Mads Lauridsen
(Omkr 1575-Efter 1655)
Anne Olufsdatter
(Omkr 1580-)
Oluf Madsen
(Omkr 1605-1678)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Dorthe Christensdatter

Oluf Madsen

  • Født: Omkr 1605, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt
  • Ægteskab (1): Dorthe Christensdatter omkring 1636
  • Død: 15 Feb. 1678, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt i en alder af ca. 73 år
Billede

punkttegn  Notater:

Velbæk

Fra Ingolf Mortensen "En sydvestjysk slægt gennem mere end 300 år":
Skifteuddrag efter kones 1. mand:
Den 6. februar 1636 blev der holdt skifte mellem sal. Hans Christensens børn og deres mor Dorthe Hanskone: " Da samme thid offuer sloug di så meget god, som der fandis. Da kunde for:ne Hans Christensens fire børn wed naffn Kiersten Hansdatter, Mette Hansdatter, Else Hansdatter oc Anne Hansdatter en huer barn iche mere thilkome epter deris S. fader ind 250 slette daler, huer daller beregnit til 32 sch.Lybsk oc en seng saa goed som 27 sldlr. oc en kiste for 3 sldl.Da samme thid fremgich Olluff Maadsøn, barnfød i Norup, oc lod sig throloffue met deriss moder til echte schab oc wed thog samme god oc loffuede for:ne 4 piger huer sin part, naar enhuer aff dem bliffuer 20 aar gammel, oc imedler tid schal huer deriss pending stande renttløss hoss for:ne Olluff Madsøn, oc huor som saa scheer, at di bekommer en schamløss brød, inden di bliffuer 20 aar til fulde, da schal deriss penge oc goed were denem følgachtig, oc udi samme pending schal en huer pige anname deris betallning i creter oc sed for 25 sldlr. epter wuillige dannemends thøcke. Disseligeste loffuit for:ne Olluff Madsøn at holde for:ne børn vel ved macht met føde, schu oc cleder, som det sig bør, indtil huer aff dem bliffuer 20 aar fulde.Alt dette forsch:ne loffuit Olluff Madsøn for sig oc sine arffuinger elle epter kommere att holde for:ne fire piger oc deriss arffuinger alldelliss schadessløs i alle maader wed alle ord oc artickler, som forschreffuit staar. Oc stod for:ne Olluff Madsøn thil wedermolss thing oc samtychte denne winde".

I en fortegnelse over Tiendeydere i Jerne Sogn 1651 står Oluf Madsen som fæster af en helgård under Riberhus (kronen) sammen med en anden.
Efter matriklen 1664 har han 1/2 gård på 9-2-11/2-1/2 tdr hartkorn og er kgl. ma´.s tjener. 1681 er gården udlagt til ryttergods, men da er den overtaget af en søn.


Billede

Oluf blev gift med Dorthe Christensdatter omkring 1636. (Dorthe Christensdatter blev født omkring 1610 i Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt og døde den 2 Nov. 1678 i Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk