*39212*/*39628* Marcus
(Abt 1465-)
*39213*/*39629* Karen Tausen
(Abt 1470-)
*19606*/*19814* Hans Tausen
(1494-1561)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Dorothea Sadolin

2. *19607*/19815* Anna Andersdatter

*19606*/*19814* Hans Tausen

  • Født: 1494, Birkende Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt
  • Ægteskab (1): Dorothea Sadolin i 1527 i Viborg, Nørlyng Herred, Viborg Amt
  • Ægteskab (2): *19607*/19815* Anna Andersdatter i 1538 i Ribe, Ribe Herred, Ribe Amt
  • Død: 11. Nov. 1561, Ribe, Ribe Herred, Ribe Amt i en alder af 67 år
Billede

punkttegn  Notater:

Biskop i Ribe, Danmarks Reformator.
1494:Født i Birkende (mellem Nyborg og Odense). Faderen hed muligvis Markus eller Markvard, og var antagelig jordbruger eller smed. Moderen hed Karen Tausen, og var muligvis lavadelig.
1506:Gamle optegnelser fortæller at Hans løb hjemmefra, faderen slog ham ved ploven. I hvert fald blev han dette år pebling i Odense.
1507:Blev han pebling i Slagelse og senere munk i Antvorskov kloster, hvor han fik en videregående uddannelse.
1516:Blev han immatrikuleret ved universitetet i Rostock.
1517:Blev han Baccalaur.
1519:Blev han magister.
1520:Blev han præsteviet, men fortsatte sine studier i Rostock.
1521:Blev han immatrikuleret ved Københavns Universitet.
1522:Blev han immatrikuleret ved universitetet i Löwen i Holland. Hans ophold her blev kortvarigt, muligvis fordi Christian den 2. efter sin flugt fra Danmark tog ophold i nærheden, og prioren fra Antvorskov Kloster, Eskil Thomesen, der betalte Hans Tausens uddannelse, ønskede ikke at han skulle indblandes i noget. I hvert fald fik Hans ordre til at rejse til Køln.
1523:Blev han immatrikuleret i Wittenberg, hvor Luther holdt til.
1524:Blev han kaldt hjem til Danmark. Det havde måske forbindelse med Eskil Thomesens medvirken i Rigsrådets proklamation om ubetinget lydighed mod Romerkirken.
1525:Iflg. Huitfeldt, holdt Hans Tausen en påskeprædiken med et afgjort Luthersk præg. Prioren blev betænkelig ved at have ham i klosteret, og sendte ham til ordenshuset i Viborg. Muligvis er han også blevet straffet med et ophold i klosterfængslet. Ordenen havde dog så stor tillid til ham, at han fik lov til at fortsætte med at prædike i Viborg.
1526:Begyndte Hans Tausen for alvor med sine Lutherske forkyndelser. Frederik d. 1 havde samtidig på Landagen i Kiel nægtet at forfølge lutherske prædikanter i hertugdømmerne. I august blev Hans Tausen udstødt af Johanitterordenen. Under et ophold i Ålborg, udnævnte Frederik den 1 ham til sin kappelan. (Efter opfordring af Viborg Magistrat). Samtidig fik øvrigheden besked på at beskytte Hans Tausen.
1527:St. Hans kirke var blevet for lille for Hans Tausens voksende menighed. Om sommeren blev gudstjenesten holdt på kirkegården. Efter voldsom modstand fra munkene, fik han lov til at prædike i den rummelige Gråbrødre kirke. Samme år brød han sit cølibat og giftede sig med Dorothea Sadolin, en søster til hans medreformator i Viborg, Jørgen Jensen Sadolin (senere biskop på Fyn).
1528:Lutherdommen havde sejret i Viborg. Da man havde fået et trykkeri i byen, begyndte Hans Tausen og Sadolin at sende agitatoriske skrifter ud.
1529:Blev Hans Tausen sognepræst ved Gråbrødre kirken i Viborg. Om sommeren blev han af kongen sendt til København for at virke ved Nicolai kirke. Lutherdommen bredte sig hurtigt i København.
1530:På Herredagen i København blev Hans Tausen og 20 andre lutherske prædikanter indstævnet for at forsvare deres forkyndelse. De 21 prædikanter affattede en bekendelse i 43 artikler. (Sikkert væsentligt udarbejdet af Hans Tausen og Peder Lauretsen). Under stort tilløb blev der holdt daglige prædikener over de 43 artikler, hvor katolikkerne blev udlagt som kættere. Den truende fare fra Christian den 2 tvang herredagen til en hurtig afgørelse. Prædikefrihed under ansvar.
1533: Hans Tausen havde håbet at Frederik den 1 ville gennemføre reformationen i Danmark, men den 3. April døde kongen, uden at have fraveget sit tolerancestandpunkt.
Efter kongens død prøvede katolikkerne at genoprette deres stilling. Hans Tausen blev anklaget for injurier og kætteri. Han blev sikkert kendt skyldig i alt, men af hensyn til borgernes holdning, nøjedes de med at forvise ham fra Sjællands og Skånes stifter, og til streng censur. Da dommen rygtedes, vendte borgernes forbitrelse sig mod biskop Rønnov, som kun ved Hans Tausens hjælp, slap uskadt tilbage til bispegården. Efter et par ugers forløb indgik de forlig. Hans Tausen lovede at prædike uden at smæde.
1534: Der udbryder borgerkrig i Danmark. Grevens fejde. København bliver belejret i 2 år. Hans Tausen koncentrerer sig om sit arbejde. Han påbegynder en oversættelse af det Gamle Testamente fra hebraisk.
1535: Udgav han de 5 Mosebøger.
1536: København overgav sig til Christian den 3. Hans Tausen fik et særligt værnebrev for sig og sin familie. Alle landets bisper blev anholdt, anklaget for at have forvoldt borgerkrigen. Reformationen blev indført.
1537: Udgav Hans Tausen, sammen med andre københavnske præster en håndbog for sognepræster til alle evangeliske kirketjenester. Samme år fik han et lektorat ved universitetet i hebræisk. Mærkeligt nok blev han ikke udnævnt til biskop, men måske frygtede man hans heftige væsen. Nu skulle forandringerne gennemføres med lempe. Hans kone Dorothea døde.
1538: Blev han beskikket til teologisk læsemester og prædikant ved Roskilde Domkirke. Samme år giftede han sig med Ane Andersdatter. Hun var en slægtning til Frans Villumsen, tolder i København og kannik i Lund. Han er kendt fordi han skænkede sin bogsamling til universitetet.
1539: Fik han en årlig løn på 50 Gylden + en kannike gård til beboelse.
1541: Døde Ribe stifts første evangeliske biskop Joh. Wenth, og hele kapitælet ønskede Hans Tausen til biskop. Kongen gik tøvende med til det den 21. Oktober blev han da udnævnt til biskop. Selv som biskop fortsatte Hans Tausen med at prædike, og besørgede en tid lang også den teologiske undervisning ved domkapitel. I sit arbejde med at forbedre præsternes stilling, havde han mange sammenstød med adelen. En gang overfaldt en rasende adelsmand ham i selve domkirken.
1544:Udgav han en forbedret salmebog, der blev den danske kirkes første fælles salmebog. Han havde selv oversat eller digtet flere af salmerne.
1561: Efter i flere år at have lidt af podagra og stensmerter, døde Hans Tausen den 11. November og blev begravet i Ribe Domkirke.
Hans svigersøn, biskop Hans Laugesen lod opsætte en mindetavle over ham i Ribe Domkirke. Hans gravsten er blevet ødelagt, men en slægtning, dr. Ludvig Pouch lod lægge en ny i 1663.

Hans Tausen havde 4 børn i sit 1. ægteskab, og 9 børn i det 2. ægteskab, men de fleste døde som børn.


Billede

Hans blev gift med Dorothea Sadolin i 1527 i Viborg, Nørlyng Herred, Viborg Amt. (Dorothea Sadolin blev født omkring 1506 og døde i 1537 i Ribe, Ribe Herred, Ribe Amt.)


Billede

Hans blev derefter gift med *19607*/19815* Anna Andersdatter i 1538 i Ribe, Ribe Herred, Ribe Amt. (*19607*/19815* Anna Andersdatter blev født omkring 1508 og døde den 20. Aug. 1570 i Ribe, Ribe Herred, Ribe Amt.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 11. Jun. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk