Hun telefonist, Rosengaarden 12A, ugift.Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk