2028. Christen Nørgaard
N. N.

1014. Anders Christensen Nørgaard
(Omkr 1630-1714)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. 1015. Anne Christensdatter Hvas

1014. Anders Christensen Nørgaard

  • Født: Omkr 1630, Skinnerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt
  • Ægteskab (1): 1015. Anne Christensdatter Hvas omkring 1658 i Skinnerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt
  • Død: 3 Maj 1714, Skinnerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt i en alder af ca. 84 år
Billede

punkttegn  Notater:

Anders Christensen (Hvas) nævnes normalt med tilnavnet Nørgaard og op i matriklen 1664 som fæster af en gaard i Skinnerup, som tilhørte fru Elle Skram, og som havde et hartkorn paa 7 tdr., hvoraf han i aarlig landgilde svarede 6 tdr. byg, 1 svin, 1 faar, 1 gaas og 2 høns. Endnu i matriklen 1688 med tilføjelser frem til 1707-1708 figurerer han som fæster af gaarden, der nu havde matrikel nr. 14 og et hartkorn paa 4 tdr. 3 skp., og som ejedes af Thomas Graversen til Momtoft.
Den 23. marts 1688 nævnes Anders Christensen med tilnavnet Nørgaard sammen med 3 andre mænd fra Skinnerup, der var udtaget til at syne og tak Niels Poulsens gaards bygninger i Skinnerup by. Den 1. maj 1688 næv hans søn Christen (Ane 24) som en af stokkemændene paa herredstinget, og den 3. juli samme aar fremførtes for tinget en sag, hvori Erik Nielsen i Skinnerup anklagedes for under et besøg i Jens Vandets hus i Thisted at have slaaet saa voldsomt til sin svoger Jens Christensen Hvas (en bror til Anne Christensdatter Hvas), lægdsmand, da de var sammen i stuen, at Jens Christensen Hvas fik sit ene øje slaaet ud og i lang tid herefter maat te ligge til behandling hos badskærer Laurits Jensen i Vang. Voldsmanden fik nogle maaneder senere en dom lydende paa 3 aars tvangsarbejde paa Bremerholm.
Den 17. juli 1688 fremførtes en sag imod lægdsmand Jens Christensen Hvas i Skinnerup for nogle uoverensstemmelser, der stammede helt tilbage fra 1675, hvor det var blevet besluttet, at soldaten Anders Pedersen i kaptajn Grabows regiment skulle underholdes af Anders Christensen (Hvas)' gaard paa 7 tdr. hartkorn, Maren Eriksdatters gaard paa 7 tdr. hartkorn og 3 mindre gaarde i Skinnerup samt et par gaarde i Thy og paa Mors.
Den 12. maj 1691 mødte Anders Christensen, nu atter med tilnavnet Nørgaard, paa egne og de fleste af sine sognemænds vegne op paa herredstinget for at faa tinglæst og protokolleret en kontrakt, som granderne (naboerne) havde indgaaet med hinanden om at holde deres kreaturer i forsvarlig tyre, saa de ikke generede naboerne.
Anders Christensen (Hvas) og Anne Christensdatter Hvas ses at have faaet børnene Jens, Jelle, Christen, Maren, Anna, Mette, Else, Sidsel og Kirsten. Sidstnævnte, der var gift med Anders Jacobsen i Tingstrup, døde barnløs 1721-1722, og tirsdag den 10. marts 1722 mødte derfor hendes udarvinger op paa herredstinget. Det drejede sig om hendes søskende Jens, bosat i Kaastrup, Jelle, bosat i Tingstrup, Christen, der var afgaaet ved døden, og som havde efterladt sig børnene Niels, boende i Sennels, Christen, Anders, Maren og Dorthea, Maren, som var gift med Christen Sørensen Westergaard i Faartoft, Anna, gift med Mads Jensen i Snejstrup, Mette, gift med Christen Christensen i Skinnerup, Else, gift med Poul Nielsen i Skinnerup, og Sidsel, der ligeledes var afgaaet ved døden, og som havde efterladt sig en søn Niels, der opholdt sig hos sin stedfader Michel Baun Skinnerup. Paa herredstinget var nu alle disse personer mødt frem for at udstede et uigenkaldeligt arveafkald for al den arv og arverettighed, som de paa egne, deres søskendes og hustruers vegne var tilfalden og arveligen berettiget til efter bemeldte Anders Jacobsens af hustru Kirsten Andersdatter Hvas, som "kort forinden afvigte paaske ved døden er afgaaet". For herredsretten oplyste hver især, at de paa alle maader var fornøjede med den arvedel, de havde modtaget, "og til ydermere Bevis tog Anders Jacobsen i Haand og tackede hannem for god Betaling, hvor efter de alle tillod Tingsvidne at tage beskrefven...".

punkttegn  Dødsnotater:

Ingen alder opgivet.


Billede

Anders blev gift med 1015. Anne Christensdatter Hvas, datter af 2030. Christen Jellesen Hvas og 2031. Maren Nielsdatter, omkring 1658 i Skinnerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt. (1015. Anne Christensdatter Hvas blev født omkring 1636 i Skinnerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt og døde den 30 Jun. 1705 i Skinnerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 5 Mar. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af claus-ane@outlook.dk