pil
*2464* Jacob
N. N.
Niels
Anne Mortensdatter
*1232* Eiler Jacobsen
(Ca. 1561-1640)
Johanne Nielsdatter
(-1604)
Susanne Eilertsdatter
(Mellem 1591/1600-1649)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Jørgen Madsen Braad

Susanne Eilertsdatter

  • Født: Mellem 1591 og 1600, Vordingborg, Baarse Herred, Præstø Amt
  • Ægteskab (1): Jørgen Madsen Braad cirka 1620
  • Død: 3 Dec. 1649
Billede

punkttegn  Notater:

Susanne var datter Eiler Jacobsen og hans første hustru Johanne Nielsdatter. Susanne blev
antageligt født i 1590'erne i Vordingborg. På epitafiet i Vordingborg Vor Frue, burde Susanne være
den næstældste af de levende døtre på epiatfiet, hun ville da, alt efter udførelsestidspunktet, have
været omkring 10-12 år gammel.
I begyndelsen af 1620'erne blev Susanne Eilersdatter gift med præst til Vordingborg Vor Frue kirke
Jørgen Madsen Braad, der var bror til Jacob Madsen, der ægtede Susannes ældre søster Karen
omkring samme tid, eller et par år før. Susanne kan ikke have været gammel ved ægteskabets
indgåelse, antageligt endnu i slutningen af teenageårene eller begyndelsen af tyverne. Jørgen
Madsen havde været gift en gang før, med Abel Lauridsdatter, søster til Hr. Jacob Lauridsen i
Herlufsmagle, provst i Tybjerg herred. Hun døde i 1620'erne, men først i 1630 stod der skifte. Igen
var der tale om en boregistrering, så det fremgår ikke om der var børn i ægteskabet. Abel må have
været afgået ved døden allerede inden midten af 1620'erne for ved den tid var ægtemanden flyttet
fra Vordingborg og var blevet præst i Malmø, og Abel døde i Vordingborg.
Andre steder anføres Jørgen Madsen Braad som gift med Karen Christensdatter Wibe, men det kan ikke vedrøre samme mand, for denne Jørgen Madsen Braad var dels yngre, dels endte han sine dage som provst i Skåne og ikke som købmand i København, et slægtskab mellem de to mænd med det samme navn, kan dog ikke afvises. En mulighed er at den Jørgen Madsen som Susanne ægtede ikke hed Braad og ikke var bror til søsterens mand. Hos Wiberg anføres to kapellaner i Vordingborg med navnet Jørgen Madsen, nemlig Jørgen Madsen Braad og Jørgen Madsen, der dog kun at have været en, hvis man gennemgår skiftedokumenterne hvor Hr. Jørgen optræder. På samme vis kan det dokumenteres at det netop er Jørgen Madsen Braad, der rejste til Malmø.
Jørgen Madsen Braad skulle ifølge Lunds Herdaminne, være født på Gotland, ligesom broderen
Jacob, I Visby. De var sønner af en Mads eller Mathias, der kun kendes gennem sønnernes
patronym. Ifølge Lunds herdaminne, skulle faderen have været købmand i Visby på Gotland. Endnu
en bror Nils Madsen Braad, var købmand på Gotland, og blev landsdommer der ca. 1630-45.
To bornholmske præster, Jens Pedersen Borringholm, præst til Bodilsker og Nexø og landsprovst
1631, og Peder Jensen Lund, præst til Rø, omtales som besvogrede til Jørgen Madsen Braad. Af
disse var den første antageligt gift med Jacob og Jørgens søster Martha Madsdatter Braad, men den sidstnævnte var måske gift med en af Jørgen Madsen Braads døtre, idet betegnelsen svoger i 1600-tallet, brugtes som fællesbetegnelse for svogre, svigersønner og svigerfædre.
Hvilken af Jørgen Braads døtre det har været, er imidlertid ikke kendt. Der kendes så vidt vides
ingen navne på Jørgen Braads børn udover en enkelt datter, og det er uklart om Peder Jensen Lund
havde ægtet en datter af Abel Lauridsdatter eller Susanne Eilersdatter.
Den datter som kendes var Maren Jørgensdatter Braad, gift første gang med Wichman Jacobsen
Hasebard, sognepræst til Vor Frue i København, præst 1639, død 1642. Efter hans død ægtede hun efterfølgende Professor Hans Mule i Sorø.
Jørgen Madsen Braad blev som nævnt ikke længe ved kirken i Vordingborg, efter nogle år flyttede
han, hustruen Susanne og børnene til Skåne, hvor Jørgen først var sognepræst, siden provst til Oxie herred. Ved Eiler Jacobsens død omtales de i skiftet som bosiddende i Malmø. Det samme ses i skiftet efter Susannes bror Henrik.
Under Trediveårskrigen skrev Jørgen forskellige politiske vers om krigens forklaring og den
almindelige ulykke, som udtryk for Guds vrede over syndige liv. Han skrev blandt andet verset: En
Bedroffuede Vecters Morgensang oc klagelig Formaning til alle Christne i Danmarck; om Guds
grumme Vredsens Hi/ som er optendt i den gantske Verden; om den gruelig Krig oc Blodstyrtning/
som flyder offuer alle Land: Oc om Pawens vddraget Suerd oc wnaadige Tyranni: Hoss Gud Fader
aff Christi Naade/ved Bøn oc Leffnitz forked ring/ at tage til Hierte oc affverge hide. Trykt i
København 1627.
Susanne Eilersdatters præcise dødsår er ikke kendt. Både hun og ægtemanden var endnu i live ved skiftet efter broderen i 1647.


Billede

Susanne blev gift med Jørgen Madsen Braad, søn af Mads Braad og N. N., cirka 1620. (Jørgen Madsen Braad blev født cirka 1589 i Visby, , Gotlands Län, Sverige og døde i 1649.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8 Jan. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane@outlook.dk