pil
1008. Niels Christensen Markmand
(Abt 1656-1704)
1009. Maren Pedersdatter
(-1717)
1010. Anders Pedersen Tilsted
(Abt 1650-1696)
1011. Maren Jensdatter
(-1718)
504. Michel Nielsen Marchman
(1686-1734)
505. Dorthe Andersdatter Tilsted
(1681-1734)

252. Anders Michelsen Tilsted
(1710-1774)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Dorthe Pedersdatter

2. 253. Maren Poulsdatter

252. Anders Michelsen Tilsted

  • Født: 8. Okt. 1710, Thisted By, Hundborg Herred, Thisted Amt
  • Ægteskab (1): Dorthe Pedersdatter den 23. Apr. 1738 i Thisted By, Hundborg Herred, Thisted Amt
  • Ægteskab (2): 253. Maren Poulsdatter den 3. Jun. 1745 i Skinnerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt
  • Død: 1. Feb. 1774, Skinnerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt i en alder af 63 år
  • Begravet: 10. Feb. 1774
Billede

punkttegn  Notater:

Fra "Slægtsbog for familien Tilsted"
I en arkikel i historisk årbog for Thisted amt 1912 fortælles bl.a. følgende om Anders Michelsen Tilsted :" Så længe der fandtes en latinskole i Thisted, besørgedes degnetjenesten i Skinnerup af en discipel af skolens ældste klasse, en af de såkaldte løbedegne. Da skolen blev nedlagt 1739, fik Skinnerup sin egen sædedegn, og den 23. april 1740 blev Anders Michelsen Tilsted degn i sognet." Desuden skrives: Provsten Rudbech Humble skriver i 1742 om degnen: "Anders Tilsted er en god og skikkelig degn og tillige skoleholder, ter sig i begge dele vel".
Før Anders Michelsen Tilsted blev degn i Skinnerup, var han købmand i Thisted, hvor han havde erhvervet borgerskab 1737. Det i den anledning udstedte dokument, der er indført i bytingprotokollen, lyder således:" Jørgen Christian Poulstrup, kongl. mayst.s byfoged i Thisted og herredsfoged til Hillerslev - Hundborg herreder samt Nørhå birk giør vitterlig at velagte unge karl sr. Anders Michelsen Tilsted barnefødt her i hans kongl. mayst.s kiøbstad Thisted haver for mig sig anmeldet at ville antage borgerskab her ibidem for sig der ved kiøbmandshandel og brug at ernære, hvilken hans begiering jeg hannem så meget mindre har kunnet nægte, som han med gode attester mig har godtgjort alle tider at have ført fra sin ungdom .. et sømmeligt og skikkeligt levned og i så måde bliver han herved forundt sit borgerskab her i byen, hvor han sig efterdags som en ærlig skatteborger og byensindvåner må ernære; thi skal han være hans kongl. mayst.s som sin absolutte og suveræne arvekonge og herre lydig, huld og tro, aller højest bemeldte hans kongl. mayst.s gavn og bedste i alle måder søger at fremme og befordre og ellers udi alt andet såvel kongelige som byens skatter og tyngers udredelse med videre sig således skikke og forholde som det en tro og ærekær borger og handelsmand vil sømmer og anstår og han agter at ansvare og bekiendt være; efter borgerlige troskabsed han derom til næstholdende byting ifølge hans mayst.s lov haver at aflægge.
Det til bekræftelse under stadens segl og min hånds underskrift.
Thisted den 24. januarii 1737
Jørgen Chr. Poulstrup (L.S.=segl)

Den 5. september 1744 blev der afholdt skifte i Skinnerup skole hos den efterladte enkemands sognedegn seign. Anders Tilsted efter hans afdøde hustru Dorte Pedersdatter til skifte og deling mellem den efterladte fader og sønnen den 4-årige Peter Michael.
Der blevet foretaget registrering og.vurdering af boets ejendele, hvoraf kan nævnes:
tinvarerRdlr. Mark Skilling
3 små fade0.5.13
1 dusin tallerkener1.2.0
1 dusin do1.2.0
1 do do0.4.0
5 skåle0.1.0
1 thepotte0.1.0
1 potte0.1.0
1 kous med låg0.1.0

kobber
1 kiedel med hat og piber på 3 lispund8.0.0

(brændevinstøj)
1 do på 1½ lispund4.4.8
1 mindre do0.4.8
1 thekedel1.0.0

messing
1 kedel0.1.2
2 lysestager0.3.0
1 lyseplade0.0.8
2 gammeldags lysestager læderede0.1.0

jerntøy
1 ringe kakkelovn6.0.0
1 do1.2.0
1 jerngryde0.1.0
1 rist0.0.10
1 ildklemme0.0.8
1 trefod0.1.0
1 fyrfad0.0.12
1 do ringere, mindre0.0.8
1 lidet spid0.0.6
1 øxe0.0.4
1 gammel saug (sav)0.1.8
1 ildtang0.0.4
1 spegebord og 1 hugjern0.0.4
2 sauge0.2.0
1 skærekiste med kniv0.2.0
1 slibesten med jern aksel0.3.0
1 do med træ0.0.4
1 høle med drag og kroge0.2.8

glastøy
3 spidsglas0.0.8
3 ølglas0.0.4
1 lident spidsglas0.0.2
2 boutellier0.0.6

udi storestue
1 fyrbord0.2.0
2 bænke0.1.0
3 stole0.1.2
1 seng med 4 stk. omhæng1.2.0
1 sort tabelet (reol)0.0.6
1 grøn fyrkiste1.4.0
1 do0.4.0
1 lident grønt skrin0.1.8

i dagligstuen
1 firkantet fyrbord0.3.0
1 blåt skab med tre skuffer0.1.4
1 lænestol0.1.0
1 rød skammel0.0.6
1 mangelfjel med trille0.0.8
2 bænke0.0.8
½ sengested0.0.8
3 mælkehylder0.0.8
2 gamle flasker0.0.8
8 lermælkekar0.0.4
5 træskåle0.0.2
1 gammel lygte0.0.2

i et lidet kammer
1 lidet egebord0.2.0
2 stole0.0.12
2 bænke0.0.12
1 lident skab0.0.2
2 flødebøtter0.0.4
5 gamle hegler0.0.6
1 flaske0.0.2

i et ditto kammer ved køkkenet
1 gammelt salttrug0.0.4
3 ø1tøner1.0.0
2 ankre0.1.8
1 øltragt 0.0.4
1 kerne med tilbehør0.0.8
1 kværn i bing0.4.0
(kiste eller kasse med låg)0.4.0
2 gl. løbe0.0.4

i køkkenet
1 tang0.0.2
1 hakkebrædt0.0.4
1 bord0.0.4
1 gl. skab0.0.4
6 sorte lergryder og potter0.0.5
6 røde fade og potter0.0.3
4 trætallerkener og 4 krus0.0.4

i bryggerhuset
1 stort fyrkar0.2.8
1 mindre do0.1.12
1 do0.1.12
1 fyrkar0.2.8
2 baljer0.0.8
2 spande0.0.6

på loftet
1 gammel rok0.1.0
1 haspetræ og garntrende0.0.8
1 sele og hammelsæt0.0.12
1 hegle, saug, timse og sold0.0.10

i kælderen
2 saltkar0.0.6
lo tin ankre0.1.0

sengeklæder
1 gl. bolsterdynet en olmerdugs do.1.4.0
1 grå vadmels do, en olmerdugs do.1.0.0
1 grønstribet pude, 4 gl. do0.0.12
2 gl. olmerdugs do0.2.8

liintøy
2 hørgarnslagner,2 hølsklæder(uldent sengelagen=hylleklæde)0.4.8
2 af blågarns do0.2.12
2 grove duge0.0.12
1 fin do0.1.0
4 gl. håndklæder0.1.4
den salig kones klæder, alt af uld og linned vurderet til10.4.5

i gården
vogne, plove, harve, forke, plejle, og river 8.3.2

levende creaturer
2 gl. bæster,5 køer, 2 kalve, 2 svin, 8 får med og uden lam28.1.0

Rdlr.Mark Skilling
fordringer110.0.0
hans tilhørende i Thisted markjorde114.4.8
1. Forskelligegældsposter10.0.0
dodo175.0.0
2. Peder Cortsen4.1.8
3. Bent Curts15.3.8
4. Seigniur Bentzen30.0.0
5. do Jepsen2.4.0
6. do Hermansen4.1.0
7. do Schaarup4.0.0
8. do Legind8.0.0
9. Chr. Traaborg i Hassing11.5.7
10.Peder Knachergaard13.1.2
11.Salman Christensen i Ø.Baum62.1.0
12.Jens Schaarup i Skinnerup6.0.0
Anden bortskyldig gæld49.5.6
hustruens begravelse10.3.0
Da gælden langt oversteg indtægterne, kunne der intet blive udlagt til arv for degnen og hans søn, men enkemanden lovede at bringe alle gældsposter ud af verden og at forsyne Sønnen med alt hvad han behøver. Hermed sluttedes skiftet.

Anders Michelsen Tilsted døde som nævnt den 1. februar 1774, og skiftet efter ham oplyser, at han døde om aftenen ved solens nedgang. Den påfølgende dags morgen mødte velagte Jeppe Christensen af Skinnerup for herredsprovsten velædle hr. Bent Curtz, der havde forfald, sammen med to vitterligheds- og vurderingsmænd fra Skinnerup, Jens Michelsen og Anders Nørgaard.
Arvingerne angives at være enken Maren Povelsdatter og den afdødes efterladte 7 børn: Michel, 34 år, opholdende sig i Thisted, af 1. ægteskab med Dorethe Pedersdatter, Poul, 25 år, Peder (ane nr. 126) 19 år, Niels, 17 år, Hans Begtrup, 13 år, Dorethe, 21 år, Else Dorethe, 13 år.
Som lavværge for enken fremstod Niels Poulsen (Marens bror) af Skinnerup, og som formynder mødte på børnenes vegne Jeppe Christensen af Skinnerup.
Der blev foretaget vurdering og registrering af boets ejendele, hvor i blandt fandtes en del bøger, bl.a. en bog kaldet "De udvortes uforgængelige", Krone "Holmens kirkes historie", "Historisk beskrivelse om det evige livs hemmelighed", Brinches "Åndelige kærlighed", "Den pointerende David", "Sjælens daglige skrifter" samt en del bøger om "adskellige materier".
Den salig mands klæder bestod af: 1 vadmelskjole, 1 sort skindvest, 1 stribet undertrøje, 1 par læderbukser, 2 par sorte og 1 par grå strømper, 1 par støvler, 1 par sko, 1 par metalspænder, 4 hørgarnsskjorter, 6 par halværmer, 2 kraver, 2 bind, 1 hat og 2 kasketter. Det nævnes i øvrigt, at der i en stue var en stor ost, hvilken enken angav at behøve noget af til begravelsen, og det samme gjaldt en tønde byg og 6 skpr. malt, som befandt sig på loftet.
Ladebygningen og tilliggende jord tilhørte fru Gerner i Thisted, oplyses det. Besætningen bestod af: 1 gl. brun hest, 14 år, 1 gråbroget ko, 5 år, 1 sortbroget do med kalv, 8 år, 1 sorthjelmet kvie med kalv, 3 år, 1 sortbroget do uden kalv og 6 får.
I laden stod en gammel vogn, hvoraf de 3 hjul tilhørte stervboet, mens det 4. angives at tilhøre Michel Christensen i Skinnerup.
Stervboets rålingshuus ( beboelse) havde den salig mand selv købt og bygget, og endvidere ejede boet 9 tdr. sædejord på Thisted mark i to stykker, det ene kaldet Lerpøtter og det andet Flensborg, et tredie stykke var beliggende på Tingstrup mark og stod for 1 td. 1 skpr. i 3 agre, desuden var der 4 skpr. i en ager kaldet Kieldbjerg og endvidere 2½ td. i Tingstrup mark, en ager på Hønberg og en ager kaldet Mølager, hvilken jord den salig mand havde tilkøbt sig ved auktion efter amtsforvalter Fogh i Thisted.
Efter Maren Poulsdatters død blev der igen afholdt skiftesamling, og arvingerne angives her at være:
1. Sognedegn for Skinnerup Poul Andersen Tilsted, der efter det "hannem af S.T. Commendørcaptain Gerner udi året 1780 den udgivende skiødebrev på denne hans salig moders fradøde og i fæste beboende sted anmeldte sig som ejer og husbonde af stervbostedet med sine tilliggende jorde".
2. Peder Andersen Tilsted (ane nr. 126) , gift og bosat i Skinnerup.
3. Niels Andersen, 38 år.
4. Else Dorthea, gift med Anders Madsen, boende vesten for Thisted by.
5. Dorethe, gift med Michel Christensen i Skinnerup.

Alle søskende tilkendegav, at ville give afkald på al den Dem tilkommende arv til fordel for broderen, der ejede huset og dens tilliggende.
Poul Andersen Tilsted tilkendegav, at hans så ville skænke søsteren Dorethe Andersdatter Tilsted som en anderkendelse for hendes trofaste pasning og pleje af moderen i hendes alderdom en sum på 4 rdir., som hun skulle have udbetalt den førstkommende Michelsdag, ligesom Poul Tilsted erklærede, at han ville betale alt, hvad moderen evt. måtte have af gæld.
Der nævnes herefter et par småregninger, og hermed sluttedes skiftet.


Billede

Anders blev gift med Dorthe Pedersdatter den 23. Apr. 1738 i Thisted By, Hundborg Herred, Thisted Amt. (Dorthe Pedersdatter blev født omkring 1706 og døde den 10. Aug. 1744 i Thisted By, Hundborg Herred, Thisted Amt.)


punkttegn  Parnotater:

Forlovere:
Hr. pastor Ole Karup
Hr. pastor Bent Curtz

Billede

Anders blev derefter gift med 253. Maren Poulsdatter, datter af 506. Povel Nielsen og 507. Else Andersdatter, den 3. Jun. 1745 i Skinnerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt. (253. Maren Poulsdatter blev født den 14. Apr. 1720 i Skinnerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt og døde den 24. Jun. 1795 i Skinnerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt.)

punkttegn  

• Forlovet, 21. Apr. 1745, Skinnerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt.


punkttegn  Parnotater:

Forlovere:
Povel Nielsen af Skinnerup (hendes far)
Peder Skytt af ThistedIndholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 11. Jun. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk