pil pil
Frederik Iversen
(1852-1935)
Mette Kirstine Jensdatter
(1850-1941)
Jens Hansen
(Omkr 1850-)
Emma Nielsen
(Omkr 1849-)
Peder Laurits Iversen
(1879-1955)
Vilhelmine Ursula Hansen
(1880-1957)
Henning Laurits Iversen
(1908-1985)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Elise Marie Sofie Antonsen

Henning Laurits Iversen

  • Født: 26 Feb. 1908, Sankt Stefans Sogn, København Nordøstre, København
  • Ægteskab (1): Elise Marie Sofie Antonsen den 8 Nov. 1929 i Frederiksværk Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt
  • Død: 9 Jul. 1985, Vor Frue Sogn, København Vor Frue, København i en alder af 77 år
Billede

punkttegn  Notater:

FKT 1911: Julius Bomsgade 11. Hos forældrene.
FKT 1921: Julius Blomsgade 11.st.th. Hos forældrene.
Politiets registre: 1.11.1922 Humlebækgade 7.st (hjemme).
Optiker.
FKT 1925: Humlebækgade 7.st.tv. Hos forældrene
FKT 1930: Ikke fundet
FKT 1930: Hustru er i Frederiksværk hos sine forældre. Strandgade 15.st.tv, Frederiksværk, Gift 1929

1932: Ved datters fødsel: (Uranienborg Alle 11, Søborg (fødeklinik?)). Instrumentmager, Maglegaards Alle 74.
1935 Barnefødsel: Hovedvænget 43, Næstved

Sag mod hustru: OJ 4074/38 + AJ 1953/39

3.10.1938: Hustruen hævder, at manden har slået og truet hende og børnene, og at han altid har været en dårlig forsørger. Manden benægter alt, men beskylder hustruen for utroskab, hvilket hun nægter. Samlivet mellem ægtefællerne har været ophævet siden omkring maj 1938. De er enige om at søge separation, men ikke om vilkårene, idet begge ønsker forældremyndighed over børnene.
Forholdet mellem dem må formodes anses for ødelagt, uden at hustruen bærer hovedskylden.

3.8.1938: Der meldes fri process til Elise Marie Sofie Iversen, født Antonsen, Strandgade 15, Frederiksværk for Københavns Amts Nordre Birks Ret under en sag, som hun har anlagt mod sin mand optiker Henning Laurits Iversen, Plantevej 4, 2., Søborg.

År 1938, den 15. december, blev i sagen Nr. B1425/1938: Fru Elise Marie Sofie Iversen, født Antonsen, mod optiker Henning Laurits Iversen, afsagt sålydende dom:
Under denne sag har sagsøgerinden, fru Elise Marie Sofie Iversen, født Antonsen, der d. 8. december 1929 indgik ægteskab med sagsøgte, optiker Henning Laurits Iversen, påstået dom til separation i medfør af §53 i lov nr. 276 af 30. juni 1922 på vilkår: at forældremyndigheden over parternes fællesbørn: Birthe Iversen, født 7.7.1932 og Birger Henning Iversen, født 1. januar 1935, tilfalder henholdsvis sagsøgte og sagsøgerinden, og at sagsøgte tilpligtes at udrede bidrag, hvis størrelse fastsættes af overøvrigheden, til Birger Hennings underhold, hvorimod sagsøgerinden ikke svarer underholdsbidrag til Birthes underhold.
Sagsøgte har erklæret sig enig i, at påstanden tages til følge på de angivne vilkår.
Det fremgår af de afgivne partsforklaringer og sagens øvrige oplysninger, at forholdet mellem parterne må anses for ødelagt på grund af dyb uoverensstemmelse, der ikke hovedsagelig skyldes sagsøgerindens forhold over for sagsøgte.
Som følge heraf vil sagsøgerindens påstand om separation på de ovennævnte vilkår være at tage til følge.
Det bemærkes at fællesboet er delt.
Sagens omkostninger bliver et ophæve.
Thi kendes for ret: sagsøgerinden, fru Elise Marie Sofie Iversen, født Antonsen, og sagsøgte, optiker henning Laurits Iversen, separeres.
Forældremyndigheden over parternes fællesbarn Birthe Iversen tilfalder sagsøgte, medens forældremyndigheden over Birger Henning Iversen tilfalder sagsøgerinden.
Sagsøgte bør udrede bidrag, hvis størrelse fastsættes af overøvrigheden, til Birger hennings underhold.
Ingen af parterne vil have at bidrage til den andend underhold.
Sagens omkostninger hæves. Af det offentlige betales til den for sagsøgte beskikkede sagfører, overretssagfører D.G.M. Bache, et salær, stort 25 kr., og til den for sagsøgerinden beskikkede sagfører, ORSf. Povl Thomsen, et salær, stort 35 kr. Intet stempelforbehold.

17.12.1938: ORSf. Povl Thomsen sender udskrift af separationsdommen til fru Elise Iversen, Strandgade 15, Frederiksværk (hos hendes forældre), som skal forevises for overøvrigheden ved fastsættelse af underholdsbidraget til Birger.
30.12.1938 Indfinder hun sig hos Politimesteren i Frederiksværk for at tale om fastsættelse af bidrag. Da hun midlertidig tager ophold i København, afleverer hun 2 dokumenter i sagen. Hendes adresse er stadig Strandgade, Frederiksværk.

8.1.1939: Politimesteren i Frederikssund m.v.: Afhøring af frasepareret Elise Marie Sofie Iversen f. Antonsen.
Ingen uddannelse og ingen beskæftigelse ud over at have haft en md. arbejde ved julehjælp 1938.
Tilmeldt folkeregistret i Frederiksværk.
Indtægter: I 1938 blev afhørte underholdt af ægtemanden til 29. april, hvorefter hun forlod hjemmet og har siden boet i forældrenes hjem i Frederiksværk. I december 1938 tjente afhørte 174 kr. ved juleassistance i Daels varehus. I 1939 er afhørte uden erhverv og uden indtægt.
Udgifter: Afhørte har boet hos sine forældre sammen med sine to børn og derfor betalt 14 kr. pr. uge, hvilket beløb afhørte har fået fra Socialkontoret.
Afhørtes ægtefælle har intet bidraget med siden 29. april 1938.
Andre oplysninger: Afhørte er ikke syg, men har efter separationen stadig barnet på 4 år hos sig, hvilket vil hindre hende i at tage plads som husassistent. Som medhjælper i forretning er det vanskeligt at opnå arbejde, der iøvrigt betales dårligt.

15.1.1939: Rapport fra Frederiksværk 8. Politikreds: Henvendelse til Elise Iversen, der oplyser at hendes fraseparerede mand bor hos sine forældre, Hørsholmsgade 30.3, København N.
Hun oplyser endvidere, at hendes fraseparerede mand ved tidligere lejlighed har tilbudt hende 50 kr. i underholdsbidreg til drengen, hvis han blot måtte beholde pigen Birthe. Hun forlanger ikke at få 50 kr. i bidrag til drengen, men hun anmoder dog om, at hun må få tilkendt så stort et bidrag som muligt, da hun er meget dårligt økonomisk stillet.

24.1.1939: Københavns Politi station nr. 8: Afhøring af Henning Laurits Iversen:
Optiker, arbejdsløs.
Indtægter: Afhørte kan ikke huske hvad han tjente 1938. Han blev syg d. 28.4.1938 og har ikke siden haft nogen beskæftigelse. Han har i det anførte tidsrum levet ved understøttelse fra familien.
Udgifter: Kost og logi hos forældrene, hvem han intet skal betale. Han betaler ingen skat. Er ikke sat i skat for 1938/39.
Andre oplysninger: Afhørte har ikke i nær fremtid nogen udsigt til at finde beskæftigelse: Han må ikke på grund af svagelighed påtage sig hårdt legemligt arbejde.

FKT 1940: Bremensgade 45.3.th., København. Optiker ved Optisk Etablissement. Med hustru og 2 børn (Birthe og Birger). Gift 8.11.1929 - selv om de har været gennem en skilsmissesag!

Indsat i fængsel 27.8.1949-10.9.1949.

punkttegn  Fødselsnotater:

Vølundsgade 1.4

punkttegn  Dødsnotater:

Bispebjerg Hospital.
Vester Søgade 70 st.th.

Billede

punkttegn  Om Henning:

• Konfirmation, 9 Apr. 1922, Anna Sogn, København Nordøstre, København.


Billede

Henning blev gift med Elise Marie Sofie Antonsen, datter af Lars Peter Antonsen og Anna Aleksandra Jensen, den 8 Nov. 1929 i Frederiksværk Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt. (Elise Marie Sofie Antonsen blev født den 8 Nov. 1911 i Frederiksværk Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt og døde den 15 Aug. 1998 i Vor Frue Sogn, København Vor Frue, København.)


punkttegn  Parnotater:

Han: Brønshøj.
Hun husassistent i Frederiksværk.Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk