pil pil pil
*260* Christen Jensen
(Omkr 1648-1734)
N. N.
*262* Niels Jørgensen
(Omkr 1660-1732)
*263* Kirsten Poulsdatter
(Omkr 1661-1743)
*130* Jens Christensen Farver Herredsfoged
(Omkr 1695-1776)
*131* Barbara Nielsdatter
(1703-1745)
*65* Margrethe Jensdatter Farver
(1733-1818)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Jens Rasmussen

2. Jens Mathiasen Degn
3. *64* Jørgen Sørensen Thunbo

*65* Margrethe Jensdatter Farver

  • Født: 9 Aug. 1733, Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Ægteskab (1): Jens Rasmussen den 28 Okt. 1762 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Ægteskab (2): Jens Mathiasen Degn den 12 Dec. 1766 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Ægteskab (3): *64* Jørgen Sørensen Thunbo den 10 Jul. 1777 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Død: 26 Sep. 1818, Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt i en alder af 85 år
Billede

punkttegn  Notater:

Fra "Af Nordby Sogns historie":
1. ægteskab:
Skønt Jens Rasmussen var 74 aar gl., da han efter Bodil Jensdatters død ægtede den 29-aarige Margrethe Jensdatter, blev han dog i løbet af de tre aar, han endnu levede, fader til to børn, som synes at have staaet hans hjerte særlig nær. Ved skiftet efter ham (15. nov. 1765) fremlagde enken følgende gavebrev fra ham:
"Da Sygdom og Alderdom erindrer mig, at min Levetid vil hastig tage Ende, og jeg haver tvende spæde og diende Børn, navnlig Rasmus og Bodil, den første 2 aar gl. og den anden ikkun 6-7 uger, som jeg for Svagheds Skyld nu snart maa forlade, da ligger det mig særdeles paa Hiertet at besørge, hvorledes disse mine tvende umyndige Børns Opdragelse i Gudsfrygt og Christendom kan befordres uden at være Sognet og Menigheden til Byrde. Til den Ende haver jeg, Jens Rasmussen, med min Hustrue Margrethe Jensdatters Vilje og Samtykke, af faderlig og moderlig Omhu og Forsorg besluttet at give dem forlods ud for deres andre Søskende, som allerede er kommet til Skels Aar og Alder og blevet forsørget, det Stykke Jordmon, som ligger sønden for Jørgen Møllers" - -. (Jørgen Møller var en husmand i Maarup).
Gavebrevet var underskrevet af baade Jens Rasmussen og Margrethe Jensdatter samt til vitterlighed af Michel Thunbo, Ole Rasmussen (Jens Rasmussens broder) og Søren Jørgensen Thunbo. Dog maa det betragtes som udelukket, at Jens Rasmussen selv har formuleret skrivelsen, men den er formodentlig affattet i samraad med ham og efter hans vilje. Hans to svigersønner, Lars Olesen og Rs. Kormnaaler, der er nævnt nedenfor, protesterede imidlertid mod dokumentets gyldighed "paa Fundament, at samme Arvebrev og Instrument ei af dennem har været bekiendt om dets oprettelse, og dels at det ei af dennem er underskrevet". Skifteretten gav dem medhold. Gavebrevet blev ikke taget gyldigt.
Boets aktiver blev vurderet til 545 rdl. Ogsaa herimod protesterede svigersønnerne, som vel var vrede over, at Jens Rasmussen havde giftet sig igen i sin høje alder. Retten forordnede derfor en ny vurdering. Men det vandt de misfornøjede intet ved. Vurderingssummen blev nu kun 510 rdl. Gælden udgjorde 116 rdl., saa nettoformuen blev 394 rd. (hvoraf halvdelen jo var enkens ejendom, foruden at hun var arveberettiget til en broderpart af resten) .

3.ægteskab:
Den 8. jan. 1801, da sønnen endnu manglede et par aar i at være fuldmyndig, lod Jørgen Thunbo tinglyse en declaration, hvorved han bekendtgjorde, at da hans eneste søn, Jens Jørgensen, ved adskillige lejligheder ikke havde vist sønlig agtelse for ham, men havde indladt sig i handel uden sin faders minde og samtykke, saa fralagde han (faderen) sig herved ethvert ansvar for sønnens handeler. Ingen maatte vente, at faderen vilde staa inde for eventuelle forpligtelser, som sønnen paatog sig.
Men tre aar senere, efter at sønnen var blevet gift, declarerede Jørgen Thunbo, at da hans søn, Jens Thunbo, som han ved retten havde ladet erklære umyndig, nu opførte sig saa vel og i alle maader forholdt sig saaledes, som en søn bør, saa tilbagekaldte faderen med fornøjelse sin første declaration og gav til kende, at sønnen herefter i alle handlinger var at anse som en myndig mand, med hvem enhver kunde handle og slutte gyldige kontrakter. - I og for sig maatte en saadan erklæring være overflødig, da sønnen nu var myndig ifølge loven. Men det styrkede vel sønnens kredit, at folk vidste, han nu var kommet til forstaaelse med sin fader.
Jørgen Thunbo var en holden mand. Han ejede et skib, der ganske vist betegnes som et mindre fartøj, men som dog vurderedes til 1650 rdl., da det i 1808, under krigen med engelskmændene, blev udskrevet til kgl. transport. Og i 1810 laante han Grev Danneskiold 1200 rdl. (som imidlertid efter statsbankerotten i 1813 blev nedskrevet til 540 rdl).


Billede

Margrethe blev gift med Jens Rasmussen, søn af Rasmus Jensen og Bodil Clemmensdatter, den 28 Okt. 1762 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. (Jens Rasmussen blev født omkring 1688 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt og døde den 11 Nov. 1765 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.)


Billede

Margrethe blev derefter gift med Jens Mathiasen Degn, søn af Mathias Jensen Degn og Anne Christensdatter, den 12 Dec. 1766 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. (Jens Mathiasen Degn blev født den 22 Mar. 1741 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt og døde den 10 Jan. 1776 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.)


Billede

Margrethe blev derefter gift med *64* Jørgen Sørensen Thunbo, søn af *128* Søren Jørgensen Thunbo og *129* Anne Jørgensdatter, den 10 Jul. 1777 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. (*64* Jørgen Sørensen Thunbo blev født den 20 Jun. 1751 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt og døde den 26 Jan. 1820 i Nordby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Jun. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane@outlook.dk