pil
*2464* Jacob
N. N.
Niels
Anne Mortensdatter
*1232* Eiler Jacobsen
(Ca. 1561-1640)
Johanne Nielsdatter
(-1604)

Karen Eilertsdatter
(Ca. 1593-1674)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Iver Nielsen Bruun

2. Jacob Madsen Braad

Karen Eilertsdatter

  • Født: Ca. 1593, Vordingborg, Baarse Herred, Præstø Amt
  • Ægteskab (1): Iver Nielsen Bruun
  • Ægteskab (2): Jacob Madsen Braad omkring 1620 i København, København, København
  • Død: 24 Nov. 1674, Holmens Sogn, København Holmens, København i en alder af ca. 81 år
Billede

punkttegn  Notater:

Karen var født i Eiler Jacobsen første ægteskab med Johanne Nielsdatter, født omkring 1593. Ved
sin død i 1674 angives hun som død i sit 82. år, dvs. som 81-årig, og må således være født omkring 1593. Hun nævnes desuden i moderens skifte 1606, hvoraf det fremgår hun var den ældste af Eilers døtre. På epitafiet i Vor Frue i Vordingborg, er samtlige fem overlevende døtre gengivet som ugifte mindre børn men Karen ville omkring 1620 have været næsten 30 år gammel og gift. På epitafiet ses hun i stedet som i midten af teenageårene og endnu ugift, antageligt har hun været malet med fra starten på billedet, og dermed fremstillet ved den alder hun havde omkring den tid, da moderen døde i 1604. Ved denne tid var Karen 13 år gammel, hvilket stemmer overens med alderen på den ældste af pigerne på epitafiet.
Karen blev gift første gang med en ellers ukendt mand ved navn Iver Nielsen Bruun. I skifteprotokollen for Vordingborg 1632-1686 findes år 1637 et skifte efter en Anne Bruuns, der må have været gift med en nær slægtning, måske en bror til Iver Nielsen Bruun. Der omtales tillige Margrethe Bruunsdatter i 1619, måske en søster til Iver.
Efter Iver Nielsen Bruuns nok tidlige død omkring begyndelsen af 1620'erne ægtede Karen den rige
og succesfulde Jacob Madsen Braad i København. Ægteskabet er måske kommet i stand gennem
Jacob Madsens bror Jørgen, der da var præst til Vordingborg Vor Frue. Samme Jørgen ægtede
omkring samme tid eller få år efter, Karens yngre søster Susanne.
Karens mand Jacob Madsen var oprindeligt handelsmand, han stod blandt andet for en lukrativ
krudthandel, der på den tid kunne indbringe ganske mange penge. Han blev en betydningsfuld
købmand, skibsreder og storleverandør af byggematerialer, ammunition og proviant til flåden.
I 1636 flyttede Jacob Madsen med hustru og børn til Christianshavn, hvor han fra 1641 til sin død i
1653 var borgmester.
Parret fik flere børn, børnene i både Karens første ægteskab og i ægteskabet med Jørgen Madsen,
antog, uvist af hvilken grund, alle navnet Bruun efter den første mand.
I 1647 ansøgte Jacob Madsen Chr. IV om tilladelse til at blive begravet i Holmens kirke, dvs.
nedlagt inde i selve kirken under gulvet, som var en fornemmere plads end ude på kirkegården.
Han modtog følgende svar af kongen, dateret 5. juli 1647: "Christian IV bewilger os elskelig Jacob Madsen, borgemester i wor kiøbsted Christianshaffn, at hand udi Holmens kirke for sig og sin
hustru en begraffelse sted maa tilhandle, huor begge deris lig effter deris dødelige afgang kand
begraffis och nedsettes, dog met slig condition och wilkor, at sognepresten och skolen paa
Christianshaffn skall giffes deris rigtighed til fornefnde begraffelse, ligesom de udi fornefnde
Christianshaffn bleffe begraffede, saa och at de for fornefnde deris begraffelse skall were tiltenkt til
Holmens kirke at udgife huis rett og billigt kand were. Forbydendis etc. Haffniæ 5 juli anno
1647."
Jacob Madsen døde d. 21. maj 1653 og blev begravet i Holmens kirke. I Holmens kirkes "ligbog",
dvs. kirkebogen for de afdøde, der blev taget i brug i 1653, er det første navn der optræder på folio
1, Jacob Madsens.
Hans enke Karen Eilersdatter, der overlevede ham med over tyve år, lod bekoste et pragtfuldt
epitafium over ham, hende selv, deres fælles børn og hendes børn af første ægteskab. På epitafiet,
der endnu hænger i Holmens kirke ses Jacob Madsen som en ældre mand, Karen som en ældre
kvinde, med håret tækkeligt dækket (enkestatus). Hendes første mand Iver, er gengivet med den
alder han havde, da han døde, formentligt i 30-årsalderen eller omkring de 40 år.
Karen døde d. 24. nov. 1674, og blev begravet i Holmens kirke ligesom sin mand. Der findes tillige
en gravsten over Karen Eilersdatter og hendes mand i Holmens. Inskriptionen lyder: "Her under
ligger begravet den ærlige, viis og ret fornemme Mand, Jakob Madsen fordum Borgemester udi
Christianshavn, som døde d. 21de May 1653 udi hans Alders 57 Aar, samt hans kiære Hustrue, den ærlige, dyderige og Gudfrygtige Quinde Karen Eilersdatter, som og udi Herren hensv d. 24de
November 1674 i hendes Alders 82de Aar, begraven med en stor Ceremoni Efter at de tilsammen
haver levet et ærligt og kiærligt ægteskab 32de Aar. Gud Give dennem begge en ærefuld og
Glædelig Opstandelse paa den ydderste Dommedag.- De Retfærdiges Siele ere i Guds Haand og
der skal ingen Piine røre ved Dem, de ansees af de Uforstandige ligesom de døde ect.; men de ere i Fred. Sapienc: Cap. 3."
Man ser en vis lighed mellem Karen Eilersdatter og hendes mor på epitafiet fra næsten 40 år
tidligere, hvilket tyder på at en vis portrætlighed med de afbildede er opnået. Tillige ses en vis
lighed med børneportrættet på epitafiet i Vor Frue Vordingborg. Der findes tillige et epitafium med
billede af Johannes søster Anne i Vor Frue, og også her ses slægtskabet mellem de to søstre.
På epitafiet i Holmens kirke er Karen omgivet af børnene: Eiler Jacobsen Bruun, Christian Jacobsen Bruun, Iver Jacobsen Bruun, Johanne Iversdatter Bruun, Anna Iversdatter Bruun, Karen
Jacobsdatter og Maren Iversdatter Bruun.
Af Karen Eilersdatters børn, var de tre ældste døtre børn af Karens første ægteskab med Iver
Nielsen Bruun. Af disse ses forrest, ved siden af Karen, Johanne Iversdatter, bag hende Anna
Iversdatter og bagerst Maren Iversdatter.
Den yngste datter Karen Jacobsdatter, der står bag moderen forrest, var datter af Jacob Madsen,
ligesom de tre brødre Iver, Eiler og Christian Jacobsen Bruun, der alle antog navnet Bruun, skønt dette var Karen Eilersdatters første mands navn.
Af disse blev sønnen Iver Jacobsen Bruun brygger, Eiler Jacobsen Bruun, opkaldt efter sin morfar,
død i November 1681 i København, gårdejer i Nordtoft i Thy, og Christian Jacobsen Bruun, borger
i Assens og gårdejer i Bred på Fyn.
Af døtrene blev datteren Maren gift med Oberst Jean de la Heye og datteren Karen, gift med
Handelsmand og Møllerejer på Christianshavn Hans Hoppe. Hans Hoppe var særdeles velhavende,
tilsyneladende var hans møller ganske indbringende. Det var måske maling af korn til brygning han
slog sig på, for flere steder omtales han tillige brygger. I 1669 fik han eksempelvis tilladelse af
Frederik III til en ny mølle "udj det øster bulverck ved Amagerportat" at lade "byge oc opsette, som
hand for sig oc sine arfuinger u-behindret maa nyde, bruge oc beholde."
Han skulle være indkommet fra Holland til Danmark i begyndelsen af det 17. Åarhundrede og døde
1666 som Brygger paa Christianshavn. Hans Hoppe og Karen Jacobsdatter, efterlod 2 Sønner : Ivar
Hoppe og Knud Hansen Hoppe. Ivar Hoppe, der var Viceadmiral, blev 84 Aar efter sin Død med
sine descendenter optaget i den danske adelsstand. Hermed nåede to grene af Eiler Jacobsens
efterkommere at blive nobiliteret, nemlig gennem datteren Karen Eilersdatters dattersøn og gennem
Jørgen Eilersens datter.

Ved broder Henriks skifte i 1647 på Christianshavn.


Billede

Karen blev gift med Iver Nielsen Bruun, søn af Niels Bruun og N. N. (Iver Nielsen Bruun døde cirka 1620.)


Billede

Karen blev derefter gift med Jacob Madsen Braad, søn af Mads Braad og N. N., omkring 1620 i København, København, København. (Jacob Madsen Braad blev født cirka 1596 i Visby, , Gotlands Län, Sverige og døde den 21 Maj 1653 i Holmens Sogn, København Holmens, København.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8 Jan. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane@outlook.dk