pil pil pil pil
*5920* Christen Ottesen Blichfeldt
(Ca. 1537-1596)
*5921* Tove Nielsdatter
(Omkr 1542-1579)
*5922* Just Pedersen Saxe
(Ca. 1543-1619)
*5923* Appelone Sørensdatter Pind
(Omkr 1550-1597)
*2960* Henrik Christensen Blichfeldt
(1573-1633)
*2961* Anna Justdatter Saxe
(1586-1660)
*1480* Frands Henriksen Blichfeldt
(1623-Omkr 1681)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. *1481* Dorthea Pedersdatter Schøler

*1480* Frands Henriksen Blichfeldt

  • Født: 25. Feb. 1623, Tirstrup Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt
  • Ægteskab (1): *1481* Dorthea Pedersdatter Schøler den 11. Jun. 1648 i Skanderborg Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt
  • Død: Omkr 1681, Vitten Sogn, Sabro Herred, Aarhus Amt i en alder omkring 58 år
Billede

punkttegn  Notater:

Student i Århus, Cand theol 19/10 1642. Sognepræst i Vitten Sogn ved Haldum efter broderen Niels (kaldet 5/9 1647).
Fra slægtsbogen "Slægten Holm fra Alstrup i Besser Sogn:
Af hans egenhændige optegnelser fremgaar, at han blev født søndag den 25. februar klokken 7 om morgenen og døbt den 23. marts samme aar af præsten Gregers Hansen, medens faddere var velbyrdige Hartvig'Hansen til Mø1lerup Gods, Christen Hansøn, velbyrdige Mogens Arenfeld og velbyrdige jomfru Lisbeth Foeg.
Af hans optegnelser fremgaar, at han den 5. marts 1648 friede og fik ja, at de blev trolovet fredag den 24. marts og derpaa viet den 11. juni af slotsprædikant Jesper Hansøn.
Om sin uddannelse fortæller Frants Henriksen Blichfeld bl.a.: "Anno 1632 flyttede min Moder til Aarhuus efter løfte gjort min sal. (afdøde) Fader paa hans yderste, at holde alle deris sønner til latinske Schole, oc ved paaske thider i samme Aar satte mig udi Aarhus Domschole, oc bleff ieg aff Scholemester den thid M. Niels Vadumb, som siden blef præst i Aalborg, vaar conrector; ieg der deponerede oc bleff indschrefven udi Studenternis Tal. Anno 1641 i augustii maanit fich ieg frij kost i closterit oc blef lidet der efter udvalt til Decanum ved den 1. extra ordinaire schiffue, hvilken bestilling ieg forvaltede indtil om paasken efter følgende Aar 1642. Promoverede saa in Baccalaurem under Decano den thid M. Erico Olai Tormio, Math. P.P., blef derefter introducerit til den 9. schiffue i Closterit. Den 19. octob. udi samme Aar subjicerede ieg min examini theologio oc bekom min Attestatz. Reijste saa mod Juel hiem til Aarhuus. Reyste andet Aaret derofver igien at prædiche for min Demiss. Opholt mig ved den 10de schiffue den øffuerste den thid, indtil ieg vaar paa 3 nær øfuerst i closterit. Disputerede publice in Regentiis Dmca. 2da Adventus (Dato) Præsente decano M. Thomas Bangio Linguo Hebr. Profess (Thomas Bang, professo i hæbraisk), min Privatus Præceptor (privatlærer) paa Academiet vaar M. Johan Christoph Gr. ling Professor, som vaar Decanus der ieg deponerede, Doctor Claudius Plumius Rector. - Anno 1647 den 12. Søndag efter Trinit. som indfalt den 5. September blef ieg kaldet til disse sogner, ordinerit aff Doctor Jacob Matthisøn den 12. November udi samme Aar."


Billede

Frands blev gift med *1481* Dorthea Pedersdatter Schøler, datter af *2962* Peder Hansen og *2963* Sophie Eilersdatter Schøler, den 11. Jun. 1648 i Skanderborg Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt. (*1481* Dorthea Pedersdatter Schøler blev født den 23. Mar. 1624 i Skælskør Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, døde den 7. Mar. 1698 i Vitten Sogn, Sabro Herred, Aarhus Amt og blev begravet den 17. Mar. 1698.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 9. Okt. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk