pil pil
952. Søren Jensen
(1667-1732)
953. Mette Sørensdatter
(1669-1725)
954. Niels Sørensen
(1666-1733)
955. Kirsten Pedersdatter
(1672-1715)
476. Svenning Sørensen
(1705-1772)
477. Anne Nielsdatter
(1705-1765)

238. Søren Svenningsen
(1744-1805)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. 239. Inger Nielsdatter

2. Kirsten Madsdatter Schou
3. Bodil Pedersdatter

238. Søren Svenningsen

  • Født: 27. Nov. 1744, Borup, Kollerup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt
  • Ægteskab (1): 239. Inger Nielsdatter den 2. Nov. 1769 i Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt
  • Ægteskab (2): Kirsten Madsdatter Schou den 6. Nov. 1783 i Vester Torup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt
  • Ægteskab (3): Bodil Pedersdatter den 29. Maj 1793 i Lild Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt
  • Død: 20. Okt. 1805, Fogedgaard, Vester Torup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt, i en alder af 60 år
Billede

punkttegn  Notater:

Bonde og gaardbeboer - ejer af Røgegård 1785-1805.

Fra "Slægtsbog for efterkommere efter Søren Christian Nielsen Røge født 1825":
Søren Svenningsen boede først i Borup, men,i 1786 købte han gården Røge i Torup . Skødet for denne handel lyder således:
"Underskrevne Jeppe Brix, boendes i Kuldkiær i Lild Sogn, Vester Han Herred, Aalborghuus Amt, kiendes og herved for alle vitterliggiør at have solgt og afhendet, ligesom ieg og hermed sælger, skiøder og aldeeles afhender fra mig og mine Arvinger til Mons.r Søren Svenningsen Boerup og hands Arvinger min tilhørende Gaard, Røge kaldet, beliggende udi Aalborghuus Amt, Vester Han Herred, Thorup Sogn, Hartk. nye Matricul 1 Td. 5 Skp. 2 Fjdk. 1 Alb., hvilket Stæd med Bygninger, tilliggende Jord og Eiendomme udi Mark og Fælled, Herligheder og Rettigheder, af hvad navn nævnes kand, saaledes som ieg det selv eyer og haft haver, herefter skal tilhøre Velbem.te Mons.r Søren Svenningsen og hands Arvinger, saasom hand for samme haver fornøyelig betalt mig den imellem os aftalte og accorderede Kiøbe Summa med 800 RdIr., skriver Aatte Hundrede Rigsdaler. Thi kiendes ieg mig og mine Arvinger ingen ydermeere Deel, Lod eller Rettighed at have til eller udi bem.te Røege og dens Tilliggende i nogen slags Maade, mens samme med alle sine Herligheder, Rettigheder og Eyendomme at skal herefter tilhøre Velbem.te Søren Svenningsen og hands Arvinger som et frit Eyendom, uden min eller Arvingers Pretentioner i nogen Maade, og skulle noget af berørte nu tilskiødede Eyendomme, formedelst min Vanhiemmels Skyld, blive Kiøberen fravunden, forpligter ieg mig og Arvinger at erstatte ham og Arvinger samme efter Billighed og uvillige Mænds Sigende. Dette mit Skiøde haver ieg ey alleene selv underskrevet og forseiglet, mens endog formaaet Mons.r Peder Brix og Niels Kliim i Vester Thorup med mig til Vitterlighed at underskrive og forseigle.
Vester Thorup den 17. Junii 1786.
Jeppe Brix.
Efter Begiæring til Vitterlighed underskriver: Peder Brix. Niels Kliim.
At ingen Kiøbe-Contract eller nogen Slags skriftlige Instrumenter haver været forfattet, indbem.te Kiøb betreffende, det bekrefter vi med Hænders underskrift, og er villig til, naar forlanges, samme med vores Eed at bekræfte.
Datum ut supra.
Jeppe Brix. Søren Svenningsen Boerup."
Søren Svenningsen drev garden Røge indtil sin død, hvorefter den blev overtaget af hans efterfølger i ægteskabet, Kristen Nielsen, efter hvis død enken, Bodil Pedersdatter, videreførte garden til 1835, da hun afstod den til sønnen, Frantz Sørensen.

punkttegn  Fødselsnotater:

Faddere:
Kirsten Nielsdatter i Andrup (moster).
Godicke Nielsen Brøndum (grandtantes mand)
Søren Nielsen Borup (morbror)
Karen - Poul Brevigs h. i Kohl
Maren - Jens Sørensens h. (farbrors kone).

punkttegn  Dødsnotater:

60 år.

Billede

punkttegn  Begivenheder

• Folketælling, 1787, Vester Torup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt. Dend gaard Røge

• Folketælling, 1801, Vester Torup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt. Enlig gaard Røge.


Billede

Søren blev gift med 239. Inger Nielsdatter, datter af 478. Niels Pedersen og 479. Anne Christensdatter, den 2. Nov. 1769 i Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt. (239. Inger Nielsdatter blev født den 10. Maj 1744 i Sanden, Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt, døde den 23. Jun. 1783 i Borup, Kollerup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt og blev begravet den 27. Jun. 1783.)

punkttegn  

• Forlovelse, 28. Sep. 1769, Klim Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt.


punkttegn  Parnotater:

Forlovet i Klim, viet i Hiortals Kirke med sognefogeden hr Obels tilladelse.
Forlovere:
Svenning Sørensen i Borup (hans far).
Jens Nielsen fra Hjortdals Sogn (hendes bror).

Billede

Søren blev derefter gift med Kirsten Madsdatter Schou den 6. Nov. 1783 i Vester Torup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt. (Kirsten Madsdatter Schou blev født i 1751 i Vester Torup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt og døde den 12. Aug. 1792 i Vester Torup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt.)

punkttegn  

• Forlovet, 16. Okt. 1783, Vester Torup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt.


Billede

Søren blev derefter gift med Bodil Pedersdatter, datter af 236. Peder Mortensen og 237. Dorte Frandsdatter, den 29. Maj 1793 i Lild Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt. (Bodil Pedersdatter blev født den 6. Okt. 1765 i Lild Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt, døde den 7. Apr. 1836 i Vester Torup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt og blev begravet den 17. Apr. 1836.)

punkttegn  

• Forlovelse, 27. Apr. 1793.


punkttegn  Parnotater:

Forlover: Gregers Pedersen (hendes bror).Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 9. Okt. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk