*744* Morten Sørensen
(-Omkr 1718)
N. N.
*746* Henrik Keiser
(Omkr 1651-1741)
*747* Bodil Jørgensdatter
(Ca. 1656-1704)
*372* Søren Mortensen
(Omkr 1681-1758)
*373* Mette Henriksdatter
(Omkr 1697-1768)
*186* Jørgen Sørensen
(1737-1795)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. *187* Margrethe Rasmusdatter

*186* Jørgen Sørensen

  • Født: 31. Mar. 1737, Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Ægteskab (1): *187* Margrethe Rasmusdatter den 18. Apr. 1766 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Død: 9. Jan. 1795, Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt i en alder af 57 år
Billede

punkttegn  Notater:

Fra slægtsbogen "Slægten Holm fra Alstrup i Besser Sogn:
Jørgen Sørensen overtog i 1768 hustruens fødegaard i Besser og fik den 16. august 1768 af grevskabet fæste paa de til gaarden hørende jorder, matrikel nr. 5 af hartkorn 2 tdr. 5 skpr. 2 fjdkr. 1/8 alb. I indfæstning betalte han 30 rdr.
Det er dog nok begrænset, hvor meget Jørgen Sørensen har beskæftiget sig med landbruget, idet han samtidig var skipper og ejer af galeasen "Fortuna".
Allerede i 1782 anmodede Jørgen Sørensen og hustru om bevilling til, at den længstlevende af dem maatte blive siddende i uskiftet bo, og den 21. februar 1783 forelaa den kongelige bevilling, som havde følgende ordlyd:
"Vi Christian den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, De Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn, Diitmarsken og Oldenborg, giøre alle vitterligt, At Vi efter Jørgen Sørensen Besser af Besser Sogn paa vort Land Samsøe og hans hustrue Margrete Rasmusdatter Deris herom allerunderdanigste gjorte Ansøgning og Begiæering, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillade, at naar een af dennem ved Døden afgaar, den længstlevende da foruden Rettens Middels Forsegling, Registrering og Vurdering efter Loven med deres fælles sammenavlede umyndige Børn udi uskift Boe maa blive hensiddende, saalænge den i enlig Stand forbliver. Og om bemelte længstlevende imidlertid skulle blive tilsinds at skifte og deele, maae den selv indbyrdes med Samfrænder handle og slutte en Skifteforhandling Om den Arv, som bemelte Deres Børn efter den afdøde enten Fader eller Moder kand tilkomme, som den med dennem til Børnenes Gavn bedst kunne forenes foruden Rettens Middels Overværelse eller videre Registrering og Vurdering efter Loven. Dog bemelte Samfrænder et skriftlig Instrument derover at forfatte, som billigt kan være og de i Fremtiden naar Børnene kommer til deres myndige Aar, eragter at kunne forsvare. Og ville vi herhos allernaadigst have befalet dem som dette skifte i saa Maade forrettendes vorder, at de i alle Maader holder sig den 1ste Articul udi den om adskilligt Justitien vedkommende den 31te Martii 1719 allernaadigst udgangne Forordning allerunderdanigst efterrettelig, hvilket og skal skee af den øvrighed og Rettens Betientere, som det ellers kunne tilkomme samme Skifte at forvalte, for saa vidt bemelte Articul dem angaar som og derover intet i deres Rettighed skal afgaae. Forbydende alle og enhver herimod eftersom forskrevet staar at hindre, eller udi nogen Maade Forfang at giøre, under vor Hyldest og Naade: Givet paa vort Slot Christiansborg udi vores Kongelige Residentzsstad Kiøbenhavn den 21 Februarii 1783."
Godt et aar efter Margrete Rasmusdatters død besluttede Jørgen Sørensen derpaa i overensstemmelse med den kongelige bevilling at lade afholde samfrændeskifte. Det fremgaar heraf, at gaardens bygninger med byggegrund og tilhørende have samt besætning og redskaber vurderedes til 600 rdr., medens indboet sattes til 300 rdr. Herudover ejede Jørgen Sørensen et vænge, kaldet Strandridergaarden og beliggende øst for Hvidgaarden, sat til 200 rdr., 5/6 af Tohøjs Mølle paa Besser Mark øst for byen, vurderet til 300 rdr., en trediepart i Solbjerg Mølle, øst for Onsbjerg, vurderet til 100 rdr., og endelig galeasen "Fortuna", med tilhørende segl, ankre, tovværk og andre redskaber, vurderet til 600 rdr.
Boets samlede værdier blev herefter opgjort til 2100 rdr., hvoraf enkemanden tilkom halvdelen med 1050 rdr., medens den anden halvdel fordeltes med 300 rdr. til hver af sønnerne Rasmus, Søren og Morten samt 150 rdr. til datteren Anne Mette, gift med Jørgen Nielsen Holm.
Folketællingen 1787 for Besser by anfører Jørgen Sørensen og Margrete Rasmusdatter med børnene Anne, 20 aar, Rasmus, 16 aar, Søren, 15 aar, og Morten, 10 aar gammel. Desuden boede paa gaarden Margrete Rasmusdatters mor Anne Jørgensdatter, der da var 78 aar, samt en tjenestekarl og en tjenestepige.
Den 29. december 1791, ½ aar efter at have skiftet med børnene, solgte Jørgen Sørensen derpaa gaarden til sønnen Rasmus, der var blevet gift med en Maren Henriksdatter. Salgssummen var 600 rdr., og desuden forpligtede sønnen sig til at yde sin far en nærmere bestemt aftægt. ½ aar senere solgte Jørgen Sørensen derpaa en jordlod i Besser til Henrik Olesen formedelst 48 rdr.


Billede

Jørgen blev gift med *187* Margrethe Rasmusdatter, datter af *374* Rasmus Larsen og *375* Anne Jørgensdatter, den 18. Apr. 1766 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. (*187* Margrethe Rasmusdatter blev født den 24. Aug. 1749 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt og døde den 17. Jan. 1790 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 9. Okt. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk