1392./*544*/*1124* Jens Michelsen Tønnesen
(-Før 1683)
1393./*545*/*1125* Dorthe Jensdatter
790./1394/*1126*. Clemmen Jensen
(-Før 1697)
791./1395/*1127*. Bodil Rasmusdatter
696./*562*. Søren Jensen Tønnesen
(Omkr 1643-1716)
697./*563*. Anne Clemmensdatter
(Omkr 1651-1732)

348. Clemmen Sørensen
(Omkr 1683-1744)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. 349. Anne Ibsdatter Holm

348. Clemmen Sørensen

  • Født: Omkr 1683, Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Ægteskab (1): 349. Anne Ibsdatter Holm den 28 Jul. 1715 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Død: 15 Sep. 1744, Nordby By, Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt about age 61
Billede

punkttegn  Notater:

Iflg. bogen "Af Nordby sogns historie" er han ejer af gården matr. 84 (M.B.Jensensvej 9).

Ved skiftet efter Clemmen Sørensen, 17.12.1745, blev boets aktiver vurderet til 365 rdl. Men der var megen gæld. Forvalteren fremlagde bl.a. et krav på restancer til herskabet til et beløb af 30 rdl. Enken bad mindeligt om at få denne gæld eftergivet. Det var ikkun omtrent fem år, siden Søren Ibsen (Annes bror) døde. Siden havde hun og hendes mand levet i slet og fattig tilstand med deres seks børn (hun har selvfølgelig måttet udbetale arv til Søren Ibsens slægtninge). Clemmen Sørensen havde det meste af tiden været syg, så han næsten intet kunde udrette for brødet, langt mindre betale for sit fæste. Skulde hun nu ud med 30 rdl. til herskabet, måtte hun gå fra gården med sine umyndige børn (kun Søren var myndig, Ib var under formynder (antagelig åndsvag), og de fire piger var i alderen fra 22 til 11 år). Den ulykkelige enkes fortvivlede kamp for hjem og børn rørte åbenbart forvalterens hjerte, for han lovede at indgive et andragende til herskabet i København om eftergivelse eller lempelse. Men inden der indløb svar herpå, var Anne Ibsdatter gået i graven med sine bekymringer.
Ved et senere møde i skifteretten meddelte forvalteren arvingerne, at herskabet vilde kvitte halvdelen af restance-beløbet, på den betingelse, at resten blev betalt straks. Hertil svarede Søren Clemmensen, at det vilde blive meget tungt for arvingerne. Han vilde derfor andrage om henstand og bad om, at sagen igen måtte blive udsat. Imidlertid frem-stod Michel Sørensen Svensk af Vadstrup, som nu var trolovet med datteren Anne, og tilbød at overtage gården og betale enhver sit, derunder formodentlig også, hvad der kunde blive af arv til Annes søskende, når gælden var betalt. Dette tilbud blev antaget. Den endelige opgørelse af gælden udviste et samlet beløb på 167 rdl., men det var dog altså langtfra et fallitbo, man stod med. Vanskeligheden for arvingerne må have ligget i at skaffe kontanter til de udbetalinger, skiftet medførte.

Fra Samsø gods skifteprotokol 1744-48 side 382:
17 dec. 1744 udi afg. Clemend Sørensens iboede og fradøde huus og gaard i Nordby at registrere og vurdere skifte og dele efter bemeldte sal. mand imellem hans efterladte enke Anna Ibsdatter og deres udi ægteskab sammen avlede børn hvilke var 1 søn Søren fuldmyndig boende i Nordbye, 1 søn Ib som ... eenfoldig at hand ej kand betroes selv at forestå sit gods, blev ... til at være formynder for hannem Mathias Degn i Nordby, 4 døtre navnlig Anna 22 år, hvis formynder er Michel Rasmussen ibid., Mette 17 år hvis formynder er Jens Degn ibid., Bodel i sit 16 år hvis formynder er Michel Michelsen ibidem og Kirsten 11 år hendes formynder er Jens Rasmussen i Maarup, på enkens vegne Peder Clemmensen i Nordbye som lavværge.
Huus og eiendom:
Jord: 34 rdr. 2 mk. 10 sk.
8 vægge murhuus: 14.4.0.
4 vægge sal: 6.0.0.
4 vægge koestue: 7.2.0.
1 lade vester i gården 16 vægge: 24.0.0.
1 høebrugshuus øster i gården 6 vægge: 7.0.0.
1 sønder lade 10 vægge: 13.2.0.
1 lider huus nordenfor gaaende 7 vægge: 5.5.0.
17 vægge ....: 1.2.8.
7 bæster (heste): 39.2.0.
6 køer: 23.2.0.
gæs, får, svin: 14.1.12.
Korn (rug, byg, ærter): 64.0.12.
2 beslagne vogne og 2 høstvogne med behør: 22.0.0.
Summa inclusive indbo: 324.2.0.
Bortskyldig gæld, restancer og boets bekostning:
(Der blev forevist fæstebrev af 30. dec. 1699, 6 feb. 1710, 5 mar og 16 dec. 1711: 1 otting jord af Søebye og 1 otting af Nordby).
Siden dentiid dette skifte blev opsat var enken Anna Ibsdatter ved døden afgangen hvorfor skiftet efter dem begge under eet bliver at afgiøre.
Boets gæld fortsættes 15. jun. 1745 og 16 dec. 1745, og opgøres endeligt til 167 rdr. 4 mk. 14 sk.
Der bliver til deling 156.3.2., hvor de to brødre får hver 39.0.12½ og de fire søstre hver 19.3.6 1/4.
Michel Sørensen af Waastrup, som var forlovet med den ældste af døtrene erklærede at ville antage gaard og ejendom samt den registrerede besætning. Hans tilbud var den ældste søn og de umyndiges værger i alle måder fornøyet. Hvad angår sønnen Ib Clemendsen, da er det vedgået af hans svoger Michel Sørensen at hand skal forblive i gaarden hos ham på vilkår at han derimod forretter hvad tieneste hand til gaardens nytte kand formåe i hvilke henseende og da hand ikun er enfoldig og af svag helbred.

30.4.1746 Fæste til Michel Sørensen af Wadstrup 1½ fjerding jord på Nordby (jordebogen #28) og 1½ fjerding på Søby Mark som afg. Clemmen Sørensen i Nordby og hans enke, der ligeledes ved døden er afgangen sidst i brug har haft.

3.12.1746 Fæste til Michel Sørensen Svenske i Nordby et aalegaardsstade som afg. Clemmen Sørensen ibid. sidst har haft i fæste og brug. Det strækker sig fra norden .... til Skadshauge.


Billede

Clemmen blev gift med 349. Anne Ibsdatter Holm, datter af 698. Ib Jensen Holm og 699. Anne Pedersdatter Svensk, den 28 Jul. 1715 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. (349. Anne Ibsdatter Holm blev født omkring 1693 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt og døde den 22 Apr. 1745 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.)

punkttegn  Om Clemmen og Anne:

• Forlovelse, 1 Jul. 1714.
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 25 Nov. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk