201. Anne Sørensdatter
(-Omkr 1780)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. 200. Søren Jørgensen Skipper

2. Niels Christensen
3. Jørgen Esbensen

201. Anne Sørensdatter

  • Ægteskab (1): 200. Søren Jørgensen Skipper den 5. Nov. 1754 i Kolby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Ægteskab (2): Niels Christensen den 29. Okt. 1765 i Kolby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Ægteskab (3): Jørgen Esbensen den 28. Nov. 1776 i Kolby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Død: Omkr 1780, Onsbjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
Billede

punkttegn  Notater:

Fra Samsø gods skifteprotokol 1767-77 side 241:
10 sep. 1774 Efter standsvend Niels Christensen i Koldbye. Enken Anne Sørensdatter.
17. okt. 1774 skifte mellem enken Anne Sørensdatter og arvingerne som er angivet at være den afdødes sødskende navnlig 1) broderen Ole Christensen gmd. i Ørbye som var død og efterladende sig en søn Christen Olsen 8½ år Jens Olsen 7½ år, Johanne Olsdatter. 2) en ditto broder Morten Christensen hmd. i Ørbye myndig 3) en ditto broder Tønnes Christensen tjenende Søren Degn i Ørbye, 4) en ditto Jens Christensen tjenende Jens Bertilsen Ørbye, 5) en søster Anne Christensdatter gift med stansvend Jørgen (Hansen) Nør i Ørbye, 6) en ditto søster Johanne Christensdatter er enke efter Hans Hansen hmd. i Koldbye.
Indtægt;
Jord 37 rdr. 3 mk. 9 sk.
8 rejsningers murhuus: 16.0.0.
7 rejsningers ....: 14.0.0.
Kreatur: 13.0.0. (1 ko, 1 kalv, 4 får, 1 gås, 1 gris)
Ialt inclusiv indbo: 126 rdr. 1 mk. 5 sk.
Udgifter:
Efter skifte 1 maj 1764 efter den afdødes formand Søren Jørgensen Skipper hvor vide hans børn tilfalden arv Jørgen Sørensen (ane nr. 100) og Maren Sørensdatter: 69 rdr. 3 mk. 1½ sk.
Videre bemeldte datter skifte af 19. jan. 1751: 20 rdr.
Inclusive øvrige fordringer: 131 rdr. 1 mk. 5½ sk.

Ved hendes 3. ægteskab ser det ud til at hun er flyttet til Onsbjerg. I hver tilfælde findes hendes død ikke i Kolby, og manden Jørgen Espensen bor i Tanderup ved FKT 1787 med ny kone og barn på 7 år.

Der findes en contract mellem hende og hendes 3. mand på den ene side, og hans far på den anden side:
Herved udi den hellige Trefoldighed bliver sluttet og indgaaet efter følgende Contract og Foreening nemlig: Jeg ESPEN JENSEN tillige med min gamle Kone BODIL JØRGENSDATTER afstaaer og oplader til bemelte min Søn JØRGEN ESPENSEN og hans Kone ANNE SØRENSDATTER og deres Arvinger, min iboende Huus og Gaard i Tanderup tillige med det øvrige som Gaarden tilhører, det være sig Korn og Foering, Qvæg og Beester, Vogn og Plug, Redskaber tillige med mere som til Aflingens Brug findes, dernest afstaaer jeg Espen Jensen tillige med min Kone Bodil Jørgensdatter til bemelte min Søn Jørgen Espensen og hans Kone Anne Sørensdatter og Arvinger alt mit Indeværende Boehave løst og fast, uldent og linned, som jeg efter Dags kiendes mig ingen Lod eller Deel deri meere, dog paa de Vilkaar at de udbetaler ald min paahæftende Gield som bestaer af den Summa 100 Slettedaler, siger Hundrede Slettedaler, tillige forsyner mig og Kone med Klæde og Føde og ?? skikkelig Sengeleger samt Rygt og Tilsyn saa at derpaa ej skulle blive noget at klage paa derover, efter vores Død en skikkelig Begravelse, og alt saaledes som de for Gud og Øvrigheden vil være bekiendt og tilsvare.
Dog lover jeg Espen Jørgensen at hielpe dem tilrette med alt hvad mine Kræfter kan udføre, dog paa de Vilkaar at jeg nyder hvad som en Fahder tilkommer med skikkelig Tractement og Tilsyn.
Dog forbinder jeg mig Jørgen Espensen tillige med min Kone Anne Sørensdatter og deres Arvinger, om min Fader Espen Jørgensen skulle blive forsindede efter sin Kones Død, at han ej skulle ville blive hos os paa vort Sted, da tager han sin Kiiste og Stoere Skab, sin Seng og sin Tømmerkiiste med hvad den tilhører, samt sine Gang Klæder, og skal jeg eller mine Arvinger udbetale til min Fader Espen Jennsen den Summa 80 Rdl skriver Firsindstyve Rigsdaler, saasnart han dem forlanger og her han ej meere at forlange for Afstaaelse eller Ophold, hvilken Contract vi hermed fonpligter os til alle Sider for os og vore Arvinger rigtig at holde og efterkomme.
Til Forsikring have vi ambedet tvende Mænd med os til Vitterlighed at underskrive.
Datum Tanderup den 6.April 1779
Espen Jensen Jørgen Espensen
Til Vitterlighed efter Begiering
J Poulsen Rasmus Sørensen
Læst paa Samsøe Birketing den 8. April 1779 og Pantebogen tilført Fol: 76,77 test. J. Astrup
Produceret ved Registrering og Vuurderings Forretningen samt Skiftet efter Jørgen Espensen i Tanderup den 9 Maii 1788 tilstaar
Paa Hr Skifteforvalterens Vegne N. Lund
Paa Embeds Vegne J.A. Astrup


Billede

Anne blev gift med 200. Søren Jørgensen Skipper, søn af 400. Jørgen Jørgensen Skipper og 401. Maren Sørensdatter, den 5. Nov. 1754 i Kolby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. (200. Søren Jørgensen Skipper blev født den 29. Jan. 1718 i Haarmark, Kolby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt, dåb den 2. Feb. 1718, døde den 26. Apr. 1764 i Kolby By, Kolby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt og blev begravet den 29. Apr. 1764.)

punkttegn  

• Forlovet, 10. Okt. 1754, Kolby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.


punkttegn  Parnotater:

Forlovere:
Jens Kæmpe
Troels Hendrichsen

Fra "Ekstrakter af samtlige Kongelige bevillinger til ægteskab m v.":
Søren Jørgensen af Samsø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Jørgensen og Anna Sørensdatter, bønderfolk af Kolby sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 19 juni 1754.

Billede

Anne blev derefter gift med Niels Christensen, søn af Christen og N. N., den 29. Okt. 1765 i Kolby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. (Niels Christensen blev født beregnet 25. Nov. 1730, døde den 8. Sep. 1774 i Kolby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt og blev begravet den 12. Sep. 1774.)

punkttegn  

• Forlovelse, 11. Jul. 1765, Kolby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.


punkttegn  Parnotater:

Han ungkarl af Krogsgård, hun enke af Kolby.
Forlovere: Peer Meyer, Erik Jensen Tunboe.

Billede

Anne blev derefter gift med Jørgen Esbensen, søn af Espen Jensen og Bodil Jørgensdatter, den 28. Nov. 1776 i Kolby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. (Jørgen Esbensen blev født omkring 1746 og døde i Apr. 1788 i Onsbjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.)

punkttegn  

• Forlovelse, 30. Apr. 1774, Kolby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.


punkttegn  Parnotater:

Han ungkarl af Tanderup, hun enke af Kolby.
Forlovere: Espen Jensen (hans far), Ole Pedersen.Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 9. Okt. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk