*1026* Jens Rasmussen
(Omkr 1620-1676)
*1027* Margrethe Poulsdatter
(Omkr 1625-Omkr 1675)
*512*/*532*/*700* Søren Jørgensen
(-Omkr 1686)
*513*/*533*/*701* Mette Jensdatter
(-1712)
*256*/*266* Jørgen Sørensen Thunbo
(Omkr 1677-1755)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. *257*/*267* Maren Rasmusdatter

*256*/*266* Jørgen Sørensen Thunbo

  • Født: Omkr 1677, Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Ægteskab (1): *257*/*267* Maren Rasmusdatter den 27. Nov. 1709 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Død: 17. Mar. 1755, Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt i en alder omkring 78 år
Billede

punkttegn  Notater:

Gårdmand i Nordby (matr. 87).
Fra "Af Nordby sogns historie":
Tilnavnet Thunbo har han tilsyneladende fået efter sin stedfader: Søren Jensen Thunbo.
Det vides ikke, om Jørgen Sørensen overtog gaarden ved sin stedfaders død 1702, eller om moderen beholdt fæstet foreløbig. I hvert fald har hun vel staaet for husholdningen, til sønnen i 1709 giftede sig med pigen fra Torup. Samme aar var det, at halvsøsteren Margrethe blev gift med Jørgen Pedersen Svensk i Torup, og det er tænkeligt, at den gamle Mette Jensdatter i denne situation har foretrukket at følge med datteren for at tilbringe sine sidste aar hos hende fremfor at blive i Nordby hos svigerdatteren. I saa fald skulde hun altsaa være død i Torup, men det kan ikke bekræftes, da der er en lakune i Besser kirkebog for det paagældende tidsrum.
Jørgen Sørensen var interesseret i skibsfart og har formodentlig selv sejlet. Af en udtalelse i retten 26. 3. 1707 fremgaar det, at han først paa aaret 1706 afkøbte Rasmus Jensen (i matr. nr. 62) dennes part i et skib, som de havde ejet i fællesskab. Og skøde- og panteprotokollen viser, at han i 1743 afhændede en ottendepart i "Krejerten Fortuna" til sin dengang endnu ugifte søn Søren.
I bogen "Nordby paa Peder Paarses Tid" omtales det (s. 121), at der efter udflytningen af nr. 87 blev fundet nogle nedgravede gamle mønter i grunden under det gamle stuehus, og der nævnes den mulighed, at de maaske kunde stamme fra det store uopklarede tyveri i 1736 hos Rs. Jensen (i matr. nr. 62), da der blev stjaalet ikke mindre end 700 rdl. i rede penge, deraf 450 rdl. i otteskillinger. Den, der skriver dette, har set et par af de fundne mønter. Det var engelske sølvmønter fra Karl den Andens tid (1660-85), og det lyder ikke usandsynligt, at en skipper og handelsmand som Rs. Jensen kunde være kommet i besiddelse af udenlandske penge. At tyven eller tyvene har været bange for at røbe sig ved at udgive fremmede mønter og derfor har ladet dem blive tilbage i skjulestedet, lyder heller ikke urimeligt. Men saa længe ingen vidste, hvem der boede i nr. 87 i 1706, var disse formodninger selvfølgelig uden større interesse. Nu, da det er paavist, at Jørgen Sørensen var indehaver af nr. 87, forholder sagen sig imidlertid anderledes.
Omstændighederne ved det natlige indbrud i nr. 62 viste, at tyvene paa forhaand var klar over, hvor Rs. Jensens pengeskrin var at finde, og mistanken blev derfor rettet mod to mænd, som mentes at være de eneste uvedkommende, der var huskendte nok i gaarden til at vide det. Den ene var en privat skoleholder ved navn Berent Offermand. Han kom jævnligt hos Rs. Jensens, fordi deres børn gik i skole hos ham, og engang var han fulgt med konen ind i den stue, hvor pengeskrinet stod. Den anden mistænkte var gmd. Ole Michelsen Kieldmand i nr. 71 (hos hvem skoleholderen logerede). Han fungerede undertiden som skriver for folk, naar de aftalte en større handel, og han havde været til stede, da Rs. Jensen solgte sin skibspart til Jørgen Sørensen. Ved den lejlighed havde han set Rs. Jensen lægge den modtagne betaling i skrinet. Men bortset fra det her nævnte fandtes der hverken beviser eller holdbare indicier mod de to mænd, og sagen maatte til sidst henlægges uopklaret. Mistanken mod dem holdt sig dog stadig, og det ser næsten ud til, at Ole Kieldmand og hans kone tog deres død derover. Jørgen Sørensen synes derimod at have været hævet over enhver mistanke, og det er en betænkelig sag at rejse sigtelse mod ham nu, efter at der er forløbet over 250 aar. Men det kan ikke slaa, fejl, at han lige saa vel som Ole Kieldmand maa have set Rs. Jensen lægge penge i sit skrin, da handelen om skibet fandt sted, og det var altsaa i hans hus, der blev fundet nedgravede penge fra før 1700, hvorimod Ole Kieldmand døde som en fattig mand hvis tre børn kun arvede 59 rdl. til deling mellem sig.


Billede

Jørgen blev gift med *257*/*267* Maren Rasmusdatter den 27. Nov. 1709 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. (*257*/*267* Maren Rasmusdatter blev født den 18. Mar. 1685 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt og døde den 17. Okt. 1752 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 9. Okt. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk