pil pil
Frederik Iversen
(1852-1935)
Mette Kirstine Jensdatter
(1850-1941)
Jens Hansen
(Omkr 1850-)
Emma Nielsen
(Omkr 1849-)
Peder Laurits Iversen
(1879-1955)
Vilhelmine Ursula Hansen
(1880-1957)
Børge Frederik Iversen
(1905-1996)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Else Anna Elisabeth Jensen

2. Martha Sigrid Koefoed

Børge Frederik Iversen

  • Født: 19 Feb. 1905, Sankt Jakob Sogn, København Holmens, København
  • Dåb: 22 Jul. 1906, Sankt Stefans Sogn, København Nordøstre, København
  • Ægteskab (1): Else Anna Elisabeth Jensen den 20 Feb. 1928 i Gladsaxe Sogn, Sokkelund Herred , Københavns Amt
  • Ægteskab (2): Martha Sigrid Koefoed den 18 Mar. 1982 på Københavns Magistrat (Rådhuset), København, København
  • Død: 30 Jun. 1996, Kapernaum Sogn, København Nordøstre, København i en alder af 91 år
Billede

punkttegn  Notater:

FKT 1911: Julius Bomsgade 11. Hos forældrene.
Politiets Registre: 1.5.1921: Humlebækgade 7.st (hjemme)
FKT 1916: Julius Blomsgade 11st.th. Hos forældrene
FKT 1921: Julius Blomsgade 11.st.th. Manufakturlærling. Hos forældrene
FKT 1925: Thorsgade 118.1, Ugift Manufakturhandel, 5.11.1924: Humlebækgade 7

AJ-sag 1981/1926: Børge Frederik er stævnet i en faderskabs-sag (sammen med 3 andre: Hakon Ludvig Holst, Carit Einar Lund og Viggo Viktor Willy Justesen), der alle har haft samleje med barnemoderen Karla Gudrun Nielsen. Barnets fødselsdag er 7.10.1925 på Rigshospitalet. Børge og Viggo frifindes, Hakon og Carit dømmes begge som barnefadere.
Børge og Karen har første gang haft samleje 31.10.1924. Hun hævder at de ikke har haft yderligere samlejer fra ca. 26.11.1924 til 20.1.1925, han hævder at de ikke har haft samleje fra 17.11.1924 til sidst i marts 1925. Retslægerådet meddeler at barnet må være avlet i tiden fra slutningen af november 1924 til slutningen af januar 1925.

FKT 1930: Gladsaxevej 155.1. ????betjent med hustru. Gift 1928, 0 levende, 0 døde børn.

Ved søns dåb 26.12.1935 bor de Birkedommervej 14.4.

Skilsmisse-sag med Else: SJ 2376/36 + BJ 2288/37 + SJ 799/38 + BJ 3098/38 + BJ 3477/39 + BJ 535/45.
Adresse ved skilsmissesagens begyndelse (1936): Frederikssundsvej 54B.1 (Brønshøj Kro) + Hovedvangen 50.st

16.6.1936: Studentersamfundets retshjælp for ubemidlede:
Til Overpræsidenten i København: Undertegnede Else Anna Elisabeth Iversen, født Jensen boende (se vedlagte bilag), der d. 20.2.1927 indgik ægteskab med handelsmand Børge Frederik Iversen boende Frederiksundsvej 154B.1. tillader mig herved, da jeg agter at anlægge sag for at opnå separation fra min ægtefælle, at anmode om, at der må blive foretaget mægling med os i medfør af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning af 30. juni 1922 §76 idet bemærkes at jeg ikke hører til folkekirken. Der er i ægteskabet 1 barn under 18 år. Som grund anføres: at min mand er drikfældig, således at han ofte er beruset flere dage i træk, således at samlivet med ham er uudholdeligt.
Ærbødigst Else Iversen.
Bilag: Hustruen ønsker, at hendes adresse hemmeligholdes for hendes mand. Hendes adresse: Nørrebrogade 166.1. København N.

30.6.1936: Københavns Overpræsidiums protokol for mægling og vilkårsforhandling:
Ægtefællerne mødte. Der forelå andragende fra hustruen om mægling til separation.
Efter deres begæring foretoges der mægling mellem dem, men forgæves.
Gjort bekendt med ægteskabslovens §66 enedes de om separation på vilkår, at hustruen får forældremyndigheden over barnet, at manden svarer bidrag til barnets underhold efter overøvrighedens bestemmelse.
Da såvidt var tilført, erklærede manden, at han ikke vil svare bidrag til hustruens underhold. Hustruen, der fastholdt begæringen om bidrag til sig selv, fremsatte nu begæring om fri proces, idet hun henviste til det i andragendet anførte.

9.7.1936: Københavns Politi, Hovedstationens IV. Afdeling. Rapport:
I anledning af vedlagte separationssag fremsendt hertil med skrivelse af 6. ds. fra Københavns Overpræsidium med anmodning om nærmere oplysning i sagen, da hustruen har anholdt om at blive bevilliget fri proces, møder begge ægtefæller.
Hustruen opgiver sit fulde navn at være som anført, født i København den 19.12.1908, boende Nørrebrogade 166-1
Manden opgiver sit fulde navn at være som anført, født i København den 19.2.1905, boende Hovedvangen 50.st.
Han erklærer, at han nu er villig til at svare bidrag til hustruen i separationstiden efter overøvrighedens bestemmelse.
Begge ægtefæller erklærer herefter, at de er enige om separation ved bevilling på følgende vilkår:
1) Formuefællesskabet ophæves.
2) Boet deles i mindelighed
3) Hustruen får forældremyndigheden over fællesbarnet, Leif, f. 25.8.1935, hvortil manden svarer underholdsbidrag efter overøvrighedens bestemmelse
4) til hustruen svarer manden bidrag efter overøvrighedens bestemmelse i separationstiden - dpg ikke over 1½ år.
Hustruen tilbagekalder herefter sin anmodning om at blive bevilliget fri proces.
Hun oplyser nu, at hun og manden ejer en grund i Søborg, Grønnemose Allé 61, Matr. Nr. (?), og hun gør krav på andel i denne grund.
Manden erklærer, at han er villig til at udstede en obligation på halvdelen af det beløb, grunden i ejendomsskyld er vurderet til.
Hustruen erklærede sig tilfreds hermed.
Der er ligeledes enighed mellem ægtefællerne om, at manden har ret til en gang om ugen efter nærmere aftale med hustruen at se til fællesbarnet.

23.7.1936: Københavns Overpræsidiums protokol for mægling og vilkårsforhandling:
Ægtefællerne mødte og var nu enige om separation på vilkår, at barnet undergives hustruens forældremyndighed, og at manden svarer bidrag til hustruens og barnets underhold efter overøvrighedens bestemmelse, til barnet indtil videre bidrag overensstemmende med normalbidraget for dets opholdssted, for tiden København, at erlægge halvårsvis forud fra separationsbevillingens dato at regne.
Hustruen bad fastsat et bidrag af 35 kr. ugentlig til hendes eget underhold. Hun har for tiden intet arbejde; hun betaler 45 kr. månedlig i husleje.
Manden ville kun tilbyde at betale 15 kr. ugentlig til hustruens underhold; han oplyste, at hen tjener 1800 kr. årlig, i husleje betaler han 35 kr. månedlig.
Hustruen mener, manden tjener ca. 7-8000 kr. årlig, selv om han overfor skattevæsnet har opgivet kun at have tjemt 17-1800 kr.
Oplæst og vedgået.

30.7.1936: Overpræsidenten i København gør vitterlig: At da Else Anna Elisabeth Iversen, f. Jensen har anført at hun ej længer kan fortsætte samlivet med sin mand handelsmand Børge Frederik Iversen har anholdt om separationsbevilling på vilkår at ægtefællernes barn Leif Torben, f.d.25.8.1935 undergives hustruens forældremyndighed, at manden svarer bidrag til hustruens og barnets underhold efter overøvrighedens bestemmelse.
Det er oplyst at manden e f.d. 19.2.1905 i København.

11.8.1936: Københavns Politi station 8. Rapport:
I anledning af vedlagte separationssag, fremsendt den 3. ds. fra Københavns Overpræsidium, har undertegnede henvendt mig hos hustruen, der opgav sit fulde navn at være: Else Anna Elisabeth Iversen, f. Jensen, f.d. 19.12.1908 i København, boende Nørrebrogade 166, 1.sal. Hun forklarede angående sine økonomiske forhold, at hun indtil den 2. juni d.Å. boede sammen med sin fraseparerede mand, i ægteskabet har hun ikke haft selvstændig fortjeneste.
Siden hun fraflyttede manden har hun ingen arbejde haft eller nogen fortjeneste, udover hvad manden har betalt til hende og barnet 20 kr. pr. uge. Afhørte bebor en 4 V. lejlighed, hvorfor hun betaler 45 kr. pr. md. For et værelse som hun lejer ud modtager hun 25 kr. pr. md.
Husholdning efter evne. Hun betaler ingen skat eller kontingenter af nogen art.
Hun har ingen formue og ingen gæld, hun har aldrig nydt fattighjælp.
Afhørte har forsørgerpligt over et barn på et år, der er til huse hos moderen. Barnet er født i ægteskabet. Det ovenanførte er konstateret.
Derefter har jeg henvendt mig hos manden, der opgav sit fulde navn at være: Børge Frederik Iversen, f.d. 19.2.1905 i København, boende Hovedvangen 50. st.
Han forklarede angående sine økonomiske forhold, at han som handelsmand i året 1935 har haft en indtægt af ca. 1800 kr., han er for tiden arbejdsløs hvilket han har været de sidste 4 måneder. (Kan ikke konstateres, da pågældende ikke er i fagforening).
Afhørte, der lejer et værelse på foranførte bopæl, hvorfor han betaler 30 kr. pr. md. Kosten får han hos forældrene, der i øvrigt hjælper ham en del.
Skat 4 kr. pr. md. Sygekasse 3 kr. 50 øre pr. md.
Han har ingen formue og ingen gæld og har aldrig nydt fattighjælp.
Afhørte har kun forsørgerpligt overfor sin frasepareret hustru og deres fællesbarn, der er et år gl. og er til huse hos moderen.

21.3.1938: Skilsmisse: Vi Christian den Tiende gøre vitterligt: Manufakturist Børge Frederik Iversen, der i henhold til bevilling af 3.8.1936 lever separeret fra sin hustru, Else Anna Elisabeth, f. Jensen, begge af København. Disse ægtefæller har levet separeret i over 1 år og 6 måneder. Ægteskabet er fuldstændig ophævet på de fra separationen gældende vilkår, med den ændring, at mandens forpligtelse til at svare bidrag til hustruens underhold bortfalder. Det bemærkes at fællesboet er delt.

FKT 1940: Ikke fundet

punkttegn  Fødselsnotater:

Holsteinsgade 2 st.th

punkttegn  Dødsnotater:

Frederiksborgvej 8.1.th.

Billede

punkttegn  Om Børge:

• Hjemmedøbt, 29 Apr. 1905, Sankt Andreas Sogn, København Vor Frue, København.


Billede

Børge blev gift med Else Anna Elisabeth Jensen, datter af N. N. og Albertine Jensen, den 20 Feb. 1928 i Gladsaxe Sogn, Sokkelund Herred , Københavns Amt. Ægteskabet endte med skilsmisse den 21 Mar. 1938. (Else Anna Elisabeth Jensen blev født den 19 Dec. 1908 i Sankt Johannes Sogn, København Vor Frue, København.)


punkttegn  Parnotater:

Borgerligt viede.
Han: manufakturist, Grønnemose Alle 9, Søborg.
Hun: Musiklærerinde, samme adresse.

Iflg. Vielsesprotokol: Børn skal opdrages i "International Forening for Bibelstudiums lære"

Billede

Børge blev derefter gift med Martha Sigrid Koefoed, datter af Jørgen Cornelius Koefoed og Martha Caroline Vilhelmine Jensen, den 18 Mar. 1982 på Københavns Magistrat (Rådhuset), København, København. (Martha Sigrid Koefoed blev født den 11 Mar. 1904 i Sankt Jakob Sogn, København Holmens, København og døde den 23 Dec. 1983 i Kapernaum Sogn, København Nordøstre, København.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk